Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1326)

 • 1.
  Opracowanie warunków technologicznych oraz wytłaczanie filamentu do drukarek 3D przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej, poprzedzone mieszaniem komponentów kompozytu w stanie stopionym przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej / Monika Dobrzyńska-Mizera (WIM), Monika Knitter (WIM), Jacek Andrzejewski (WIM) // r1259_2020

  Raport z badań
 • 2.
  Investigation of the bacterial cell wall nanomechanical properties after long-term exposure to nitrofurans / Amanda Pacholak (WTCH), Natalia Burlaga, Urszula Guzik, Ewa Kaczorek (WTCH) // r1251_2020

  Raport z badań
 • 3.
  Opracowanie rozwiązań technologicznych kluczowych do zbudowania informatycznej architektury platformy / Paweł Buń (WBMiZ), Filip Górski (WBMiZ), Damian Grajewski (WBMiZ) // r1249_2020

  Raport z badań
 • 4.
  Optymalizacja technologiczności konstrukcji formy w oparciu o badania chłodzenia. / Krzysztof Mrozek (WIM), Przemysław Poszwa (WBMiZ), Paweł Muszyński (WIM), Piotr Dalewski (WIM), Dorota Tomczak (WIM), Olga Mysiukiewicz (WBMiZ) // r1245_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 5.
  Raport nr 2020.07.08 z badań wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej (EA) na transformatorze typu TORc 16000/110 o numerze seryjnym 68163194545 oraz Raport nr 2020.07.24 z badań wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej (EA) na transformatorze typu TORc 16000/110 o numerze seryjnym 69163194546 / Wojciech Sikorski (WIŚiE) // r1242_2020

  Raport z badań
 • 6.
  Badania wytrzymałości i wyznaczenie modułu ścinania wg normy PN-EN-14509: 2013 płyt poliuretanowych z okładziną metalową / Piotr Wasilewicz, Piotr Paczos (WIM), Leszek Paetz (WIM) // r1239_2020

  Raport z badań
 • 7.
  Opracowanie dotyczące badanie odporności chemicznej kamienia koronowego polimerobetonowego meyer-POLYCRETE® / Agnieszka Ślosarczyk (WILiT), Marta Thomas (WILiT) // r1258_2020

  Opinia
 • 8.
  Stereotypy w komunikacji międzykulturowej biznesowej (na przykładzie polsko-ukraińskich stosunków biznesowych) / Eugeniusz Strykowski // r1234_2020

  Edycja komputerowa
 • 9.
  How bioinformatics resources work with G4 RNAs / Joanna Miśkiewicz (WI), Joanna Sarzyńska, Marta Szachniuk (WIiT) // r1230_2020

  Raport z badań
 • 10.
  Opisanie wzorca do grupowania rozwiązań / Magdalena Plucińska // r1219_2020

  Raport z badań
 • 11.
  Opracowanie dokumentacji technicznej aplikacji SpinApp / Piotr Miklosik (WIiT) // r1215_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 12.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Ilony Olsztyńskiej pt.: „Badanie zarządzania biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej Polski” / Henryk Sobolewski // r1237_2020

  Recenzja
 • 13.
  Badanie parametrów temperaturowych opraw / Przemysław Skrzypczak (WARiE), Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1217_2020

  Ekspertyza
 • 14.
  Ocena wpływu optymalizacji konstrukcji układu chłodzenia maszyn wtryskowych w firmie PROPLAST na skurcz i dokładność wyrobów wtryskowych uzyskiwanych z wykorzystaniem zaproponowanych przez nią rozwiązań / Marek Szostak (WIM) // r1236_2020

  Raport z badań
 • 15.
  Analiza modeli przepływu uwzględniająca warunki zestalania polimerów / Olga Mysiukiewicz (WIM) // r1228_2020

  Raport z badań
 • 16.
  Analiza wpływu warunków formowania, zjawisk międzyfazowych i krystalizacji na wytrzymałość złączy adhezyjnych / Karol Bula (WIM) // r1227_2020

  Raport z badań
 • 17.
  Analiza wpływu warunków formowania, zjawisk międzyfazowych i krystalizacji na wytrzymałość złączy adhezyjnych / Tomasz Sterzyński (WIM) // r1231_2020

