Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (872)

 • 1.
  Optymalizacja projektu mechaniki głowicy technologicznej pod względem funkcjonalności i technologiczności wytwarzania / Rafał Talar (WIM), Paweł Zawadzki (WIM) // r867_2020

 • 2.
  Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora (zainstalowanego w SE Wielopole) z użyciem metody FDS oraz opracowanie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Marek Pyszka (WIŚiE) // r853_2020

 • 3.
  Kompresja wewnątrzobrazowa z wykorzystaniem głębokiego uczenia / Mateusz Lorkiewicz (WIiT) // r869_2020

 • 4.
  Raport dla Fluenta AS Testy układu pomiarowego w atmosferze wodoru, etanu, metanu oraz ich mieszanek. / Rafał Ślefarski (WIŚiE), Michał Gołębiewski (WIŚiE) // r854_2020

 • 5.
  Opracowanie algorytmu sterowania hybrydowego ze sprzężeniem taktylno-wizyjnym / Piotr Kicki (WARiE) // r865_2020

 • 6.
  Implementacja zadania machine tending dla robota manipulacyjnego dla dwóch scenariuszy w środowisku zbliżonym do rzeczywistego / Krzysztof Walas (WARiE) // r861_2020

 • 7.
  Implementacja zadania machine tending dla robota manipulacyjnego dla scenariusza z modelem maszyny CNC w środowisku zbliżonym do rzeczywistych / Krzysztof Walas (WARiE) // r845_2020

 • 8.
  Opinia o zmianie systemu mocowania szyn / Marek Szostak (WIM) // r866_2020

 • 9.
  Opracowanie i implementacja systemu wykorzystującego optymalizację grafową do lokalizacji z wielu sensorów oraz testy na robocie mobilnym / Joanna Piasek (WI) // r859_2020

 • 10.
  Opracowanie koncepcji sterowania z modelem odwrotnym w procesie doboru regulatorów oraz minimalizacji pulsacji momentu elektromagnetycznego / Bogdan Fabiański (WE) // r860_2020

 • 11.
  RNA-Puzzles Round IV: 3D structure predictions of four ribozymes and two aptamers / Zhichao Miao, Ryszard Adamiak (WIiT), Maciej Antczak (WIiT), Michał J. Boniecki, Janusz M. Bujnicki, Shi-Jie Chen, Clarence Yu Cheng, Yi Cheng, Fang-Chieh Chou, Rhiju Das, Nikolay V. Dokholyan, Feng Ding, Caleb Geniesse, Yangwei Jiang, Astha Joshi, Andrey Krokhotin, Marcin Magnus, Olivier Mailhot, Francois Major, Thomas H. Mann, Paweł Piątkowski, Radoslaw Pluta, Mariusz Popenda, Joanna Sarzyńska, Lizhen Sun, Marta Szachniuk (WIiT), Siqi Tian, Jian Wang, Andrew M. Watkins, Jakub Wiedemann, Xiaojun Xu, Joseph D. Yesselman, Dong Zhang, Zhenzhen Zhang, Chenhan Zhao, Peinan Zhao, Yuanzhe Zhou, Tomasz Żok (WIiT), Adriana Żyła, Aiming Ren, Robert T. Batey, Barbara L. Golden, Lin Huang, David M. Lilley, Yijin Liu, Dinshaw J. Patel, Eric Westhof // r843_2020

 • 12.
  Eksperyment SHAPE i analiza danych. Przygotowanie do automatycznej normalizacji danych. / Julita Gumna, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Marta Szachniuk (WIiT) // r851_2020

 • 13.
  Process Query Language specification / Tomasz P. Pawlak (WIiT), Jędrzej Potoniec (WIiT) // r856_2020

 • 14.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Wróbla pt.: „Metoda kształtowania ergonomiczności ręcznych elementów sterowniczych dla osób starszych” / Zbigniew Wiśniewski // r855_2020

 • 15.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Iwony Mądrzak-Litwy na temat: „Synteza i zastosowanie alkilowych pochodnych 2,2’-bibenzimidazolu i benzimidazolu do ekstrakcji wybranych jonów metali” / Władysław Walkowiak // r863_2020

