Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1097)

 • 1.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Józefa Gruszki pt. Procesowe zarządzanie jakością dostaw w branży motoryzacyjnej / Władysław Mantura (WIZ) // r1068_2020

  Recenzja
 • 2.
  Analiza morfologiczno-mikrostrukturalna zaawansowanych materiałów i biomateriałów z interpretacją otrzymanych rezultatów / Wojciech Wieczorek // r1085_2020

  Raport z badań
 • 3.
  Fenoksyetyloamoniowe herbicydowe ciecze jonowe / Juliusz Pernak (WTCH) // r1076_2020

  Raport z badań
 • 4.
  Integracja systemu detekcji z metodą chwytania obiektów GG-CNN w symulatorze robota mobilno-manipulacyjnego / Kamil Młodzikowski // r1080_2020

  Raport z badań
 • 5.
  Opracowanie kinetyki reakcji rozkładu wody na osadzonych powłokach metalicznych / Kacper Kopczyński (WTCH) // r1077_2020

  Raport z badań
 • 6.
  Projekt i opracowanie graficzne okładki do monografii O.Erdeli "Stereotypy w komunikacji międzykulturowej biznesowej" oraz cyklu wydawniczego "SPATIUM" (pierwsza książka w cyklu pod red. O.Erdeli pt. "Model zarządzania siecią edukacyjną" / Sylwia Łukaszewicz (WIZ) // r1062_2020

  Dzieło artystyczne
 • 7.
  Research on Depth Correction and Video Coding Enhancement Technology for 3DoF+360 Video. Progress report 1. / Marek Domański (WIiT), Adrian Dziembowski (WIiT), Adam Grzelka (WIiT), Dawid Mieloch (WIiT), Olgierd Stankiewicz (WIiT), Jakub Stankowski (WIiT) // r1079_2020

  Raport z badań
 • 8.
  Pomiar i analiza geometryczna odlewów aluminiowych / Bartosz Gapiński (WIM) // r1084_2020

  Raport z badań
 • 9.
  Ekspertyza. Wykonanie pomiarów fotometrycznych, elektrycznych i kolorymetrycznych dziesięciu opraw / Przemysław Skrzypczak (WARiE), Krzysztof Maciołek (WARiE), Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1081_2020

  Ekspertyza
 • 10.
  Materiały dydaktyczne do zajęć z przedmiotu Fotografia produktu na kierunku Architektura Wnętrz, semestr 3, rok akademicki 2019/20 / Piotr Krzyk // r1059_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 11.
  Obsługa i sprawdzenie wybranych narzędzi pomiarowych / Michał Jakubowicz (WIM) // r1058_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 12.
  Ocena cytotoksyczności, test MTT, serii stopów typu betta Ti / Przemysław Wirstlein // r1057_2020

  Raport z badań
 • 13.
  Opracowanie z badań betonu budynku wielorodzinnego przy ul. Radosnej w Zalasewie. Część 3. / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1060_2020

  Raport z badań
 • 14.
  Opracowanie metodyki zarządzania wiedzą w elastycznej aplikacji szkoleniowej rzeczywistości wirtualnej (Zadanie 2.5) / Filip Górski (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ), Przemysław Zawadzki (WBMiZ), Radosław Paszkiewicz (WBMiZ), Adam Hamrol (WBMiZ) // r1055_2020

  Raport z badań
 • 15.
  Opracowanie modułu programowego umożliwiającego programowanie robota za pomocą komend głosowych i wskaźnika / Belter Dominik (WARiE) // r1056_2020

  Raport z badań
 • 16.
  Opracowanie systemu mobilnej manipulacji z wykorzystaniem sprzężenia wizyjnego wraz z przeprowadzeniem testów opracowanego rozwiązania w symulowanym środowisku robotycznym / Krzysztof Stężała // r1051_2020

  Raport z badań
 • 17.
  Opracowanie metodyki budowy elastycznych wirtualnych scen szkoleniowych z użyciem technik inżynierii wiedzy (Zadanie 2.3) / Filip Górski (WBMiZ), Radosław Paszkiewicz (WBMiZ), Adam Dudziak (WBMiZ) // r1053_2020

