Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawy doktorskie

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, rozprawy doktorskie z lat 2016 - 2020, sortowanie według = daty obrony rozprawy doktorskiej od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (228)

 • 1.
  Właściwości powierzchniowe i morfologia mukoadhezyjnych polimerów i ich mieszanin jako komponentów nośników leku / Aleksandra Bartkowiak (WTCH) / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), Monika Rojewska (WTCH), rec. Aneta D. Petelska, Kamil Wojciechowski - Poznań, Polska, 2020 - 148 s.

 • 2.
  Lignina aktywowana cieczami jonowymi jako komponent materiałów funkcjonalnych / Tadeusz Jan Szalaty (WTCH) / prom. Teofil Jesionowski (WTCH), Łukasz Klapiszewski (WTCH), rec. Anna Chrobok, Beata Podkościelna - Poznań, Polska, 2020 - 253 s.

 • 3.
  Wpływ kapitału społecznego na zarządzanie wartością przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologii w Wielkopolsce / Andżelika Libertowska (WIZ) / prom. Marek Szczepański (WIZ), Małgorzata Gajowiak (WIZ), rec. Jan Sikora, Maciej Urbaniak - Poznań, Polska, 2019 - 244 s.

 • 4.
  Ocena efektywności procesu wytwarzania z uwzględnieniem wybranych aspektów kontroli jakości / Mariusz Bożek / prom. Adam Hamrol (WBMiZ), Agnieszka Kujawińska (WBMiZ), rec. Anna Burduk, Bożena Skołud - Poznań, Polska, 2019 - 131 s.

 • 5.
  Właściwości optyczne materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych jonami ziem rzadkich / Konrad Jaroszewski (WFT) / prom. Dobrosława Kasprowicz (WFT), rec. Przemysław Dereń, Dominik Dorosz - Poznań, Polska, 2019 - 103 s.

 • 6.
  Zwiększenie efektywności spalinowego układu napędowego przez zastosowanie generatora termoelektrycznego / Andrzej Józef Ziółkowski (WIT) / prom. Jerzy Merkisz (WIT), rec. Anna Janicka, Ireneusz Pielecha (WIT) - Poznań, Polska, 2019 - 141 s.

 • 7.
  Architecture and protocols for networks on chip implemented in FPGA devices / Jakub Siast (WEiT) / prom. Marek Domański (WEiT), rec. Diana Göhringer, Edward Hrynkiewicz - Poznań, Polska, 2019 - 204 s.

 • 8.
  Zmodyfikowana metoda kontroli stanu zaawansowania robót i oceny ryzyka realizacji przedsięwzięcia budowlanego / Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) / prom. Wiesław Meszek (WBiIŚ), rec. Tadeusz Kasprowicz, Anna Sobotka - Poznań, Polska, 2019 - 182 s.

 • 9.
  Estymacja zmiennych stanu i parametrów układu dwumasowego przy pomocy rozmytych filtrów Kalmana / Krzysztof Dróżdż / prom. Krzysztof Szabat, Dariusz Janiszewski (WE), rec. Lech M. Grzesiak, Roman Muszyński - Poznań, Polska, 2019 - 281 s.

 • 10.
  Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym / Szymon Węgliński (WBiIŚ) / prom. Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), rec. Anna Chomicz-Kowalska, Paweł Mieczkowski - Poznań, Polska, 2019 - 268 s.

 • 11.
  Wykonywanie kolejowych robót budowlanych a sprawne prowadzenie ruchu pociągów / Damian Kosicki (WBiIŚ) / prom. Włodzimierz Bednarek (WBiIŚ), Jeremi Rychlewski (WBiIŚ), rec. Włodzimierz Czyczuła, Maciej Kruszyna - Poznań, Polska, 2019 - 199 s.

 • 12.
  Amoniowe ciecze jonowe z anionami octanowym i mleczanowym / Dawid Kasprzak (WTCH) / prom. Maciej Galiński (WTCH), rec. Anna Chrobok, Paweł Kulesza - Poznań, Polska, 2019 - 160 s.

