Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2018 - 2019, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (325)

 • 1.
  Opracowanie wyników pomiaru położenia środka ciężkości / Łukasz Warguła (WIT) // r296_2019

 • 2.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. inż. J. Nawrockiego profesora PP w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora. / Roman Wyrzykowski // r320_2019

 • 3.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Wybrane aspekty poprawy jakości sterowania i bezpieczeństwa lotów bezzałogowych statków powietrznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Wojciecha Giernackiego / Krzysztof Sibilski // r317_2019

 • 4.
  Analiza statystyczna zintegrowanych danych RNA-seq i RRBS / Natalia Kraszewska, Anna Leśniewska (WI) // r316_2019

 • 5.
  Opracowanie i eksperymentalna weryfikacja metodyki procesu wytwarzania przyrostowego elementów protez i ortez zgodnie z koncepcją automatycznego uruchamiania procesu i wytwarzania bez nadzoru / Filip Górski (WBMiZ), Wiesław Kuczko (WBMiZ), Natalia Wierzbicka (WBMiZ), Magdalena Żukowska (WBMiZ) // r327_2019

 • 6.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Zbigniewa Uchmana pt.: „Metoda analizy i oceny stanu gotowości technicznej wojskowych statków powietrznych” / Mirosław Kowalski // r325_2019

 • 7.
  EITetrado: a tool for identification and classification of tetrads and quadruplexes / Tomasz Żok (WI), Mariusz Popenda, Marta Szachniuk (WI) // r319_2019

 • 8.
  Implementacja systemu rozpoznawania twarzy działającego w oparciu o wielowarstwowe, konwolucyjne sieci neuronowe / Marek Kraft (WE), Dominik Pieczyński (WE) // r304_2019

 • 9.
  Ocena dorobku naukowego dra inż. M. Antczaka w związku z postępowaniem habilitacyjnym / Małgorzata Kotulska // r310_2019

 • 10.
  Prediction of four ribozymes and two riboswitches using RNAComposer in RNA-puzzles round IV / Maciej Antczak (WI), Mariusz Popenda, Joanna Sarzyńska, Marta Szachniuk (WI), Zhichao Miao // r318_2019

 • 11.
  Recenzja cyklu publikacji i dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. D. Brzezińskiego / Michał Woźniak // r307_2019

 • 12.
  Defragmentacja w elastycznym optycznym węźle komutacyjnym WSW1 / Remigiusz Rajewski (WEiT) // r322_2019

 • 13.
  Opracowanie komputerowe skryptu aut R. Nawrowski i M. Zielińskiej pt. Wybrane zagadnienia z teorii obwodów. Laboratorium / Paweł Ziętek (WPP) // r300_2019

 • 14.
  Recenzja książki pt. „Studia Planowania Przestrzennego” autorstwa Radosława Barka i Roberta Asta / Augustyn Bańka // r301_2019

 • 15.
  Insight into biological degradation of 5-nitrofuran chemotherapeutic agents / Agata Zdarta (WTCH), Amanda Pacholak // r297_2019

 • 16.
  Analiza wyników oraz opracowanie raportu z przeprowadzonych badań w ramach IV i V etapu projektu / Łukasz Szczurek, Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r294_2019

 • 17.
  Analiza wyników z przeprowadzonych badań w ramach III etapu projektu oraz opracowanie raportu naukowego i ankiety do realizacji samooceny / Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Łukasz Szczurek, Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r292_2019

 • 18.
  Analiza wyników z przeprowadzonych badań w ramach IV etapu projektu oraz opracowanie raportu naukowego / Łukasz Szczurek, Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r293_2019

 • 19.
  Enhancement of Nuclear Security Culture in Medical Institutions Using Radioactive Sources and Materials / Jędrzej Łukasiewicz (WIT), Łukasz Szczurek, Małgorzata Wiśniewska (WIZ) // r291_2019

 • 20.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. M. Apolinarski, T. Bilski, M. Ratinger pt. Sieci komputerowe. Laboratorium / Krzysztof Zatwarnicki // r324_2019