  Raport z badań
 • 18.
  Opracowanie wyników badań spektroskopowych, termicznych oraz termomechanicznych / Danuta Matykiewicz (WBMiZ) // r1050_2020

  Raport z badań
 • 19.
  Raport z badań próbki oleju pobranego z transformatora typu TAO 630/15,75 o numerze fabrycznym 132586 / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1038_2020

  Raport z badań
 • 20.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Atyaf Al-Tameemi pt.: „Simultaneous Connections Routing in Wavelength-Space-Wavelength Elastic Optical Switching Fabrics” / Jacek Rak // r1082_2020

  Recenzja
 • 21.
  Review Doctoral Dissertation of Atyaf Al-Tameemi „Simultaneous Connections Routing in Wavelength-Space-Wavelength Elastic Optical Switching Fabrics” / Krzysztof Walkowiak // r1078_2020

  Recenzja
 • 22.
  Testy i porównanie architektur sieci neuronowych dla globalnego i skalowanego systemu lokalizacji / Milena Molska // r1075_2020

  Raport z badań
 • 23.
  Badania twardości oraz odporności na zużycie przez tarcie warstw borowanych wytworzonych w procesie borowania gazowego w atmosferze N2–H2– B(CH3O)3 / Natalia Makuch-Dziarska (WIMiFT) // r1047_2020

  Raport z badań
 • 24.
  Badania warstw borowanych za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej / Adam Piasecki (WIMiFT) // r1046_2020

  Raport z badań
 • 25.
  Budowa elementów programowych sprzężenia taktylno-wizyjnego dla sterowania hybrydowego / Mikołaj Łysakowski // r1052_2020

  Raport z badań
 • 26.
  Usprawnienie dodatkowej funkcjonalności w systemie / Maciej Elantkowski // r1048_2020

  Raport z badań
 • 27.
  Opracowanie algorytmu wyznaczania map głębi z zarejestrowanych danych pola światła - etap 2 / Jakub Stankowski (WIiT), Krzysztof Wegner (WIiT) // r1039_2020

  Kod źródłowy
 • 28.
  Opracowanie algorytmu wyznaczania map głębi z zarejestrowanych danych pola światła, zdatnego do implementacji w układach FPGA - etap 2 / Krzysztof Wegner (WIiT), Olgierd Stankiewicz (WIiT) // r1040_2020

  Kod źródłowy
 • 29.
  Opracowanie przykładu balansowania linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie z branży motoryzacyjnej / Michał Paweł Grześkowiak // r1044_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 30.
  Raport naukowy. Wyniki szczegółowej kwerendy archiwalnej oraz analizy stanu wiedzy urzędów konserwatorskich i dozoru technicznego nt. zachowanych zabytkowych urządzeń dźwigowych w Polsce / Katarzyna Pietrzak (WILiT) // r1042_2020

  Raport z badań
 • 31.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Hanny Dzido pt.: „Zwiększenie potencjału general aviation poprzez systemowe przetwarzanie Big Data” / Andrzej Majka // r1066_2020

  Recenzja
 • 32.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Pauliny Golińskiej-Dawson osiągnięcia naukowego pt.: „Fabryczna regeneracja części samochodowych – ocena w zakresie realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju / Andrzej Szarata // r1065_2020

  Recenzja
 • 33.
  Modelowanie interferencji na potrzeby współdzielenia widma i koegzystencji systemów LTE i PMSE; Poprawki do algorytmów zarządzania interferencją w pasmie TVWS w Kenii. / Paweł Kryszkiewicz (WIiT), Adrian Kliks (WIiT), Łukasz Kułacz (WIiT), Cezary Adamczyk (WIiT) // r1017_2020

  Kod źródłowy
 • 34.
  Analiza przemieszczeń podpór i przęseł mostu w Nowym Mieście, w ciągu drogi krajowej nr 11 / Arkadiusz Madaj (WILiT) // r1033_2020