 • 13.
  Modelowanie i analiza oddziaływań zaburzeń elektromagnetycznych na układy instalacji stacjonarnych / Dorota Bugała (WE) / prom. Wojciech Machczyński (WE), rec. Grzegorz Masłowski, Andrzej Rybarczyk - Poznań, Polska, 2019 - 146 s.

 • 14.
  Automatic selection of deep neural network parameters in mobile robotics / Karol Majek / prom. Janusz Będkowski, Dominik Belter (WE), rec. Barbara Siemiątkowska, Maciej Trojnacki - Poznań, Polska, 2019 - 104 s.

 • 15.
  Ocena skuteczności materiałowej wybranych faz cyklu produkcyjnego kształtowania butelek do napojów z PET i PLA / Patrycja Bałdowska-Witos / prom. Andrzej Tomporowski, Katarzyna Markowska, rec. Józef Kuczmaszewski, Marek Macko - Poznań, Polska, 2019 - 201 s.

 • 16.
  Czas trwania zwarcia i narażenia dynamiczne w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi w świetle badań symulacyjnych / Piotr Piechocki / prom. Ryszard Frąckowiak (WE), rec. Jan Iżykowski, Jerzy Janiszewski (WE) - Poznań, Polska, 2019 - 117 s.

 • 17.
  Study on the effect of shell material characteristics on the physicochemical properties of liposomes / Anna Kondratowicz / prom. Grażyna Lewandowicz, rec. Izabela Nowak, Krzysztof Polewski - Poznań, Polska, 2019 - 144 s.

 • 18.
  Zastosowanie elastycznych materiałów barierowych w konstrukcji przegród ogniowych / Zenon Małkowski / prom. Wojciech Sumelka (WBiIŚ), rec. Wojciech Anigacz, Piotr Izak - Poznań, Polska, 2019 - 129 s.

 • 19.
  Algorytmizacja ruchu robotów mobilnych z ograniczeniami stanu i wejść sterujących w kontekście metodyki VFO / Tomasz Gawron (WE) / prom. Maciej Marcin Michałek (WI), rec. Ignacy Dulęba, Maciej Trojnacki - Poznań, Polska, 2019 - 192 s.

 • 20.
  Identyfikacja kinematycznych modeli ruchu stawu kolanowego na podstawie sekwencji obrazów RTG / Marta Drążkowska (WI) / prom. Krzysztof Kozłowski (WI), rec. Grzegorz Granosik, Andrzej Obuchowicz - Poznań, Polska, 2019 - 122 s.

 • 21.
  Nowe cementy wieloskładnikowe CEM II/C-M i CEM VI i możliwości ich zastosowania w budownictwie / Justyna Kuterasińska-Warwas / prom. Anna Król, rec. Zbigniew Giergiczny, Piotr Woyciechowski - Poznań, Polska, 2019 - 148 s.

 • 22.
  Analiza wybranych parametrów elektrycznych dachówek fotowoltaicznych / Dariusz Kurz / prom. Ryszard Nawrowski (WE), Grzegorz Trzmiel (WE), rec. Sławomir Cieślik, Mirosław Wołoszyn - Poznań, Polska, 2019 - 166 s.

 • 23.
  Obliczenia współbieżne w symulacji układu elektrycznego z zastosowaniem procesora sygnałowego / Maciej Fajfer / prom. Sławomir Cieślik, rec. Stanisław Czapp, Piotr Miller - Poznań, Polska, 2019 - 135 s.

 • 24.
  Ograniczanie ryzyka zagrożeń w transporcie drogowym przez zastosowanie systemu monitorowania towarów niebezpiecznych / Michał Pająk / prom. Monika Madej, Przemysław Tyczewski (WIT), rec. Katarzyna Chruzik, Jarosław Prońko - Poznań, Polska, 2019 - 125 s.