 • 21.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Jana Jabłońskiego pt. Ergonomia a wartości. Odniesienia aksjologiczne / Magdalena Wyrwicka (WIZ) // r326_2019

 • 22.
  Opracowanie konstrukcji lekkiej przyczepy ciężarowej z obniżonym oporem aerodynamicznym. Sprawozdanie z realizacji zadania nr 8: Opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych zmniejszenia masy konstrukcji podwozia przyczepy (etap II) / Piotr Paczos (WBMiZ), Mikołaj Smyczyński (WBMiZ), Piotr Kędzia (WBMiZ), Dariusz Kurpisz (WBMiZ), Jakub Kasprzak, Piotr Wasilewicz, Leszek Paetz (WBMiZ) // r299_2019

 • 23.
  Badania eksperymentalne adaptacyjnych właściwości struktur sterowania i filtracji wykorzystujących metody inteligencji maszynowej dla napędu o złożonej strukturze mechanicznej / Dominik Łuczak (WE) // r286_2019

 • 24.
  Opinia naukowo-techniczna w sprawie aktualnego stanu technicznego w pomieszczeniach prawej podwalni oraz jej korytarza Fortu VII w Poznaniu z uwzględnieniem określenia przyczyn występowania zawilgoceń / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ), Marcin Kanoniczak (WBiIŚ) // r306_2019

 • 25.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badania wytrzymałości na ściskanie na całej powierzchni kratek drogowych o nominalnych wymiarach 410×410×40 mm, produkowanych przez firmę PROEKO SERWIS Sp. z o.o. z Kalisza / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // r284_2019

 • 26.
  Ekspertyza techniczna stalowej konstrukcji dachu parowozowni w Wolsztynie z określeniem sposobu zabezpieczenia konstrukcji i wymiany uszkodzonych elementów / Maciej Szumigała (WBiIŚ) // r273_2019

 • 27.
  Ocena dorobku-naukowo-dydaktycznego oraz popularyzatorskiego i organizacyjnego w związku z postępowaniem habilitacyjnym dra inż. P. Łukasiaka / Andrzej Polański // r274_2019

 • 28.
  Ocena działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz pozycji naukowej w związku z postępowaniem o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. J. Nawrockiemu / Tomasz Szmuc // r275_2019

 • 29.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Węglińskiego pn. Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym. / Paweł Mieczkowski // r287_2019

 • 30.
  Ocena wniosku dra hab. inż. J. Stefanowskiego w zakresie osiągnięć naukowych, kierowania zespołami badawczymi i odbytych staży naukowych oraz opieki naukowej w związku z wystąpieniem o nadanie tytułu naukowego profesora / Antoni Lizęga // r271_2019

 • 31.
  Opinia dotycząca wybranych właściwości styropianu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r279_2019

 • 32.
  Opinia i analiza problemu występowania wykropleń w garażu nowo wybudowanego obiektu przy ul. Zamenhofa 133 w Poznaniu / Piotr Sielicki (WBiIŚ) // r308_2019

 • 33.
  Opinia techniczna dotycząca oceny klasy wytrzymałości betonu ław fundamentowych wykonanych pod maszynę drukarską w hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Żmigrodzkiej 37 w Poznaniu / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // r309_2019

 • 34.
  Raport z badań: Analiza mikroskopowa próbek badawczych pozyskanych z betonu cementowego / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ), Maria Ratajczak (WBiIŚ) // r280_2019

 • 35.
  Raport z badań próbek stali oraz próbek posadzki pobranych z obiektu MERCEDES-BEBZ DUDA-CARS Wrocław ul. Olsztyńska 1 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r283_2019

 • 36.
  Recenzja osiągnięcia naukowego oraz dorobku naukowego dr inż. P. Łukasiaka w związku z postępowaniem habilitacyjnym / Robert Nowak // r270_2019

 • 37.
  Recenzja osiągnięcia naukowego pt. Metody obliczeniowe wspomagające modelowanie struktur złożonych cząsteczek RNA oraz istotnej działalności naukowej dra inż. M. Antczaka na potrzeby postępowania habilitacyjnego / Bartosz Wilczyński // r272_2019