  Opinia
 • 35.
  Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn występowania przecieków w przęsłach nad linią kolejową Wiaduktu Górczyńskiego w Poznaniu / Arkadiusz Madaj (WILiT), Katarzyna Mossor (WILiT) // r1032_2020

  Ekspertyza
 • 36.
  Przygotowanie i implementacja metody zbierania danych do uczenia detekcji i estymacji pozycji obiektów / Rafał Staszak (WARiE) // r1037_2020

  Raport z badań
 • 37.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Szymczyka pt.: „Fractional viscoelasticity for metallic materials under dynamic loading” / Jacek Leszczyński // r1049_2020

  Recenzja
 • 38.
  Wybór modelu, przygotowanie oraz wyuczenie wielowarstwowej, konwolucyjnej sieci neuronowej, realizującej zadanie detekcji bójek w obrazach / Dominik Pieczyński (WARiE), Marek Kraft (WARiE), Michał Fularz (WARiE) // r1035_2020

  Raport z badań
 • 39.
  Dystrybutor sygnałów taktowania i synchronizacji DST-16 z indywidualnie programowanymi wyjściami / Mieczysław Jessa (WIiT), Łukasz Matuszewski (WIiT), Paweł Kubczak (WIiT), Jakub Nikonowicz (WIiT) // r1031_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 40.
  Graficzne opracowanie mapy systemu / Marcin Borysiewicz // r1030_2020

  Raport z badań
 • 41.
  Preparatyka hybrydowych materiałów na bazie lignosulfonianów oraz wybranych analogów heksacyjanożelazianów metali przejściowych. Charakterystyka spektroskopowa oraz elektrochemiczna / Tomasz Rębiś (WTCH), Anna Modrzejewska-Sikorska (WTCH) // r1024_2020

  Raport z badań
 • 42.
  Produkt 04. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // r1027_2020

  Raport z badań
 • 43.
  Produkt 04. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Agnieszka Stachowiak (WIZ) // r1028_2020

  Raport z badań
 • 44.
  Produkt 04. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Hubert Wojciechowski (WIZ) // r1029_2020

  Raport z badań
 • 45.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Szymczyka pt.: „Fractional viscoplasticity for metallic materials under dynamic loading” / Jerzy Bobiński // r1064_2020

  Recenzja
 • 46.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Łowczowskiego pn. Identyfikcja zakłóceń ziemnozwarciowych w kablowych sieciach SN przy wykorzystaniu wielkości elektrycznych mierzonych w żyłach powrotnych. / Marcin Habrych // r1045_2020

  Recenzja
 • 47.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Garbowskiego / Jerzy Pamin // r1067_2020

  Recenzja
 • 48.
  Weryfikacja raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO2 osiągniętej w roku 2019 / Przemysław Skrzypczak (WARiE) // r1019_2020

  Ekspertyza
 • 49.
  Conversion of Quinine Derivatives into Biologically Active Ionic Liquids: Advantages, Multifunctionality and Perspectives / Juliusz Pernak (WTCH), Tomasz Rzemieniecki (WTCH), Tomasz Klejdysz, Fengrui Qu, Robin D. Rogers // r1020_2020

  Raport z badań
 • 50.
  Analiza powierzchni próbek poddanych badaniom tribologicznym. Zbadanie mechanizmu powstawania tribofilmu na powierzchni materiałów spiekanych. / Mateusz Kotkowiak (WBMiZ) // r1015_2020

  Raport z badań
 • 51.
  Evaluation report for the doctoral thesis submitted by Anna Lukowa / Matti Latva-aho // r1083_2020

  Recenzja
 • 52.
  Energy-Efficient Wireless OFDM Transmission with Computational-Awareness / Hanna Bogucka (WIiT), Adrian Kliks (WIiT), Paweł Kryszkiewicz (WIiT) // r1011_2020

  Raport z badań
 • 53.
  Projektowanie algorytmów metod i narzędzi wspomagających zarządzanie IAS / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Daria Motała (WIZ), Krystian Pawłowski (WIZ), Jowita Trzcielińska (WIZ) // r1009_2020