 • 25.
  Określenie wpływu składu kwasów tłuszczowych oleju z rośliny babassu na właściwości biodiesla II generacji oraz na parametry silnika o zapłonie samoczynnym / Agnieszka Leśniak / prom. Grzegorz Wcisło, rec. Jarosław Mamala, Zdzisław Stelmasiak - Poznań, Polska, 2019 - 135 s.

 • 26.
  Studium ruchu pojazdu z uwzględnieniem poprzecznych nierówności nawierzchni w aspekcie bezpieczeństwa i hałasu / Jakub Polasik / prom. Janusz Mielniczuk, Konrad J. Waluś (WIT), rec. Feliks Chwarścianek, Leszek Radziszewski - Poznań, Polska, 2019 - 111 s.

 • 27.
  Koncepcja poprawy własności metrologicznych ciepłomierzy służących do rozliczania kosztów ogrzewania lokali / Adam Deska / prom. Paweł Michnikowski, rec. Władysław Szaflik, Krzysztof Wojdyga - Poznań, Polska, 2019 - 201 s.

 • 28.
  Hybrid techniques of depth map estimation and their application in three-dimensional video systems / Maciej Kurc / prom. Marek Domański (WEiT), rec. Atanas Gotchev, Paweł Strumiłło - Poznań, Polska, 2019 - 229 s.

 • 29.
  Ocena emisji masowej i wymiarowej nanocząstek z silników lotniczych / Remigiusz Jasiński (WIT) / prom. Jacek Pielecha (WIT), rec. Zdzisław Chłopek, Mirosław Kowalski - Poznań, Polska, 2019 - 118 s.

 • 30.
  Model skutecznego wdrożenia współczesnych metod zarządzania w przemyśle elektro-maszynowym / Krystian Pawłowski (WIZ) / prom. Stefan Trzcieliński (WIZ), rec. Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT), Piotr Walentynowicz - Poznań, Polska, 2019 - 152 s.

 • 31.
  Lean management przy realizacji procesów budowlanych / Piotr Nowotarski (WBiIŚ) / prom. Jerzy Pasławski (WBiIŚ), rec. Elżbieta Radziszewska-Zielina, Anna Sobotka - Poznań, Polska, 2019 - 202 s.

 • 32.
  Badania elektrycznych, optycznych i innych właściwości materiałowych cienkich warstw nanorurek węglowych / Kamil Kędzierski (WFT) / prom. Danuta Wróbel (WFT), rec. Jan Godlewski, Roman Świetlik - Poznań, Polska, 2019 - 90 s.

 • 33.
  Opracowanie modelu sygnatury akustycznej wybranego miejskiego pojazdu szynowego w teście pass-by / Paweł Komorski (WIT) / prom. Grzegorz M. Szymański (WIT), Małgorzata Orczyk (WIT), rec. Jarosław Korzeb, Leszek Radziszewski - Poznań, Polska, 2019 - 122 s.

 • 34.
  Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie użytkowania samolotów lotnictwa taktycznego sił powietrznych / Emil Augustyn (WIT) / prom. Adam Kadziński (WIT), Piotr Smoczyński (WIT), rec. Leszek Cwojdziński, Mariusz Zieja - Poznań, Polska, 2019 - 196 s.

 • 35.
  Narzędzie służące do obliczania pola temperaturowego transformatora energetycznego na etapie jego projektowania / Przemysław Gościński / prom. Zbigniew Nadolny (WE), Bolesław Bródka (WE), rec. Tomasz Boczar, Paweł Rózga - Poznań, Polska, 2019 - 87 s.

 • 36.
  Ultracienkie warstwy pochodnych perylenu i azobenzenu dla zastosowań w optoelektronice / Emilia Piosik (WFT) / prom. Tomasz Martyński (WFT), rec. Piotr Bojarski, Jarosław Myśliwiec - Poznań, Polska, 2019 - 117 s.

 • 37.
  Wykorzystywanie instrumentów rynku kapitałowego w finansowaniu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Joanna Małecka (WIZ) / prom. Teresa Łuczka (WIZ), Przemysław Bartkiewicz (WIZ), rec. Aurelia Bielawska, Krystyna Poznańska - Poznań, Polska, 2019 - 286 s.