  Raport z badań
 • 18.
  Opracowanie wyników z symulacji komputerowych procesu wtryskiwania wyrobów w firmie PROPLAST / Przemysław Poszwa (WBMiZ) // r1235_2020

  Raport z badań
 • 19.
  Symulacje komputerowe procesu chłodzenia wyrobów z wykorzystaniem zaproponowanych rozwiązań konstrukcji układów chłodzenia 3 typów form wtryskowych / Przemysław Poszwa (WBMiZ) // r1229_2020

  Raport z badań
 • 20.
  VLSI Testing – Built-in Self-Test / Jerzy Tyszer (WIiT) // r1211_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 21.
  Opracowanie zbioru danych materiałowych do modelowania zjawisk mechanicznych / Karol Bula (WIM) // r1216_2020

  Raport z badań
 • 22.
  Przeprowadzenie audytu, podsumowanie jego wyników, dokonania oceny i sformułowania wniosków / Marek Idzior (WILiT), Wojciech Karpiuk (WILiT) // r1213_2020

  Opinia
 • 23.
  Opracowanie modelu przepływu tworzywa w formie z wkładką metalową / Robert Roszak (WIM) // r1210_2020

  Raport z badań
 • 24.
  Ocena realizacji zadań wynikających z wymagań systemu oceny zgodności w Rollen Polska Studio FIGURA Izabella Michalak / Adam Górny (WIZ) // r1244_2020

  Raport z badań
 • 25.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Piotra Sielickiego oraz cyklu 9 publikacji będących osiągnięciem naukowym pt. "Bezpieczeństwo publiczne w ujęciu mechaniki komputerowej oraz pełnoskalowej walidacji eksperymentalnej" / Wojciech Glabisz // r1225_2020

  Recenzja
 • 26.
  Strukturyzacja i charakterystyka kształtu powierzchni płytek metalowych, wytwarzanie połączeń polimer-metal, badania mechaniczne połączeń, badania mikroskopowe na granicy fazowej, przygotowanie i prezentacja wyników badań / Natalia Łożykowska // r1233_2020

  Raport z badań
 • 27.
  Ekspertyza Wykonanie pomiarów kontrolnych opraw oświetleniowych. / Przemysław Skrzypczak (WARiE), Krzysztof Maciołek (WARiE), Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1198_2020

  Ekspertyza
 • 28.
  Opracowanie wyników badań termograwimetrycznych kompozytów biodegradowalnych / Katarzyna Skórczewska // r1206_2020

  Raport z badań
 • 29.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mahmouda Hsino pt.: „Zastosowanie materiałów zmiennofazowych do pielęgnacji betonu w warunkach klimatu zwrotnikowego suchego” / Zbigniew Giergiczny // r1222_2020

  Recenzja
 • 30.
  Wykonanie pomiarów luminancji jezdni oraz poziomego natężenia oświetlenia. Obwodnica autostradowa Poznania pomiędzy węzłem „Poznań Komorniki” a „Poznań Krzesiny”. / Przemysław Skrzypczak (WARiE), Krzysztof Maciołek (WARiE), Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1199_2020

  Ekspertyza
 • 31.
  Badanie parametrów oświetlenia drogowego drogi S5 na węzłach Czempiń i Kościan Północ / Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1196_2020

  Raport z badań
 • 32.
  Opracowanie wyników badań kalorymetrycznych oraz palności kompozytów biodegradowalnych / Olga Mysiukiewicz (WIM), Mateusz Barczewski (WIM) // r1201_2020

  Raport z badań
 • 33.
  Phd diessertation assesment Title of the dissertation:"Coordinated Radio Resource Management in 5G Systems with Time Division Duplex" / Sławomir Hausman // r1197_2020

  Recenzja
 • 34.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Mahmouda Hsino pt.: „Zastosowanie materiałów zmiennofazowych do pielęgnacji betonu w warunkach klimatu zwrotnikowego suchego” / Jerzy Hoła // r1238_2020

  Recenzja
 • 35.
  Ekspertyza z zakresu: Innowacyjności Centrum obróbcze MC 7057, Centrum obróbcze FOX22 / Dariusz Janiszewski (WARiE) // r1192_2020