  Raport z badań
 • 54.
  Simultaneous activation of soft carbon and electrochemical lithium transfer to a negative carbon/graphite electrode of LIC / Francois Beguin (WTCH) // r1008_2020

  Raport z badań
 • 55.
  System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania - 2020- raport nr 2 / Paweł Rydzewski (WILiT), Agnieszka Płatkiewicz (WILiT), Andrzej Pożarycki (WILiT), Magdalena Chmielewska-Stróżyk (CKL), Maja Pożarycka (WILiT) // r1071_2020

  Raport z badań
 • 56.
  „Electrochemical activation and simultaneous lithium extraction of composite (soft carbon / lithium salt) electrodes"- synthesis of lithium salts, electrochemical activation and lithium extraction of the (carbon / lithium salt) composite electrodes, physicochemical characterizations, attempt of LIC formation by lithium transfer to graphite or hard carbon negative electrode. / Agnieszka Chojnacka (WTCH) // r1007_2020

  Raport z badań
 • 57.
  Kompresja wizji z uwzględnieniem zużywanej energii w kontekście zastosowań głębokiego uczenia – część III / Marek Domański (WIiT), Damian Karwowski (WIiT), Mateusz Lorkiewicz (WIiT) // r1006_2020

  Raport z badań
 • 58.
  Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji – Zadanie 5 / Krzysztof Wandachowicz (WE), Małgorzata Zalesińska (WE) // r1023_2020

  Raport z badań
 • 59.
  Modyfikacja rozwiązania konstrukcyjnego prowadnicy fotela symulatora lotniczego. / Krzysztof Wałęsa (WIM) // r1005_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 60.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Fularza pt. „Architektury sprzętowo-programowe jako procesory kamer inteligentnych pracujących w sieciach automatycznego nadzoru” / Bogdan Kwolek // r1003_2020

  Recenzja
 • 61.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Marcina Wiśniewskiego pt. Podstawy robotyzacji-laboratorium / Andrzej Sioma // r1002_2020

  Recenzja
 • 62.
  Analiza EDS powierzchni po badaniu zużycia przez tarcie w temperaturze 600°C / Adam Piasecki (WIMiFT) // r1016_2020

  Raport z badań
 • 63.
  Opinia o innowacyjności pt. Pakiet Tekla Structures Detalowanie, zawierający moduły: Detalowanie konstrukcji stalowych (Steel Detailing) i Detalowanie prefabrykatów betonowych (Precast Concrete Detailing) / Marek Miądowicz (WIZ) // r1014_2020

  Opinia
 • 64.
  Recenzja monografii pod tytułem „Model zarządzania siecią edukacyjną. Studium przypadku” pod redakcją Oksany Erdeli, Instytut naukowo-wydawniczy „Spatium” / Jan Fazlagić // r1012_2020

  Recenzja
 • 65.
  RNAthor – fast, accurate normalization, visualization and statistical analysis of RNA probing data resolved by capillary electrophoresis / Julita Gumna, Tomasz Żok (WIiT), Kacper Figurski, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Marta Szachniuk (WIiT) // r998_2020

  Raport z badań
 • 66.
  Wykonanie połączenia algorytmów prowadzenia przewodu po ograniczonej ścieżce z algorytmami sterowania hybrydowego / Belter Dominik (WARiE) // r997_2020

  Raport z badań
 • 67.
  Pomiar i analiza geometryczna odlewów / Bartosz Gapiński (WIM) // r1000_2020

  Raport z badań
 • 68.
  Wykonanie termowizyjnych badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych / Leszek Różański (WIM) // r999_2020

  Raport z badań
 • 69.
  Modyfikacja warstwy wierzchniej wybranych litych i porowatych stopów beta tytanu metodą obróbki elektrochemicznej oraz hydrotermalnej. Charakterystyka powierzchni otrzymanych powłok – morfologia, porowatość, skład chemiczny, kąty zwilżania, energia powierzchniowa, odporność korozyjna / Andrzej Miklaszewski (WBMiZ) // r996_2020