 • 38.
  Indukcyjny przesył energii do systemu dostępu pojazdu samochodowego / Michał Filipiak (WE) / prom. Ryszard Nawrowski (WE), Jarosław Jajczyk (WE), rec. Krzysztof Chwastek, Kazimierz Jakubiuk - Poznań, Polska, 2019 - 168 s.

 • 39.
  Strict-sense and Wide-sense Non-blocking W-S-W Switching Fabrics for Elastic Optical Networks / Mustafa Abdulsahib / prom. Wojciech Kabaciński (WEiT), Marek Michalski (WEiT), rec. Jacek Rak, Krzysztof Walkowiak - Poznań, Polska, 2019 - 125 s.

 • 40.
  Warstwa wierzchnia stopu Inconel 718 po toczeniu ze wspomaganiem laserowym / Tadeusz Chwalczuk (WBMiZ) / prom. Damian Przestacki (WBMiZ), rec. Jan Burek, Norbert Radek - Poznań, Polska, 2019 - 103 s.

 • 41.
  Badania właściwości mechanicznych i tribologicznych nanokompozytowej powłoki Ni-P/Si3N4 osadzanej metodą redukcji chemicznej na stopie aluminium AW-7075 stosowanym na części maszyn / Kazimierz Czapczyk / prom. Stanisław Legutko (WBMiZ), Piotr Siwak (WBMiZ), rec. Norbert Radek, Maria Trzaska - Poznań, Polska, 2019 - 134 s.

 • 42.
  Model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things / Łukasz Stawecki / prom. Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT), rec. Marianna Jacyna, Leszek Mindur - Poznań, Polska, 2019 - 176 s.

 • 43.
  Ocena układów transportujących wodę z zastosowaniem zintegrowanych narzędzi informatycznych / Jędrzej Bylka (WBiIŚ) / prom. Tomasz Mróz (WBiIŚ), rec. Marian Kwietniewski, Janusz R. Rak - Poznań, Polska, 2019 - 194 s.

 • 44.
  Wspomaganie obrazowej oceny ryzyka pęknięcia tętniaka aorty brzusznej / Zuzanna Domagała / prom. Paweł Drapikowski (WE), rec. Tadeusz Pałko, Dominik Spinaczyk - Poznań, Polska, 2019 - 116 s.

 • 45.
  Wpływ współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym na system zarządzania środowiskowego / Krzysztof Sterna / prom. Magdalena Krystyna Wyrwicka (WIZ), rec. Joanna Ejdys, Małgorzata Sławińska (WIZ) - Poznań, Polska, 2019 - 212 s.

 • 46.
  Absorpcja i dyfuzja innowacji ergonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Aleksandra Dewicka (WIZ) / prom. Agnieszka Misztal (WIZ), Marcin Butlewski (WIZ), rec. Rafał Michalski, Jerzy Olszewski - Poznań, Polska, 2019 - 183 s.

 • 47.
  GRASShopPER – wydajna metoda asemblacji de novo wykorzystująca strategię Overlap-Layout-Consensus / Wojciech Frohmberg (WI) / prom. Jacek Błażewicz (WI), Aleksandra Świercz (WI), rec. Norbert Dojer, Franciszek Seredyński - Poznań, Polska, 2019 - 158 s.

 • 48.
  Badanie właściwości warstw diamentowych otrzymanych metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej pod kątem zastosowań w elektrochemii / Lidia Mosińska / prom. Kazimierz Fabisiak, rec. Robert Bogdanowicz, Beata Derkowska-Zielińska - Poznań, Polska, 2019 - 120 s.

 • 49.
  Rola związków krzemoorganicznych w ochronie metali oraz stali przed korozją elektrochemiczną / Jarosław Wojciechowski (WTCH) / prom. Grzegorz Lota (WTCH), rec. Paweł Ślepski, Władysław Wieczorek - Poznań, Polska, 2019 - 217 s.