 • 38.
  Research study report. RSM Based beam interference coordination in 5G UCNC HetNet, RSM Database architecture and design, RSM Based Radio Resource Provisioning in 5G UCNC HetNet for energy efficiency, LTE/LTE-A use-case proposal, AI tools for RSM improvement. Deliverable D2. / Hanna Bogucka (WEiT), Marcin Hoffmann, Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Łukasz Kułacz (WEiT), Paweł Sroka (WEiT) // r277_2019

 • 39.
  Compariosn of ranking for comprehensive resilience assessment of electricity supply security / Miłosz Kadziński (WI) // r261_2019

 • 40.
  Comparison of different ranking methods in the context of efficiency analysis / Anna Labijak (WI) // r260_2019

 • 41.
  Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego p. dra hab. inż. A. Jaszkiewicza, prof. nadzw. w związku z postępowaniem Rady Wydziału WI PP w sprawie nadania mu tytułu naukowego profesora / Włodzimierz Ogryczak // r267_2019

 • 42.
  Analiza funkcjonowania systemu wentylacji mechanicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu przy ul. Umultowskiej 9 –analiza rozwiązań projektowych / Tomasz Mróz (WBiIŚ) // r305_2019

 • 43.
  Analiza wpływu grubości i parametrów procesu zgrzewania gorącym powietrzem na właściwości wytrzymałościowe połączeń zgrzewanych wtórnych folii PE / Marek Szostak (WBMiZ) // r290_2019

 • 44.
  Badania czujników do pomiarów płaskości – opracowanie wyników i wybór odpowiednich / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Dariusz Sędziak (WBMiZ), Roman Regulski (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ), Arkadiusz Jakubowski (WBMiZ) // r258_2019

 • 45.
  Ekspertyza stanu konstrukcji linii C po awarii podnośnika kubełkowego 94.1-BE-01 C zainstalowanego na Stacji Termicznego Suszenia Osadu COŚ Koziegłowy / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r262_2019

 • 46.
  Ekspertyza stanu pomieszczeń objętych zawilgoceniem w strażnicy w Żninie przy ul. Dąbrowskiego 14 / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r266_2019

 • 47.
  Konsultacje i uzupełniające projektowanie modeli w trakcie ich testowana Konsultacje i uzupełniające projektowanie modeli w trakcie ich testowania Projektowanie algorytmów na potrzeby budowy prototypowych wersji systemów informatycznych wspomagających SZ IAS / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Daria Motała (WIZ), Krystian Pawłowski, Jowita Trzcielińska (WIZ), Zbigniew Włodarczak (WIZ) // r281_2019

 • 48.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca stanu konstrukcji betonowej i jej zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników szkodliwych (np. siarkowodór) komór technologicznych na kopułach komór fermentacyjnych obiektów 29.1 i 29.2 na terenie Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków w Poznaniu / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r264_2019

 • 49.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące naprawy głównej przepompowni ścieków w Zbąszyniu wraz z oceną technologii naprawy zbiornika zaproponowaną przez Wykonawcę Agua Processer Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. / Józef Jasiczak (WBiIŚ) // r265_2019

 • 50.
  Opracowanie nowych narzędzi przetwarzania obrazów dookólnych – etap 1 / Marek Domański (WEiT), Olgierd Stankiewicz (WEiT), Dawid Mieloch (WEiT), Adrian Dziembowski (WEiT), Adam Grzelka (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT), Rafał Wahlich (WEiT) // r268_2019

 • 51.
  Opracowanie rękawicy sterującej wózkiem elektrycznym i/oraz modyfikacja układu sterowania / Dominik Rybarczyk (WBMiZ), Arkadiusz Kubacki (WBMiZ) // r321_2019

 • 52.
  Opracowanie weryfikacji poprawności schematów numerycznych dla różnych aproksymacji lewo i prawostronnej pochodnej frakcjalnej Caputo oraz pochodnej Riesza-Caputo / Krzysztof Bekus // r302_2019