  Raport z badań
 • 70.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Anny Cysewskiej-Sobusiak i Joanny Parzych pt. Optoelektronika i fonika. Zagadnienia wybrane / Ryszard S. Romaniuk // r1070_2020

  Recenzja
 • 71.
  Analiza wpływu nieterminowego realizowania planowych przeglądów silników spalinowych na lokomotywach SU160 (wg cyklu zalecanego przez MTU) / Jerzy Merkisz (WILiT), Marek Idzior (WILiT) // r1010_2020

  Raport z badań
 • 72.
  Oznaczenie właściwości mechanicznych próbek w badaniach statycznej próby rozciągania oraz dynamicznej analizy mechanicznej / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ) // r995_2020

  Raport z badań
 • 73.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Pani mgr Sandry Witkiewicz-Łukaszek pt. Kompozytowe scyntylatory na bazie warstw i kryształów granatów: krystalizacja metodą epitaksji z fazy ciekłej oraz badania ich właściwości luminescencyjnych i scyntylacyjnych / Barbara Marczewska // r1001_2020

  Recenzja
 • 74.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Olgi Kawa, Jerzego Rakowskiego i Michała Guminiaka pt. Mechanika budowli. Zadania cz. 2 / Adam Podhorecki // r988_2020

  Recenzja
 • 75.
  Recenzja wydawnicza opracowania pt. „Model zarządzania Siecią Edukacyjną. Studium przypadku” pod red. Oksany Erdeli / Zenon Wiśniewski // r1013_2020

  Recenzja
 • 76.
  Pomiar wybranych cech geometrycznych wyrobu / Karol Grochalski (WIM) // r976_2020

  Raport z badań
 • 77.
  Verification of the concept of a backup power supply for Zalando Logistic Operation Center located in Gardno taking into account a protection against voltage peaks / Andrzej Kwapisz (WIŚiE), Krzysztof Szubert (WIŚiE) // r974_2020

  Ekspertyza
 • 78.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga i monografii pt.: „Metodyka oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych na podstawie charakterystyk emisji związków szkodliwych” / Mirosław Wendeker // r994_2020

  Recenzja
 • 79.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Pauliny Golińskiej-Dawson cyklu publikacji pt. „Fabryczna regeneracja części samochodowych - ocena w zakresie realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju” / Andrzej Świderski // r989_2020

  Recenzja
 • 80.
  Opracowanie danych eksperymentalnych z badań kinetyki reakcji wydzielania wodoru i ich analiza statystyczna / Małgorzata Graś (WTCH) // r973_2020

  Raport z badań
 • 81.
  „Zbudowanie modelu symulacyjnego automatycznego regału szufladkowego oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych i opracowanie raportu z badań – zakres logistyczny” / Paweł Pawlewski (WIZ), Kamila Kluska (WIZ) // r597_2019

  Kod źródłowy
 • 82.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Tomasza Prejzendanca pt: „Wykorzystanie kontrolowanych języków naturalnych do modelowania systemów dynamicznych w bioinformatyce” / Bartosz Wilczyński // r1004_2020

  Recenzja
 • 83.
  Zintegrowany system klasy ERP / Jakub Kołota (WARiE) // r972_2020

  Opinia
 • 84.
  Final research study report. RSM Based beam interference coordination in 5G UCNC HetNet (evaluation based on selected use cases); RSM Database final architecture and design; RSM Based Radio Resource Provisioning in 5G UCNC HetNet for energy efficiency (evaluation based on selected use cases); RSM function in 3GPP architecture; Evaluation of RSM application for other systems - selected LTE/LTE-A use case; Evaluation of the AI application for RSM improvement; Simulation Test Bed source code with comments. Deliverable D3 / Hanna Bogucka (WEiT), Marcin Hoffmann (WEiT), Adrian Kliks (WEiT), Paweł Kryszkiewicz (WEiT), Łukasz Kułacz (WEiT), Paweł Sroka (WEiT) // r897_2020