 • 50.
  Metodyka planowania działań prewencyjnych utrzymania ruchu maszyn dołowych / Marek Jasiński / prom. Stanisław Janik, Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek (WIZ), rec. Piotr Kuryło, Ryszard Rohatyński - Poznań, Polska, 2019 - 174 s.

 • 51.
  Process operating parameters in open culture fermentation for short and medium chain carboxylic acids production / Ewelina Jankowska (WBiIŚ) / prom. Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ), rec. Aneta Łuczkiewicz, Irena Wojnowska-Baryła - Poznań, Polska, 2019 - 113 s.

 • 52.
  Ocena wybranych parametrów topografii powierzchni materiałów metalowych otrzymanych technikami przyrostowymi / Paweł Grobelny / prom. Stanisław Legutko (WBMiZ), Natalia Makuch-Dziarska (WBMiZ), rec. Grzegorz Budzik, Grzegorz Królczyk - Poznań, Polska, 2019 - 188 s.

 • 53.
  Badanie roli IT Service Managera w małych i średnich przedsiębiorstwach / Agnieszka Buhmann / prom. Teresa Łuczka (WIZ), Jakub Pawlak (WIZ), rec. Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT), Henryk Sobolewski - Poznań, Polska, 2019 - 353 s.

 • 54.
  Sterowanie i projekt sterowca autonomicznego / Wojciech Adamski (WI) / prom. Przemysław Herman (WI), rec. Alicja Mazur, Wojciech Paszke - Poznań, Polska, 2019 - 108 s.

 • 55.
  Badanie i doskonalenie systemu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji aparatów rentgenowskich / Monika Sergot / prom. Agnieszka Misztal (WIZ), Roma Marczewska-Kuźma (WIZ), rec. Edward Kowal, Jerzy Lewandowski - Poznań, Polska, 2019 - 233 s.

 • 56.
  Design of high energy hybrid capacitors and ageing analysis by electrochemical on-line mass spectrometry / Patryk Przygocki (WTCH) / prom. François Béguin (WTCH), Qamar Abbas (WTCH), rec. Diego Cazorla-Amorós, Andrzej Czerwiński - Poznań, Polska, 2019 - 179 s.

 • 57.
  Study for Planning Arrangement of Kurdish Botanic Garden, exemplified by Hawler Botanical Garden in Erbil / Kardo Nooruldeen Kareem / prom. Wojciech Bonenberg (WA), Bahram Kheder Mawlood, rec. Sławomir Gzell, Tomasz Wagner - Poznań, Polska, 2019 - 307 s.

 • 58.
  Identyfikacja oddziaływań środowiskowych opon samochodowych w cyklu życia / Katarzyna Piotrowska / prom. Andrzej Tomporowski, rec. Anna Lewandowska, Czesław Rzeźnik - Poznań, Polska, 2019 - 150 s.

 • 59.
  Metoda Detekcji Stabilnego Pola jako rozwinięcie metody detekcji energii nieznanych sygnałów / Jakub Nikonowicz (WEiT) / prom. Mieczysław Jessa (WEiT), rec. Jerzy Łopatka, Kajetana Marta Snopek - Poznań, Polska, 2019 - 104 s.

 • 60.
  Wydzielanie i zatężanie kwasu bursztynowego z płynu pofermentacyjnego po biokonwersji glicerolu technikami membranowymi / Jerzy Antczak / prom. Krystyna Prochaska (WTCH), rec. Wojciech Białas, Katarzyna Majewska-Nowak - Poznań, Polska, 2019 - 131 s.

 • 61.
  Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie utrzymania samolotów wielozadaniowych F-16 / Sławomir Szrama / prom. Adam Kadziński (WIT), Anna Kobaszyńska-Twardowska (WIT), rec. Katarzyna Chruzik, Mariusz Zieja - Poznań, Polska, 2019 - 171 s.

 • 62.
  Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym / Elżbieta Krawczyk-Dembicka / prom. Wiesław Urban, Anna Wasiluk, rec. Robert Ulewicz, Maciej Urbaniak - Poznań, Polska, 2019 - 289 s.