  Ekspertyza
 • 36.
  Testy i porównanie architektur sieci neuronowych globalnego i skalowalnego systemu lokalizacji dla problemów rzeczywistych / Milena Molska // r1191_2020

  Raport z badań
 • 37.
  Badania nad korekcją głębi i ulepszeniem techniki kodowania obrazów ruchomych 3DoF+360 – etap 2 / Adrian Dziembowski (WIiT), Dawid Mieloch (WIiT) // r1189_2020

  Raport z badań
 • 38.
  Przystosowanie stanowiska badawczego holograficznego wibrometru laserowego do badań adhezji w połączeniu polipropylenu i aluminium, wykonanie stosownych pomiarów wibrometrycznych i analiza wyników / Jagoda Nowak-Grzebyta // r1232_2020

  Raport z badań
 • 39.
  A preliminary study of continuous discovery of Causal nets for non-stationary business processes using the Online Heuristic Miner / Jędrzej Potoniec (WIiT), Tomasz Pawlak (WIiT), Daniel Sroka (WIiT) // r1187_2020

  Raport z badań
 • 40.
  Wpływ przepływów energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej na pracę sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV / Jerzy Andruszkiewicz (WIŚiE), Józef Lorenc (WIŚiE), Agnieszka Weychan (WIŚiE) // r1188_2020

  Raport z badań
 • 41.
  Przygotowanie demonstracji w zakresie chwytania wybranych obiektów z użyciem biblioteki GG-CNN / Kamil Młodzikowski // r1193_2020

  Raport z badań
 • 42.
  Ocena prawidłowości wykonania przebudowy i modernizacji budynku Posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. M. Reja 5. Cz. 1 Ekspertyza budowlana, obejmująca przyczyny zawilgocenia przegród w przyziemiu oraz inne stwierdzone wady i usterki wykonanych robót budowlanych. Cz. 2 Raport końcowy. / Józef Jasiczak (WILiT), Marcin Kanoniczak (WILiT) // r1257_2020

  Ekspertyza
 • 43.
  Wytworzenie kompozytów polimerowych wraz z opracowaniem wytycznych technologicznych procesu pultruzjii / Jacek Andrzejewski (WBMiZ), Krzysztof Lewandowski, Mateusz Barczewski (WBMiZ) // r1207_2020

  Raport z badań
 • 44.
  Wytypowanie grupy materiałów o najkorzystniejszych właściwościach i strukturze oraz wprowadzenie poprawek technologicznych do procesu wytwarzania granulatu / Mateusz Barczewski (WIM), Michał Jakubowicz (WIM) // r1200_2020

  Raport z badań
 • 45.
  RAPORT NAUKOWY. Opracowanie wyników kwerend archiwalnych oraz mapy zachowanych osobowych i osobowo-towarowych urządzeń dźwigowych o napędzie elektrycznym pochodzących z lat 1880-1945 / Katarzyna Pietrzak (WILiT) // r1184_2020

  Raport z badań
 • 46.
  Wykonanie badań doświadczalnych walidujących działanie elektroniki sterującej pracą głowicy technologicznej. Opracowanie dokumentacji technicznej układu sterowania / Dominik Rybarczyk (WIM), Tymoteusz Lindner (WIM), Daniel Wyrwał (WIM) // r1185_2020

  Raport z badań
 • 47.
  Wykonanie badań doświadczalnych walidujących działanie mechaniki głowicy technologicznej podczas obróbki. Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i eksploatacyjnej mechaniki głowicy technologicznej / Rafał Talar (WIM), Paweł Zawadzki (WIM) // r1186_2020

  Raport z badań
 • 48.
  Opinia techniczna dotycząca planowanych zmian w dokumentacji systemu utrzymania spalinowych lokomotyw uniwersalnych serii SU4210 / Mateusz Motyl (WILiT), Piotr Smoczyński (WILiT), Mateusz Jüngst (WILiT), Maciej Maląg // r1182_2020

  Opinia
 • 49.
  Przeprowadzenie procesów immobilizacji wybranych enzymów z grupy oksydoreduktaz, o znaczeniu środowiskowym, na wytworzonych materiałach za pomocą elektroprzędzenia, z wykorzystaniem różnych metod unieruchamiania. Określenie optymalnych warunków początkowych procesu immobilizacji / Katarzyna Jankowska (WTCH) // r1180_2020