  Raport z badań
 • 85.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga i monografii pt.: „Metodyka oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych na podstawie charakterystyk emisji związków szkodliwych” / Marek Brzeżański // r993_2020

  Recenzja
 • 86.
  Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Łowczowskiego pn. Identyfikacja zakłóceń ziemnozwarciowych w kablowych sieciach SN przy wykorzystaniu wielkości elektrycznych mierzonych w żyłach powrotnych. / Paweł Sowa // r1025_2020

  Recenzja
 • 87.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Garbowskiego cyklu publikacji pt. „Eksperymentalno-numeryczne procedury identyfikacji parametrów materiałowych z wykorzystaniem modeli zastępczych i metod odwrotnych” / Leonard Ziemiański // r991_2020

  Recenzja
 • 88.
  Konwerter do LDV + algorytm syntezy LDV / Krzysztof Wegner (WIiT), Jakub Stankowski (WIiT) // r968_2020

  Kod źródłowy
 • 89.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Skrzypiec na temat: „Dwuskładnikowe monowarstwy Langmuira i filmy Langmuira-Blodgett - morfologia, oddziaływania międzycząsteczkowe, właściwości lepkosprężyste” / Paweł Wydro // r965_2020

  Recenzja
 • 90.
  Wykonanie diagnostyki zmian temperaturowych poszczególnych obszarów ciała z wykorzystaniem kamery termowizyjnej / Dawid Danielczyk (WARiE) // r966_2020

  Raport z badań
 • 91.
  Double salts herbicidal ionic liquids (DSHILs) / Juliusz Pernak (WTCH) // r961_2020

  Raport z badań
 • 92.
  Raport z badań próbek dla firmy PCI Membranes Sp. z o.o. / Marek Weiss (WIMiFT) // r962_2020

  Raport z badań
 • 93.
  Ocena wytrzymałości wyprasek DBA0011-01 / DBA0012-01 w projekcie Suzuki / YAA Chrome / Przemysław Poszwa (WIM) // r990_2020

  Raport z badań
 • 94.
  Opracowanie systemu sterowania ustawianiem walców prostowarki - etap 3 / Darusz Sędziak (WIM), Andrzej Milecki (WIM), Roman Regulski (WIM), Dominik Rybarczyk (WIM), Arkadiusz Kubacki (WIM) // r885_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 95.
  Opracowanie wstępnych wyników agregacji rankingów częściowych / Grzegorz Miebs (WI) // r920_2020

  Raport z badań
 • 96.
  Testy systemu lokalizacji 2D w zadaniu autonomicznego poruszania się pomiędzy stanowiskami / Kamil Młodzikowski // r922_2020

  Raport z badań
 • 97.
  Implementacja modułu śledzenia robota dla globalnego i skalowalnego systemu lokalizacji wykorzystującego głębokie sieci neuronowe / Milena Molska (WARiE) // r919_2020

  Kod źródłowy
 • 98.
  Analiza wpływu stanu technicznego układu hamulcowego wagonów biorących udział w wykolejeniu pociągu w dniu 17.09.2019 r. w Malczycach / Marek Idzior (WILiT), Wojciech Sawczuk (WILiT) // r927_2020

  Raport z badań
 • 99.
  Badania wibroakustyczne robota aptecznego FABLOX firmy Alutec K&K Polska sp. j. ul. Sołecka 38, 62-020 Jasin. Etap 1: Wykonanie prac badawczych obejmujących badania wibroakustyczne robota aptecznego w zakresie: a) pionowych i poziomych napędów liniowych wyposażonych w dwa rodzaje serwonapędów oraz jeden wybrany rodzaj silników krokowych, b) jednego typu głowicy załadunkowo – wyładunkowej. / Wojciech Łapka (WIM) // r913_2020

  Raport z badań
 • 100.
  VLSI Testing – Design for test part 2 / Jerzy Tyszer (WIiT) // r916_2020

  Materiały dydaktyczne