 • 63.
  Model wielopoziomowego systemu zarządzania śródlądowym transportem wodnym / Tomasz Tyc / prom. Maciej Mindur, rec. Krzysztof Marecki, Piotr Niedzielski - Poznań, Polska, 2019 - 388 s.

 • 64.
  Metodyka wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji i technologii grupowej w zarządzaniu projektowaniem systemów montażu niezautomatyzowanego / Filip Karaśkiewicz (WIZ) / prom. Łukasz Hadaś (WIZ), rec. Edward Michlowicz, Maciej Urbaniak - Poznań, Polska, 2019 - 180 s.

 • 65.
  Implementacja modelowania normatywnego w promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki / Sylwia Marek / prom. Michał Jacenty Sznajder, rec. Andrzej Piotr Wiatrak, Janusz Żmija - Poznań, Polska, 2019 - 285 s.

 • 66.
  Ekspertowa metoda identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Milena Drzewiecka-Dahlke (WIZ) / prom. Leszek Pacholski (WIZ), Agnieszka Stachowiak (WIZ), rec. Anna Kosieradzka, Jerzy Olszewski - Poznań, Polska, 2019 - 205 s.

 • 67.
  Supporting Non-functional Requirements Elicitation with Templates / Sylwia Kopczyńska (WI) / prom. Jerzy Nawrocki (WI), Mirosław Ochodek (WI), rec. Jane Cleland-Huang, Lech Madeyski - Poznań, Polska, 2019 - 154 s.

 • 68.
  Opracowanie i badania termostatowanego pneumatycznego nebulizatora medycznego / Anna Kasperkowiak / prom. Marek Ochowiak (WTCH), Michał Doligalski, rec. Arkadiusz Moskal, Rafał Rakoczy - Poznań, Polska, 2019 - 148 s.

 • 69.
  Analiza dostosowania wybranych elementów silnika samochodowego do zastosowania w ultralekkim statku powietrznym / Piotr Świątek / prom. Paweł Fuć (WIT), Andrzej Ziółkowski (WIT), rec. Ilona Jacyna-Gołda, Andrzej Kaźmierczak - Poznań, Polska, 2018 - 121 s.

 • 70.
  Kontakt między belkami o przekroju kołowym z uwzględnieniem deformacji przekroju / Olga Kawa (WBiIŚ) / prom. Przemysław Litewka (WBiIŚ), rec. Ryszard Buczkowski, Alfred Zmitrowicz - Poznań, Polska, 2018 - 111 s.

 • 71.
  Depth Estimation in Free Viewpoint Television / Dawid Mieloch (WEiT) / prom. Marek Domański (WEiT), rec. Gauthier Lafruit, Paweł Strumiłło - Poznań, Polska, 2018 - 116 s.

 • 72.
  Synteza widoków wirtualnych w rzadkich systemach wielokamerowych dla zastosowań w swobodnej nawigacji / Adrian Dziembowski (WEiT) / prom. Marek Domański (WEiT), rec. Andrzej Kasiński (WE), Robert Sitnik - Poznań, Polska, 2018 - 266 s.

 • 73.
  Kompensacja wpływu warunków termicznych na profilometryczne pomiary nierówności powierzchni / Karol Grochalski (WBMiZ) / prom. Michał Wieczorowski (WBMiZ), rec. Czesław Łukianowicz, Paweł Pawlus - Poznań, Polska, 2018 - 195 s.

 • 74.
  Modification of electrochemical capacitor components and a proper assessment of the final system / Adam Ślesiński (WTCH) / prom. Elżbieta Frąckowiak (WTCH), rec. Stanisław Biniak, Grażyna Gryglewicz - Poznań, Polska, 2018 - 100 s.

 • 75.
  Direct approach noise analysis of a transonic axial compressor blade / Jędrzej Mosiężny (WIT) / prom. Michał Ciałkowski (WIT), rec. Krzysztof Grysa, Paweł Ocłoń - Poznań, Polska, 2018 - 191 s.