 • 53.
  Probing weakly hybridized magnetic molecules by spin-polarized tunneling / Maciej Bazarnik (WFT) // r256_2019

 • 54.
  Weryfikacja eksperymentalna działania adaptacyjnych struktur sterowania i filtracji wykorzystujących metody inteligencji maszynowej na stanowisku laboratoryjnym z dwustronnym napędem osi / Krzysztof Nowopolski (WE) // r285_2019

 • 55.
  Zaprojektowanie oraz wykonanie stanowiska do pultruzji włókien naturalnych w osnowie polimerowej oraz próby technologiczne linii technologicznej do pultruzji / Mateusz Barczewski (WBMiZ), Jacek Andrzejewski (WBMiZ), Krzysztof Lewandowski // r278_2019

 • 56.
  Recenzja o wskazanym osiągnięciu naukowym i całokształcie dorobku naukowego dra inż. Łukasza Piątkowskiego w związku z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego „Wpływ nano-otoczenia na właściwości strukturalne i dynamiczne cząsteczek oraz ich wzajemne oddziaływanie” / Marek Sikorski // r135_2019

 • 57.
  Mgła – nowa architektura sieci dla zrównoważonego rozwoju Internetu Rzeczy / Hanna Bogucka (WEiT), Filip Idzikowski (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Bartosz Bossy (WEiT), Bartosz Kopras // r218_2019

 • 58.
  Optymalizacja punktu pracy wzmacniacza klasy B dla sygnału OFDM / Paweł Kryszkiewicz (WEiT) // r216_2019

 • 59.
  Porównanie efektywności energetycznej mgły i chmury obliczeniowej – przegląd / Bartosz Kopras, Filip Idzikowski (WEiT) // r217_2019

 • 60.
  Badanie wpływu modyfikacji powłok związków krzemoorganicznych na ich właściwości antykorozyjne / Jarosław Wojciechowski (WTCH) // r255_2019

 • 61.
  Identification of friction in a robotic astronomical 0.5-m telescope mount / Joanna Piasek (WI), Krzysztof Kozłowski (WI), Dariusz Pazderski (WI) // r244_2019

 • 62.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Stanisław Stupkiewicz // r241_2019

 • 63.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Przemysława Litewki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych. / Leonard Ziemiański // r240_2019

 • 64.
  Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dra hab. inż. J. Nawrockiego w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora / Henryk Krawczyk // r246_2019

 • 65.
  Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym o organizacyjnym dra hab. S. Gawiejnowicza w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Franciszek Seredyński // r247_2019

 • 66.
  Opracowanie systemu łączności o dużej przepływności dla platform bezzałogowych działających w środowisku miejskim. Raport nr R-Q/19-2/4: Implementacja systemu w środowisku Matlab/Simulink – cz. III / Rafał Krenz (WEiT), Krzysztof Wesołowski (WEiT), Maciej Krasicki (WEiT), Marek Michalski (WEiT), Paweł Sroka (WEiT), Michał Sybis (WEiT), Tomasz Markiewicz // r251_2019

 • 67.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie betonu –sygnatura akt I Co 70/19/9 / Justyna Grzymisławska (WBiIŚ) // r253_2019

 • 68.
  Recenzja dorobku naukowego dr inż. A. Świetlickiej w związku z postępowaniem habilitacyjnym / Tadeusz Uhl // r248_2019

 • 69.
  Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra hab. inż. J. Stefanowskiego, prof. nadzw. w postępowaniu o nadanie tytułu profesora nauk technicznych / Jarosław Stepaniuk // r245_2019

 • 70.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Szwedzkiej „Metodyka badań efektywności eksploatacji złożonych systemów technicznych w przedsiębiorstwach branży meblarskiej” / Przemysław Drożyner // r250_2019

 • 71.
  Recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych dr hab. inż. J. Nawrockiemu / Krzysztof Stencel // r249_2019

 • 72.
  Aktywność biologiczna cieczy jonowych z anionem salicylanowym, zestawienie wyników i podsumowanie badań dotyczących cieczy jonowych pochodzenia naturalnego z anionem tryptofanianowym / Daria Czuryszkiewicz // r242_2019

 • 73.
  Ocena dorobku naukowo-dydaktycznego dra hab. inż. Jerzego Stefanowskiego w związku z ubieganiem się o tytuł profesora naukowego / Halina Kwaśnicka // r225_2019

 • 74.
  Opracowanie metodologii przygotowania oraz charakteryzacji pojedynczych dwuwarstw lipidowych z wykorzystaniem konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej / Hanna Orlikowska // r243_2019

 • 75.
  Raport z badań średniego stopnia polimeryzacji papieru celulozowego pobranego z transformatora nr 167547 / Piotr Przybyłek (WE) // r323_2019

 • 76.
  Recenzja dorobku naukowego dra hab. inż. A. Jaszkiewicza, prof. na Wydziale Informatyki PP w postępowaniu kwalifikacyjnym o tytuł naukowy profesora nauk technicznych / Ewa Skubalska-Rafajłowicz // r224_2019

 • 77.
  Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra inż. W. Kowalczyka w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Automatyka i Robotyka / Artur Babiarz // r229_2019

 • 78.
  Recenzja dorobku naukowego oraz działalności naukowej , organizacyjnej i dydaktycznej p. dra inż. A. Jaszkiewicza / Andrzej M. J. Skulimowski // r222_2019

 • 79.
  Testy układu pomiarowego w atmosferze wodoru, etanu, metanu oraz ich mieszanek / Rafał Ślefarski (WIT), Michał Gołębiewski (WIT), Paweł Czyżewski // r238_2019

 • 80.
  Badania symulacyjne procesu nagrzewania powierzchni formujących o różnych cechach geometrycznych dla wybranej grupy materiałów / Krzysztof Mrozek (WBMiZ), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Paweł Muszyński (WBMiZ), Piotr Dalewski, Kacper Lipiński // r227_2019

 • 81.
  Badania wytrzymałościowe płyt warstwowych określające moment zginający i naprężenia krytyczne oraz opracowanie wyników badań zgodnie z normą PN-EN 14509 / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r311_2019

 • 82.
  Konfiguracja układu do homogenizacji przepływowej. Wykonanie wstępnych zawiesin nanomateriałów i ich charakteryzacja mikroskopowa / Damian Łukawski (WFT) // r223_2019

 • 83.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Szymona Węglińskiego pn. Wpływ dodatku mleczanu diamidoaminy na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów mało i średnio spoistych stosowanych w budownictwie drogowym. / Anna Chomicz-Kowalska // r315_2019

 • 84.
  Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badania wytrzymałości płyt warstwowych PWS-PIR-ST 100 / Zbigniew Pozorski (WBiIŚ), Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // r312_2019

 • 85.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Bałdowskiej-Witos pt.: „Ocena skuteczności materiałowej wybranych faz cyklu produkcyjnego kształtowania butelek do napojów z PET i PLA” / Józef Kuczmaszewski // r226_2019

 • 86.
  Recenzja szczegółowa 2 artykułów: „Cechy dobrego menedżera w opinii respondentów”; „Identyfikacja ryzyka związanego z krótkim cyklem życia – studium przypadku” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Marek Pawlak // r235_2019

 • 87.
  Recenzja szczegółowa 2 artykułów: ”Wpływ zmian demograficznych na rozwój system opieki zdrowotnej w krajach UE”; „Identyfikacja ryzyka związanego z krótkim cyklem życia – studium przypadku” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Paweł Cabała // r220_2019

 • 88.
  Recenzja szczegółowa 3 artykułów: „Walidacja kryteriów oceny ergonomiczności urządzeń wykorzystywanych przez osoby starsze w pracy z komputerem”; „Mutual funds as instruments for pension serurity – the case of Poland”; „Wpływ ergonomii na funkcjonowanie osób w środowisku pracy” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Jerzy Lewandowski // r231_2019

 • 89.
  Recenzja szczegółowa 3 artykułów: „Website development proces improvement in SME using TPS with implementation of Lean and Agile methodologies – An empirical study”; „Anaysis of selected mobile applications from the perspective of seniors”; „Skuteczność zarządzania operacyjnego na podstawie bazy informacji eksploatacyjnej” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Cezary Orłowski // r234_2019