 • 16.
  Pompa ciepła Calla Verde M 20 Comfort - opinia o innowacyjności / Robert Kłosowiak (WIŚiE), Wojciech Judt (WIŚiE), Bartosz Ciupek (WIŚiE) // r820_2020

 • 17.
  Recenzja osiągnięcia dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Olgierda Stankiewicza / Andrzej Czyżewski // r871_2020

 • 18.
  Analiza Mobilnego Sprzętu Pomocniczego (MSP) z jego klasyfikacją oraz badania wstępne / Grzegorz M. Szymański (WILiT), Franciszek Tomaszewski (WILiT), Małgorzata Orczyk (WILiT), Paweł Komorski (WILiT), Tomasz Nowakowski (WILiT) // r802_2020

 • 19.
  Ekspertyza dotycząca ustalenia konieczności dodatkowego mocowania płyt osłonowych na budynku nr 37 na Osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu / Józef Jasiczak (WILiT), Marcin Kanoniczak (WILiT) // r844_2020

 • 20.
  Implementacja globalnego systemu relokalizacji z użyciem głębokich sieci neuronowych w skalowanym systemie / Milena Molska // r837_2020

 • 21.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Budzyńskiej - Biernat pt. „Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski” / Waldemar Glabiszewski // r842_2020

 • 22.
  Analiza parametrów jezdnych w warunkach rzeczywistych / Jerzy Merkisz (WILiT), Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT) // r829_2020

 • 23.
  Budowa modułu automatycznego projektowania oraz przygotowania wytwarzania protez i ortez na bazie skanowania 3D z użyciem wybranych narzędzi CAD/CAM / Filip Górski (WIM), Wiesław Kuczko (WIM), Przemysław Zawadzki (WIM), Radosław Wichniarek (WIM) // r840_2020

 • 24.
  Opracowanie algorytmów fuzji danych taktylno-wizyjnych / Michał Bednarek (WARiE) // r830_2020

 • 25.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 1 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT), Jarosław Selech (WILiT), Marek Piniarski (WILiT) // r826_2020

 • 26.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 2 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Jarosław Selech (WILiT), Marek Piniarski (WILiT) // r827_2020

 • 27.
  Opracowanie i analiza wyników badań – Trasa badawcza nr 3 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT) // r828_2020

 • 28.
  Opracowanie konstrukcji oraz technologii prototypowej hybrydowej formy wtryskowej z wymiennymi wkładkami formującymi. / Paweł Muszyński (WIM), Krzysztof Mrozek (WIM), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Piotr Dalewski, Dorota Tomczak // r838_2020

 • 29.
  Przeprowadzenie badań doświadczalnych wytrzymałości zmęczeniowej czterech haków mocujących skrzydła drzwi suszarni / Maciej Obst (WIM), Leszek Paetz (WIM), Krzysztof Sowiński (WIM), Piotr Wasilewicz // r834_2020

 • 30.
  Przeprowadzenie badań właściwości mechanicznych materiału haka mocującego skrzydło drzwi suszarni, badania wytrzymałościowe konstrukcji haków drzwi suszarni / Maciej Obst (WIM), Leszek Paetz (WIM), Krzysztof Sowiński (WIM), Piotr Wasilewicz // r833_2020

 • 31.
  Raport z badań styropianu według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r832_2020

 • 32.
  Raport z badań wytrzymałości kostki brukowej wg PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r831_2020

 • 33.
  Energochłonność układów napędowych autobusów miejskich w warunkach rzeczywistej eksploatacji / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Maciej Siedlecki (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT), Grażyna Jedlińska (WILiT), Iwona Pietrzak (WILiT), Przemysław Marsula (WILiT), Jarosław Selech (WILiT), Jędrzej Zawartowski (WILiT) // r824_2020

 • 34.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Waldemara Woźniaka / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WILiT) // r862_2020

 • 35.
  Adaptive Observer for State and Load Force Estimation for Dielectric Electro-Active Polymer Actuator / Jakub Bernat (WARiE), Jakub Kołota (WARiE) // r816_2020

 • 36.
  Badanie oświetlacza miernika współczynnika przepuszczania światła w szybach samochodowych / Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r812_2020

 • 37.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga / Ireneusz Pielecha (WILiT) // r850_2020