 • 76.
  Inter-stage coupled boundary layer control concept for transonic axial compressors / Bartosz Ziegler (WIT) / prom. Andrzej Frąckowiak (WIT), rec. Artur Maciąg, Janusz Zmywaczyk - Poznań, Polska, 2018 - 192 s.

 • 77.
  Badania wybranych właściwości reologicznych i strukturalnych zawiesin na przykładzie maści farmaceutycznych / Magdalena Kwiecień / prom. Barbara Tal-Figiel, rec. Zygmunt Kowalski, Jacek Różański (WTCH) - Poznań, Polska, 2018 - 160 s.

 • 78.
  Computer assisted medical decision in angioplasty vascular intervention / Tomasz Gajewski (WBiIŚ) / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Krzysztof Szajek (WBiIŚ), rec. Pawel Lipinski, Romuald Będziński - Poznań, Polska, 2018 - 198 s.

 • 79.
  Optymalizacja procesu spalania w komorach wstępnych silników gazowych / Michał Gołębiewski (WIT) / prom. Tomasz Dobski, Rafał Ślefarski (WIT), rec. Jacek Eliasz, Andrzej Teodorczyk - Poznań, Polska, 2018 - 113 s.

 • 80.
  Algorytmizacja adaptacyjnego sterowania tłumieniem zawieszenia samochodu dla uwzględnienia zmienności warunków eksploatacji / Krzysztof Dąbrowski / prom. Grzegorz Ślaski (WIT), rec. Zbigniew Lozia, Tomasz Lech Stańczyk - Poznań, Polska, 2018 - 176 s.

 • 81.
  Wpływ asymetrycznych kształtów powierzchni ślizgowych pierścieni uszczelniających na sprawność mechaniczną tłokowego silnika spalinowego / Piotr Wróblewski / prom. Antoni Iskra (WIT), rec. Jerzy Girtler, Stefan Żmudzki - Poznań, Polska, 2018 - 245 s.

 • 82.
  Wpływ warunków pomiaru oraz wybranych parametrów nawierzchni asfaltowych i betonowych na ich własciwości przeciwpoślizgowe / Jakub Fengier (WBiIŚ) / prom. Mieczysław Słowik (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ), rec. Władysław Gardziejczyk, Jan Kempa - Poznań, Polska, 2018 - 179 s.

 • 83.
  Dynamika procesów sterowania maszynami i agregatami rolniczymi z wykorzystaniem interaktywnego regulatora / Łukasz Ignasiak / prom. Tadeusz Pawłowski, rec. Piotr Boniecki, Kazimierz M. Romaniszyn - Poznań, Polska, 2018 - 175 s.

 • 84.
  Amoniowe ciecze jonowe z herbicydowymi anionami / Rafał Giszter / prom. Juliusz Pernak (WTCH), rec. Urszula Domańska-Żelazna, Jerzy Siepak - Poznań, Polska, 2018 - 130 s.

 • 85.
  Evaluation of multiple criterion heuristic algorithms for multicast connections in packet networks / Krzysztof Stachowiak / prom. Piotr Zwierzykowski (WEiT), rec. Jordi Mongay Batalla, Krzysztof Walkowiak - Poznań, Polska, 2018 - 120 s.

 • 86.
  Ocena lutowanych połączeń w samochodowych wymiennikach ciepła za pomocą sztucznych sieci neuronowych / Katarzyna Peta (WBMiZ) / prom. Jan Żurek (WBMiZ), rec. Andrzej Jardzioch, Bożena Skołud - Poznań, Polska, 2018 - 165 s.

 • 87.
  Ocena uszkodzeń powierzchni tocznej szyn kolejowych za pomocą zjawisk wibroakustycznych / Roksana Licow / prom. Franciszek Tomaszewski (WIT), rec. Janusz Ćwiek, Jarosław Korzeb - Poznań, Polska, 2018 - 149 s.