 • 90.
  Recenzja szczegółowa 4 artykułów: „Gromadzenie środków w pracowniczym planie kapitałowym”, „Czy opłaty w pracowniczych planach kapitałowych są naprawdę niskie?”, „Mutual funds as instrument for pension security – the case of Poland”, „Wpływ ergonomii na funkcjonowanie osób starszych w środowisku pracy” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Andrzej Buszko // r219_2019

 • 91.
  Recenzja szczegółowa 4 artykułów: „Walidacja kryteriów oceny ergonomiczności urządzeń wykorzystywanych przez osoby starsze w pracy z komputerem”; „Ocena programu społecznego „rodzina 500+” w świetle teorii konsumenta”; „Badanie możliwości wykorzystania pracowniczych planów kapitałowych w procesach motywowania”; „Analysis and evaluation of chosen elements of Poznan public space from the point of view of their adaptation to requirements of persons with…” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Jerzy Olszewski // r233_2019

 • 92.
  Recenzja szczegółowa 6 artykułów: „Mobile APP usage and its implications on consumer behawior toward consumer goods”; „Skuteczność zarządzania operacyjnego na podstawie bazy informacyjnej eksploatacyjnej”; „Wyzwania charakterystyki młodych na rynku pracy: potencjał interpretacyjny neuronauk”; „Public marketing – the adaptation of traditional marketing concepts and tools for use by public sector organisations”; „Rozwój jednostki we wspólnocie społecznej – wyznacznik systemu społeczno-ekonomicznego”; „Website development proces improvement in SME using TPS with implementation of Lean and Agile methodologies – An empirical study” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Robert Kucęba // r230_2019

 • 93.
  Recenzja szczegółowa 7 artykułów: „Gromadzenie środków w pracowniczym planie kapitałowym”; „Czy opłaty w pracowniczych planach kapitałowych są naprawdę niskie?”; „Ocena programu społecznego „rodzina 500+” w świetle teorii konsumenta”; „Rozwój jednostki we wspólnocie społecznej – wyznacznik systemu społeczno-ekonomicznego”; „Badanie możliwości wykorzystania pracowniczych planów kapitałowych w procesach motywowania”; „Wyzwania charakterystyki młodych na rynku pracy: potencjał interpretacyjny neuronauk”; „Wpływ zmian demograficznych na rozwój systemu opieki zdrowotnej w krajach UE” przewidzianych do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Henryk Januszek // r221_2019

 • 94.
  Recenzja szczegółowa artykułu: „Analysis and evaluation of chosen elements of Poznan public space from the point of view of their adaptation to requirements of persons with… ” przewidzianego do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WIT) // r237_2019

 • 95.
  Recenzja szczegółowa artykułu: „Cechy dobrego menedżera w opiniach respondentów” przewidzianego do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Stanisław Marciniak // r232_2019

 • 96.
  Recenzja szczegółowa artykułu: „Public marketing – the adaptation of traditional marketing concepts and tools for use by public sector organisations” przewidzianego do druku w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria Organizacja i zarządzanie / Bogna Pilarczyk // r236_2019

 • 97.
  Recenzja osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego i współpracy międzynarodowej habilitantki dr inż. Izabeli Kruszelnickiej / Monika Żubrowska-Sudoł // r212_2019

 • 98.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Piotra Tutaka pt.: „Naprężenia termiczne w chłodnicach powietrza doładowanego powstające w procesie ich walidacji” / Dariusz M. Perkowski // r210_2019

 • 99.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Ireny Pawłyszyn pt.: „Modelowanie dyfuzji innowacji na przykładzie wdrożenia koncepcji Lean Management w klastrach sieciowych” / Agnieszka Sitko-Lutek // r206_2019

 • 100.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Żanety Nejman pt.: „Metodyka modelowania systemów motywacji pracowników na przykładzie produkcyjnych firm rodzinnych” / Iwona Chomiak-Orsa // r205_2019