 • 38.
  Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych pt. ”Warsztaty Robotyki” w ramach projektu ‘Code for Green’ / Paweł Szulczyński (WARiE) // r836_2020

 • 39.
  Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu ‘Code for Green’ / Adam Turkot (WARiE) // r835_2020

 • 40.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Bartosza Firlika / Zdzisław Stelmasiak // r813_2020

 • 41.
  Raport dotyczący zajęć dydaktycznych pt. "Warsztaty Techniki Pomiarowej" przeprowadzonych w ramach projektu ‘Code for Green’ / Jakub Kołota (WARiE) // r811_2020

 • 42.
  Rrcenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Woźniak-Karczewskiej na temat: „Microbial degradation of ritalinic acid and piracetam: isolation of novel strains and first insights into their metabolism” / Urszula Guzik // r809_2020

 • 43.
  Zdefiniowanie parametrów adsorpcyjnych badanych układów w odniesieniu do teorii DLVO / Zdarta Agata (WTCH) // r808_2020

 • 44.
  Opinia o innowacyjności projektu: Wprowadzenie nowego produktu przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii produkcji w celu wzrostu konkurencyjności Zakładu na rynku materiałów budowlanych. / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ) // r807_2020

 • 45.
  Opinia o innowacyjności projektu: Wzrost konkurencyjności Firmy Kamieniarskiej Rad Memory Sławomir Chudoba poprzez wdrożenie wyników prac B+R innowacyjnej technologii polerowania i cięcia kamienia i innowacyjnego produktu w postaci płyty multifunkcyjnej oraz dywersyfikację produkcji i usług. / Katarzyna Machowiak (WBiIŚ) // r806_2020

 • 46.
  Raport z analizy genetycznej wyizolowanych szczepów bakteryjnych z próbek środowiskowych / Beata Dudzińska-Bajorek // r805_2020

 • 47.
  Wykonanie optymalizacji geometrii struktury cieczy jonowej zawierającej aminokwasy wraz z charakterystyką jej struktury oraz obliczenie elektronowych energii oddziaływań między jonami / Marek Łożyński // r803_2020

 • 48.
  Analiza kosztów usługi transportu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) – koszty / Adam Redmer (WIT) // r804_2020

 • 49.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Mateusza Barczewskiego / Anna Boczkowska // r852_2020

 • 50.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Bartosza Firlika / Andrzej Każmierczak // r814_2020

 • 51.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Heleny Woźniak-Karczewskiej pt.: „Microbial degradation of ritalinic acid and piracetam: isolation of novel strains and first insights into their metabolism” / Małgorzata Barańska // r823_2020

 • 52.
  Analiza kosztów usługi transportu osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) – zasoby / Marcin Kiciński // r765_2020

 • 53.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Modelowanie elementów systemów magazynowania energii w pojazdach elektrycznych i układach współpracujących z odnawialnymi źródłami energii” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Leszka Kasprzyka / Grzegorz Komarzyniec // r872_2020

 • 54.
  Raport z badań na zawartość wody w próbkach izolacji cieplnej posadzki w obiekcie Mercedes-Benz Duda-Cars Wrocław ul. Olsztyńska 1 / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r847_2020

 • 55.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Bartosza Gapińskiego / Małgorzata Poniatowska // r762_2020

 • 56.
  Raport z izolacji mikroorganizmów zdolnych do biologicznego rozkładu popularnych herbicydów (MCPA, 2,4-D, glifosat i dikamba) / Marta Helena Woźniak-Karczewska (WTCH) // r759_2020

 • 57.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Sandomierskiego pt.: „Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi” / Jolanta Tomaszewska // r822_2020

 • 58.
  Badania i opracowanie systemu sterowania stacją HELP POINT – etap 2 / Andrzej Milecki (WBMiZ), Dominik Rybarczyk (WBMiZ) // r756_2020

 • 59.
  Badania i przygotowanie trzech typów materiałów kompozytowych / Danuta Matykiewicz (WBMiZ), Mateusz Barczewski (WBMiZ) // r763_2020

 • 60.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mariusza Sandomierskiego na temat: „Aktywacja powierzchni solami diazoniowymi”. / Michał Szumski // r758_2020

 • 61.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Maciejewskiego / Ireneusz Pielecha (WIT) // r761_2020

 • 62.
  Ocena dorobku naukowego oraz podstawowego osiągnięcia naukowego, złożonych we wniosku dr inż. Bartosza Waltera o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego / Henryk Rybiński // r757_2020

 • 63.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Maciejewskiego / Stanisław Szwaja // r764_2020

 • 64.
  Review in the procedurę leading to conferment of the academic title of profesor dr hab. Stanisław Gawiejnowicz / Erwin Pesch // r755_2020

 • 65.
  Raport z analizy molekularnej i ustalenia pokrewieństwa filogenetycznego wyizolowanych szczepów bakteryjnych z próbek środowiskowych / Urszula Guzik // r754_2020

 • 66.
  Raport z badań wodoprzepuszczalności betonu płyty fundamentowej w budynku przy ul. Wschodniej 28 w Luboniu według normy PN-88/B-06250 „Beton zwykły” / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r849_2020

 • 67.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Mateusza Barczewskiego / Krzysztof Pielichowski // r857_2020

 • 68.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Budzyńskiej - Biernat pt. „Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski” / Marek Matejun // r799_2020

 • 69.
  Ocena wpływu dodatku biodegradowalnego na właściwości mechaniczne polipropylenu po procesie przyspieszonego starzenia / Marek Szostak (WBMiZ) // r753_2020

 • 70.
  Określenie właściwości lepkosprężystych oraz dynamiki polimeryzacji wytworzonych żywic / Artur Jamrozik (WTCH) // r750_2020

 • 71.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Małgorzaty Pawlak / Mirosław Wendeker // r800_2020

 • 72.
  Opracowanie algorytmu rekonstrukcji wolumetrycznej z zarejestrowanych danych pola światła - etap 1 / Krzysztof Wegner (WEiT), Jakub Stankowski (WEiT) // r748_2020

 • 73.
  Oświadczenie do opinii z dnia 20 listopada 2015 roku pt.: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w Duda-Cars poprzez budowę nowoczesnego centrum blacharsko-lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych / Dariusz Ulbrich (WIT) // r751_2020

 • 74.
  Wykonanie procesu optymalizacji numerycznej śmigła oraz dobór nowego innowacyjnego materiału na śmigło do BSP, w celu obniżenia emisji akustycznej przy zachowaniu pierwotnych osiągów. Etap 1: Badania analityczne i wstępny projekt analityczny śmigła. / Bartosz Ziegler (WIT), Jędrzej Mosiężny (WIT), Natalia Lewandowska (WIT), Andrzej Frąckowiak (WIT), Michał Ciałkowski (WIT) // r648_2020

 • 75.
  Izolacja, charakterystyka, potencjał biodegradacyjny nowych szczepów bakteryjnych o potencjalnych zdolnościach biodegradacyjnych w stosunku do azolowych substancji przeciwgrzybiczych / Amanda Pacholak (WTCH) // r747_2020

 • 76.
  Wykonanie okresowych termowizyjnych badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Poznań / Leszek Różański (WBMiZ) // r745_2020

 • 77.
  Opracowanie i przeprowadzenie procesu wydzielania małocząsteczkowych związków organicznych z zastosowaniem membranowego układu zintegrowanego / Mateusz Szczygiełda (WTCH) // r741_2020

 • 78.
  Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Architektury – odbiory DS 2018 / Agata Gawlak (WA), Ewa Pruszewicz-Sipińska (WA) // r743_2020

 • 79.
  Ustalenie przyczyn zwiększonej awaryjności silników spalinowych lokomotyw SU160 / Jerzy Merkisz (WIT), Marek Idzior (WIT), Miłosław Kozak (WIT), Michał Dobrzyński (WIT) // r744_2020

 • 80.
  Analiza wpływu długotrwałego eksploatowania pojazdów ED161 (43WE) z przekroczonymi normatywnymi poziomami masy maksymalnej na możliwość powstania uszkodzeń poszycia i żywotność zmęczeniową konstrukcji / Jerzy Merkisz (WIT), Jacek Pielecha (WIT), Ireneusz Pielecha (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT) // r740_2020

 • 81.
  Digitalizacja danych z badań naukowo-technicznych płyt warstwowych prowadzonych w latach 2005-2012 / Monika Chuda-Kowalska (WILiT) // r766_2020

 • 82.
  Etap 3. Zad. 3.1 cz. 3 / Mikołaj Spadło (WIT), Paweł Daszkiewicz (WIT), Łukasz Rymaniak (WIT), Agnieszka Świejkowska (WIT) // r731_2020

 • 83.
  Graficzne opracowanie mapy procesów / Marcin Borysewicz // r737_2020

 • 84.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Michała Niemczaka na temat: „Ciecze jonowe III generacji – synteza, właściwości i zastosowanie”. / Elżbieta Frąckowiak (WTCH) // r732_2020

 • 85.
  Przeprowadzenie badań i testów zintegrowanych komponentów układu sterowania oraz zasilania / Dawid Danielczyk (WE) // r734_2020

 • 86.
  Recenzja monografii naukowej pod red. Radosława Barka i roberta Asta pt: ARCHE&PSYCHE 5. Monograph of Lecturers Post-graduate Studies in Spatial Planning SP-109 at the Faculty of Architecture of Poznań University of Technology” / Augustyn Bańka // r733_2020

 • 87.
  Recenzja czasopisma "Architektura, Urbanistyka, Architektura wnętrz" / Andrzej Wielgosz // r726_2020

 • 88.
  Sprawozdanie z działalności statutowej Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania - odbiory DS 2019 / Olaf Ciszak (WBMiZ), Michał Nowak (WIT) // r728_2020

 • 89.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi i metod kształtowania dla ogólnie odwzorowanych docelowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy (1-osiowy staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika MR, mocowanie elektroniki i zasilania, obudowa IP66) oraz wykonanie tych elementów, montaż i rozruch w środowisku zbliżonym do rzeczywistego / Natalia Wierzbicka (WBMiZ) // r724_2020

 • 90.
  Recenzja monografii autorstwa dr hab inż. arch. Roberta Asta pt. "Rysunek odręczny w autorskiej praktyce architekta" / Augustyn Bańka // r723_2020

 • 91.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Michała Kowala pt.: „Predykcja i kompensacja odkształceń termicznych przekładni śrubowo – tocznych w posuwowych napędach obrabiarek sterowanych numerycznie” / Mirosław Pajor // r749_2020

 • 92.
  Recenzja podręcznika pt. „Badania marketingowe. Pojęcia, metody, narzędzia” autorstwa dr inż. Ewy Więcek-Janki / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ) // r742_2020

 • 93.
  Ocena wpływu dodatku biodegradowalnego na właściwości mechaniczne polipropylenu / Marek Szostak (WBMiZ) // r721_2020

 • 94.
  Opinia o innowacyjności dotycząca technologii kształtowania paneli ogrodzeniowych / Waldemar Matysiak (WBMiZ) // r719_2020

 • 95.
  Opracowanie naukowo-techniczne. Opinia dotycząca wykonania nawierzchni asfaltowej alei spacerowych oraz dróg rowerowych zlokalizowanych w Parku Papieskim w m. Luboń / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r715_2020

 • 96.
  Wykonanie badań laboratoryjnych pod tytułem: „Dobudowa trzeciego pasa ruchu w obu kierunkach wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni wraz z pracami towarzyszącymi na odcinku autostrady A2 pomiędzy węzłami Poznań Zachód i Poznań Krzesiny”. Próbki pobrane w dniu 20.11.2019 r. / Mieczysław Słowik (WBiIŚ) // r714_2020

 • 97.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu powiązanych tematycznie publikacji pod wspólną nazwą: „Modulacja prądów w układach energoelektronicznych” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Michała Krystkowiaka / Leszek Pawlaczyk // r711_2020

 • 98.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Percepcja, planowanie i sterowanie ruchem robota kroczącego poruszającego się po nierównym terenie” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Dominika Beltera / Adam Borkowski // r707_2020

 • 99.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Percepcja, planowanie i sterowanie ruchem robota kroczącego poruszającego się po nierównym terenie” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Dominika Beltera / Bogdan Kwolek // r708_2020

 • 100.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Percepcja, planowanie i sterowanie ruchem robota kroczącego poruszającego się po nierównym terenie” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Dominika Beltera / Teresa Zielińska // r706_2020