 • 88.
  Discovery of Petri Net models of distributed processes in Communicating Resource Systems / Andrzej Stroiński (WI) / prom. Jerzy Brzeziński (WI), rec. Zbigniew Banaszak, Henryk Krawczyk - Poznań, Polska, 2018 - 173 s.

 • 89.
  Związki struktury dzieła muzycznego i architektury współczesnej / Marta Buczkowska / prom. Adam Nadolny (WA), Katarzyna Słuchocka (WA), rec. Sławomir Gzell, Tomasz Wagner - Poznań, Polska, 2018 - 314 s.

 • 90.
  Analiza porównawcza emisji spalin autobusów miejskich z silnikami zasilanymi olejem napędowym oraz paliwami alternatywnymi / Maciej Gis / prom. Jerzy Merkisz (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), rec. Zbigniew J. Sroka, Zdzisław Stelmasiak - Poznań, Polska, 2018 - 109 s.

 • 91.
  Wpływ katalizatora wewnętrznego na emisję spalin w stanach pracy silnika o zapłonie samoczynnym odpowiadających jego użytkowaniu trakcyjnemu / Monika Andrych-Zalewska / prom. Jacek Pielecha (WIT), rec. Zdzisław Chłopek, Sławomir Luft - Poznań, Polska, 2018 - 142 s.

 • 92.
  Performance-based fire engineering for civil engineering structural design / Michał Malendowski (WBiIŚ) / prom. Adam Glema (WBiIŚ), rec. Marcin Kamiński, Mariusz Maślak - Poznań, Polska, 2018 - 185 s.

 • 93.
  Dynamic behavior and failure of aluminum-polyethylene sandwich structure / Amine Bendarma / prom. Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), Tomasz Jankowiak (WBiIŚ), rec. Jerzy Małachowski, Zdzisław Nowak - Poznań, Polska, 2018 - 155 s.

 • 94.
  Heuristic Algorithms for Discovery of Search Objectives / Paweł Liskowski (WI) / prom. Krzysztof Krawiec (WI), rec. Jarosław Arabas, Andrzej Obuchowicz - Poznań, Polska, 2018 - 235 s.

 • 95.
  Otrzymywanie i właściwości ultradrobnoziarnistych biokompozytów na bazie magnezu i bioceramiki / Kamil Kowalski (WBMiZ) / prom. Mieczysław Jurczyk (WBMiZ), rec. Tomasz Brylewski, Dariusz Oleszak - Poznań, Polska, 2018 - 95 s.

 • 96.
  Application of passive damping systems in blast resistant gates / Hasan Al-Rifaie (WBiIŚ) / prom. Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Piotr Sielicki (WBiIŚ), rec. Krzysztof Cichocki, Jerzy Małachowski - Poznań, Polska, 2018 - 173 s.

 • 97.
  Improwizacja jako strategia w twórczości architektonicznej / Agnieszka Rumież (WA) / prom. Piotr Marciniak (WA), Jerzy Suchanek (WA), rec. Jacek Krenz, Magdalena Żmudzińska-Nowak - Poznań, Polska, 2018 - 186 s.

 • 98.
  Wpływ recyrkulowanych spalin na przebieg spalania w układzie bezpośredniego wtrysku benzyny / Wojciech Cieślik (WIT) / prom. Ireneusz Pielecha (WIT), rec. Marek Brzeżański, Kazimierz Lejda - Poznań, Polska, 2018 - 101 s.

 • 99.
  Analiza ryzyka w projektach transportowych na przykładzie metra warszawskiego / Jerzy Lejk / prom. Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT), Hanna Sawicka (WIT), rec. Norbert Chamier-Gliszczyński, Anna Stelmach - Poznań, Polska, 2018 - 169 s.

 • 100.
  Wapniowo-fosforanowa modyfikacja termiczno-elektrochemiczna wieloszpilkowej powierzchni dokostnej skafoldu łączącego dla prototypowej endoprotezy typu RA stawu biodrowego / Renata Tokłowicz / prom. Ryszard Uklejewski, rec. Teresa Łuczak, Elżbieta Pamuła - Poznań, Polska, 2018 - 134 s.