Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

11th International conference on Human System Interaction HSI 2018

Nazwa konferencji z listy MNiSW

Human System Interaction [HIS]

Punktacja konferencji z listy MNiSW

20.0

Nazwa skrócona

PL HSI 2018

Data konferencji

4-6.07.2018

Miejsce

Gdansk, Poland

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS