Trwa generowanie pliku...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg

Wyniki wyszukiwania (18)

 • 1.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Owczarka pt. Badania zastosowania systemu wizyjnego do nadążnego sterowania manipulatorem / Mirosław Pajor // r18_2019

 • 2.
  Opracowanie układu sterowania i układu elektrycznego do trzech stanowisk laboratoryjnych przeznaczonych do badania procesów tarcia / Dariusz Sędziak (WBMiZ) // r10_2019

 • 3.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Marcina Zacharewicza / Zdzisław Stelmasiak // r17_2019

 • 4.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Bogumiła Klimaszewskiego pt. Zastosowanie żywic akrylowych do uszczelniania i wzmacniania ośrodków sypkich / Leonard Runkiewicz // r12_2019

 • 5.
  Opracowanie komputerowe i korekcja ilustracji do elektronicznej publikacji z okazji Jubileuszu 100 lecia Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu / Danuta Ostrowska // r9_2019

 • 6.
  Opracowanie redakcyjne i nadzór wydawniczy nad elektroniczną publikacją z okazji Jubileuszu 100 lecia Wyższego Szkolnictwa Technicznego w Poznaniu / Aleksandra Springer // r8_2019

 • 7.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – korpus rozrusznika 4 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r11_2019

 • 8.
  Wytworzenie materiałów węglowych i ich ocena zdolności do elektrochemicznej sorpcji wodoru / Małgorzata Graś // r4_2019

 • 9.
  Opinia o innowacyjności: Wdrożenie innowacji związanych z produkcją wieszaków obrotowych szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Plastjan” Piotr Dzielski & Jan Weisbrót Spółka Jawna / Marek Szostak (WBMiZ) // r6_2019

 • 10.
  Opracowanie i weryfikacja laboratoryjna metod detekcji uszkodzeń niewrażliwych na zakłócenia i szumy pomiarowe oraz na strukturalną i parametryczną niepewność modelu obiektu z wykorzystaniem odpornej H∞-optymalnej syntezy układów detekcyjnych / Krzysztof Siembab (WE) // r7_2019

 • 11.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – korpus „FC” 12 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r1_2019

 • 12.
  Pomiar, analiza geometryczna i CT odlewów aluminiowych – pokrywa 9 szt. / Bartosz Gapiński (WBMiZ) // r3_2019

 • 13.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Lidii Grzegorczyk pt.: Zmiany obciążeń cieplnych budynków niemal zero-energetycznych i ich wpływ na topologię układów grzewczych / Piotr Lis // r13_2019

 • 14.
  Wykonanie opinii technicznej obejmującej ocenę poprawności przyjętych rozwiązań w części technologicznej i konstrukcyjnej przepompowni / Marek Juszczak (WBiIŚ), Grzegorz Krzyżaniak (WBiIŚ) // r2_2019

 • 15.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Tomasz Lewiński // r15_2019

 • 16.
  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i w zakresie kształcenia kadry dr. hab. inż. Wojciecha Sumelki, w związku ze wszczęciem przez Radę Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych / Eugeniusz Świtoński // r14_2019

 • 17.
  Opracowanie dodatku, nadającego się do homogenizacji z substancją powlekającą na bazie wody, umożliwiającą poddanie folii PET pokrytej powłoką, procesowi pasteryzacji lub sterylizacji / Marek Szostak (WBMiZ) // r5_2019

 • 18.
  Symulacyjna analiza własności biegowych pojazdu LF 05 AC / Tomasz Staśkiewicz (WIT), Julian Kominowski (WIT), Bartosz Firlik (WIT) // r16_2019