  Raport z badań
 • 50.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Januszkiewicz na temat: „Wpływ dodatku surfaktantów na właściwości aplikacyjne nawozu ZnIDHA” / Renata Gaj // r1181_2020

  Recenzja
 • 51.
  Opracowanie warunków oraz próba wytłoczenia filamentu przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej / Monika Dobrzyńska-Mizera (WIM), Jacek Andrzejewski (WIM) // r1224_2020

  Raport z badań
 • 52.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandra Liaushuk pt.: „Algorytm harmonogramowania procesów zachodzących w organizacji wspomagany systemami informatycznymi” / Przemysław Niewiadomski // r1220_2020

  Recenzja
 • 53.
  Wykonanie mieszanin w stanie stopionym kompozytu na bazie PLA z dostarczonej przedmieszki z wykorzystaniem wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej / Monika Dobrzyńska-Mizera (WIM), Monika Knitter (WIM) // r1223_2020

  Raport z badań
 • 54.
  Badanie zawilgocenia metodami FDS, RVM i PDC autotransformatora AT1 zainstalowanego na stacji Janów / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Piotr Przybyłek (WIŚiE) // r1176_2020

  Raport z badań
 • 55.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Piotra Sielickiego / Zbigniew Zembaty // r1195_2020

  Recenzja
 • 56.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Michała Malendowskiego pt. Performance-based fire engineering for civil engineering structural design / Piotr Lacki // r1174_2020

  Recenzja
 • 57.
  Wyznaczenie temperatur przemian termicznych utwardzonych funkcjonalnych żywic, określenie przemian termicznych i temperatur ich zachodzenia / Artur Jamrozik (WTCH) // r1173_2020

  Raport z badań
 • 58.
  Badanie wibroakustyczne transformatora energetycznego oraz sporządzenie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1171_2020

  Raport z badań
 • 59.
  Badanie wibroakustyczne transformatora energetycznego oraz sporządzenie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1172_2020

  Raport z badań
 • 60.
  Raport częściowy nr 4 (22.08.19-21.08.20) dot. realizacji projektu „Wpływ procesu oksydacji na właściwości powierzchniowe i strukturalne cienkich warstw diamentowych CVD”, nr 2017/25/N/ST7/01653, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 13 / Anna Dychalska (WIMiFT) // r1175_2020

  Raport z badań
 • 61.
  Badanie odpowiedzi dielektrycznej przekładnika prądowego 750kV, zainstalowanego na stacji energetycznej Widełka / Cyprian Szymczak (WIŚiE) // r1169_2020

  Raport z badań
 • 62.
  Opracowanie wielokamerowego systemu budowy mapy otoczenia robota mobilnego oraz kalibracja i testy przygotowanego rozwiązania / Jakub Muszyński // r1163_2020

  Raport z badań
 • 63.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Januszkiewicz na temat: „Wpływ dodatku surfaktantów na właściwości aplikacyjne nawozu ZnIDHA” / Kołodyńska Dorota // r1164_2020

  Recenzja
 • 64.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Michała Tomczyka zatytułowanej: New Directions in Interactive Evolutionary Multiple Objective Optimization Based on Holistic Preference Information / Konrad Kułakowski // r1243_2020

  Recenzja
 • 65.
  Uczenie się przyrostowe analizy głównych składowych z niepełną informacją zwrotną / Wojciech Kotłowski (WIiT), Gergely Neu // r1165_2020

  Raport z badań
 • 66.
  Wykonanie fizycznego systemu wspomaganej wizyjnie manipulacji obiektami z testami opracowanego rozwiązania na rzeczywistym robocie. / Krzysztof Stężała // r1162_2020

  Raport z badań
 • 67.
  Konsultacje i uzupełniające projektowanie algorytmów metod i narzędzi zarządzania / Hanna Włodarkiewicz-Klimek (WIZ), Joanna Kałkowska (WIZ), Daria Motała (WIZ), Krystian Pawłowski (WIZ), Jowita Trzcielińska (WIZ) // r1212_2020

  Raport z badań
 • 68.
  Opracowanie systemu łącznej lokalizacji i budowy mapy przy wykorzystaniu dwóch komplementarnych czujników wizyjnych oraz wykonanie kalibracji i testów opracowanego rozwiązania / Michał Bidziński // r1170_2020

  Raport z badań
 • 69.
  Raport końcowy z badań eksperymentalnych. Modułowej Pompy Ciepła (MPC) / Michał Szymański (WBiIŚ), Fabian Cybichowski (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Karolina Czerpińska (DP), Łukasz Malewski (DP) // r1159_2020

  Raport z badań
 • 70.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Zadenckiego pt: „Analiza uszkodzeń samolotów wielozadaniowych F-16 Blok 52+ podczas ich eksploatacji" / Leszek Cwojdziński // r1221_2020

  Recenzja
 • 71.
  Recenzja książki dr inż. Michała Trziszki pt.: „Telepraca jako przejaw zmian rynkowych" / Zdzisław Jasiński // r1156_2020

  Recenzja
 • 72.
  Recenzja monografii dr hab. inż. arch. Roberta Asta pt. "Komentarze urbanistyczne" / Augustyn Bańka // r1114_2020

  Recenzja
 • 73.
  Direct electron transfer biosensor based on β-cyclodextrins / Maria Kuznowicz (WTCH) // r1153_2020

  Raport z badań
 • 74.
  Opracowanie metodyki badań i ich wykonanie w celu wprowadzenia niezbędnych korekt systemu przenoszenia tynku gipsowego z zasobnika transportowego na ścianę / Jan Górecki (WIM), Krzysztof Wałęsa (WIM) // r1152_2020

  Raport z badań
 • 75.
  Opracowanie programu dla sterownika PLC maszyny w celu umożliwienia wykonania badań w ramach pierwszego zadania / Jan Górecki (WIM), Dominik Wilczyński (WIM) // r1151_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 76.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Piotra Sielickiego / Zbigniew Sienkiewicz // r1167_2020

  Recenzja
 • 77.
  Recenzja monografii naukowej pt.: „Telepraca jako przejaw zmian rynkowych" autorstwa dr inż. Michała Trziszki / Anna Michna // r1226_2020

  Recenzja
 • 78.
  „Opracowania modelu optymalizacyjnego dla zagadnienia formowania jednostek transportowych (naczep pojazdów ciężarowych) („Podzadanie 2”) / Maciej Bieńczak (WILiT), Marcin Kiciński (WILiT), Adam Redmer (WILiT), Hanna Sawicka (WILiT), Piotr Sawicki (WILiT), Waldemar Walerjańczyk (WILiT) // r1147_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 79.
  Badanie wpływu przygotowania powierzchni blachy karoseryjnej na jej odporność korozyjną / Jakub Kowalczyk (WILiT), Dariusz Ulbrich (WILiT) // r1138_2020

  Raport z badań
 • 80.
  Opracowanie modelu biznesowego platformy AR do wspomagania procesów przemysłowych / Przemysław Zawadzki (WBMiZ), Damian Grajewski (WBMiZ), Filip Górski (WBMiZ) // r1247_2020

  Raport z badań
 • 81.
  Opracowanie wniosków oraz rekomendacji do zastosowania w architekturze systemu AR do wspomagania procesów przemysłowych, na podstawie przeprowadzonych badań / Filip Górski (WBMiZ), Paweł Buń (WBMiZ), Damian Grajewski (WBMiZ) // r1248_2020

  Raport z badań
 • 82.
  Kodowanie wizji dla maszyn – analiza początkowa / Marek Domański (WIiT), Sławomir Różek (WIiT), Sławomir Maćkowiak (WIiT), Tomasz Grajek (WIiT), Olgierd Stankiewicz (WIiT) // r1140_2020

  Raport z badań
 • 83.
  Opracowanie procedury obliczeniowej VUMAT modelu plastyczności niecałkowitego rzędu z warunkiem plastyczności typu Hill’a / Marcin Nowak // r1149_2020

  Kod źródłowy
 • 84.
  Opracowanie różnych aproksymacji lewej i prawej pochodnej cząstkowej, frakcjalnej typu Caputo dla funkcji dwóch zmiennych / Tomasz Błaszczyk // r1135_2020

  Raport z badań
 • 85.
  Otrzymanie pochodnych betain z tributyloaminy i tributylofosfiny oraz określenie optymalnych warunków otrzymywania i oczyszczania dibromków bis-amoniowych, bis-fosfoniowych i amoniowo-fosfoniowych / Damian Krystian Kaczmarek (WTCH) // r1129_2020

  Raport z badań
 • 86.
  Recenzja monografii „Challenges of modern Human Resource Management”. Autorzy monografii: Marek Goliński, Magdalena Graczyk-Kucharska, Małgorzata Spychał i Maciej Szafrański / Wiesław Urban // r1133_2020

  Recenzja
 • 87.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr Sandry Witkiewicz-Łukaszek pt.: "Kompozytowe scyntylatory na bazie warstw i kryształów granatów: krystalizacja metodą epitaksji z fazy ciekłej oraz badania ich właściwości luminescencyjnych i scyntylacyjnych" / Eugeniusz Zych // r1155_2020

  Recenzja
 • 88.
  Testy układu pomiarowego w atmosferze metanu oraz jego mieszanek / Rafał Ślefarski (WIŚiE), Michał Gołębiewski (WIŚiE) // r1132_2020

  Raport z badań
 • 89.
  Opracowania modelu optymalizacyjnego dla zagadnienia formułowania niejednorodnych paletowych jednostek ładunkowych („Podzadanie 1”) / Maciej Bieńczak (WILiT), Marcin Kiciński (WILiT), Adam Redmer (WILiT), Hanna Sawicka (WILiT), Piotr Sawicki (WILiT), Waldemar Walerjańczyk (WILiT) // r1074_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 90.
  Przeprowadzenie badań nieniszczących elementów z CFRP reprezentatywnego prototypu protezy przy użyciu tomografu przemysłowego. Przeprowadzenie badań geometrii reprezentatywnego prototypu protezy na systemie typu GOM / Bartosz Gapiński (WIM) // r1122_2020

  Raport z badań
 • 91.
  Badania wytrzymałościowe prototypu stopy protezowej symulujące warunki operacyjne / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1126_2020

  Raport z badań
 • 92.
  Recenzja rozprawy doktorskiej Michała Tomczyka pt.: „New Directions in Interactive Evolutionary Multiple Ojective Optimization Based on Holistic Preference Information” / Bogumił Kamiński // r1145_2020

  Recenzja
 • 93.
  Conditional evaluations of sums of sample maxima and records / Magdalena Szymkowiak (WARiE), Tomasz Rychlik // r1120_2020

  Raport z badań
 • 94.
  Opracowanie technologii, dobór materiałów, narzędzi i metod kształtowania dla ogólnie odwzorowanych docelowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych protezy (1-osiowy staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika MR, mocowanie elektroniki i zasilania, obudowa IP67) oraz wykonanie tych elementów, montaż i rozruch w symulowanych warunkach operacyjnych / Natalia Wierzbicka (WIM) // r1124_2020

  Raport z badań
 • 95.
  Wykonanie termowizyjnych badań diagnostycznych urządzeń elektroenergetycznych w Słodowni Soufflet Polska w Poznaniu / Leszek Różański (WIM) // r1137_2020

  Raport z badań
 • 96.
  Analiza przebiegu zdarzenia porażenia prądem elektrycznym / Krzysztof Siodła (WIŚiE), Ryszard Batura // r1118_2020

  Ekspertyza
 • 97.
  Opracowanie opinii o innowacyjności technologii „Zintegrowana technologia wytwarzania elementów szklanych na bazie precyzyjnego frezowania i wiercenia” / Szymon Jacek Wojciechowski (WIM) // r1128_2020

  Opinia
 • 98.
  Przeprowadzenie badań gotowego układu sterującego z zasilaniem w celu określenia współczynnika SAR / Dawid Danielczyk (WARiE) // r1123_2020

  Raport z badań
 • 99.
  Recenzja monografii: „Wyzwania nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi”. Autorzy monografii: Marek Goliński, Magdalena Graczyk-Kucharska, Małgorzata Spychał i Maciej Szafrański / Janusz Wielki // r1131_2020

  Recenzja
 • 100.
  Wykonanie pomiarów luminancji oraz poziomego natężenia oświetlenia występującego dla sytuacji oświetleniowych w rejonie obwodnicy Bolkowa / Krzysztof Maciołek (WARiE), Przemysław Skrzypczak (WARiE), Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1256_2020

  Ekspertyza