Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: typ = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (960)

 • 1.
  Oznaczenie właściwości mechanicznych próbek w badaniach statycznej próby rozciągania oraz dynamicznej analizy mechanicznej / Monika Dobrzyńska-Mizera (WBMiZ) // r995_2020

  Raport z badań
 • 2.
  Recenzja wydawnicza – skryptu aut. Olgi Kawa, Jerzego Rakowskiego i Michała Guminiaka pt. Mechanika budowli. Zadania cz. 2 / Adam Podhorecki // r988_2020

  Recenzja
 • 3.
  Verification of the concept of a backup power supply for Zalando Logistic Operation Center located in Gardno taking into account a protection against voltage peaks / Andrzej Kwapisz (WIŚiE), Krzysztof Szubert (WIŚiE) // r974_2020

  Ekspertyza
 • 4.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga i monografii pt.: „Metodyka oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych na podstawie charakterystyk emisji związków szkodliwych” / Mirosław Wendeker // r994_2020

  Recenzja
 • 5.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Pauliny Golińskiej-Dawson cyklu publikacji pt. „Fabryczna regeneracja części samochodowych - ocena w zakresie realizacji postulatów zrównoważonego rozwoju” / Andrzej Świderski // r989_2020

  Recenzja
 • 6.
  Opracowanie danych eksperymentalnych z badań kinetyki reakcji wydzielania wodoru i ich analiza statystyczna / Małgorzata Graś (WTCH) // r973_2020

  Raport z badań
 • 7.
  „Zbudowanie modelu symulacyjnego automatycznego regału szufladkowego oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych i opracowanie raportu z badań – zakres logistyczny” / Paweł Pawlewski (WIZ), Kamila Kluska (WIZ) // r597_2019

  Kod źródłowy
 • 8.
  Zintegrowany system klasy ERP / Jakub Kołota (WARiE) // r972_2020

  Opinia
 • 9.
  Final research study report. RSM Based beam interference coordination in 5G UCNC HetNet (evaluation based on selected use cases); RSM Database final architecture and design; RSM Based Radio Resource Provisioning in 5G UCNC HetNet for energy efficiency (evaluation based on selected use cases); RSM function in 3GPP architecture; Evaluation of RSM application for other systems - selected LTE/LTE-A use case; Evaluation of the AI application for RSM improvement; Simulation Test Bed source code with comments. Deliverable D3 / Hanna Bogucka (WEiT), Marcin Hoffmann (WEiT), Adrian Kliks (WEiT), Paweł Maciej Kryszkiewicz (WEiT), Łukasz Kułacz (WEiT), Paweł Sroka (WEiT) // r897_2020

  Raport z badań
 • 10.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Ryszarda Zadrąga i monografii pt.: „Metodyka oceny stanu technicznego okrętowych tłokowych silników spalinowych na podstawie charakterystyk emisji związków szkodliwych” / Marek Brzeżański // r993_2020

  Recenzja
 • 11.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Garbowskiego cyklu publikacji pt. „Eksperymentalno-numeryczne procedury identyfikacji parametrów materiałowych z wykorzystaniem modeli zastępczych i metod odwrotnych” / Leonard Ziemiański // r991_2020

  Recenzja
 • 12.
  Konwerter do LDV + algorytm syntezy LDV / Krzysztof Wegner (WIiT), Jakub Stankowski (WIiT) // r968_2020

  Kod źródłowy
 • 13.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Skrzypiec na temat: „Dwuskładnikowe monowarstwy Langmuira i filmy Langmuira-Blodgett - morfologia, oddziaływania międzycząsteczkowe, właściwości lepkosprężyste” / Paweł Wydro // r965_2020

  Recenzja
 • 14.
  Wykonanie diagnostyki zmian temperaturowych poszczególnych obszarów ciała z wykorzystaniem kamery termowizyjnej / Dawid Danielczyk (WARiE) // r966_2020

  Raport z badań
 • 15.
  Double salts herbicidal ionic liquids (DSHILs) / Juliusz Pernak (WTCH) // r961_2020

  Raport z badań
 • 16.
  Raport z badań próbek dla firmy PCI Membranes Sp. z o.o. / Marek Weiss (WIMiFT) // r962_2020

  Raport z badań
 • 17.
  Ocena wytrzymałości wyprasek DBA0011-01 / DBA0012-01 w projekcie Suzuki / YAA Chrome / Przemysław Poszwa (WIM) // r990_2020

  Raport z badań
 • 18.
  Opracowanie systemu sterowania ustawianiem walców prostowarki - etap 3 / Darusz Sędziak (WIM), Andrzej Milecki (WIM), Roman Regulski (WIM), Dominik Rybarczyk (WIM), Arkadiusz Kubacki (WIM) // r885_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 19.
  Opracowanie wstępnych wyników agregacji rankingów częściowych / Grzegorz Miebs (WI) // r920_2020

  Raport z badań
 • 20.
  Testy systemu lokalizacji 2D w zadaniu autonomicznego poruszania się pomiędzy stanowiskami / Kamil Młodzikowski // r922_2020

  Raport z badań
 • 21.
  Implementacja modułu śledzenia robota dla globalnego i skalowalnego systemu lokalizacji wykorzystującego głębokie sieci neuronowe / Milena Molska (WARiE) // r919_2020

  Kod źródłowy
 • 22.
  Analiza wpływu stanu technicznego układu hamulcowego wagonów biorących udział w wykolejeniu pociągu w dniu 17.09.2019 r. w Malczycach / Marek Idzior (WILiT), Wojciech Sawczuk (WILiT) // r927_2020

  Raport z badań
 • 23.
  Badania wibroakustyczne robota aptecznego FABLOX firmy Alutec K&K Polska sp. j. ul. Sołecka 38, 62-020 Jasin. Etap 1: Wykonanie prac badawczych obejmujących badania wibroakustyczne robota aptecznego w zakresie: a) pionowych i poziomych napędów liniowych wyposażonych w dwa rodzaje serwonapędów oraz jeden wybrany rodzaj silników krokowych, b) jednego typu głowicy załadunkowo – wyładunkowej. / Wojciech Łapka (WIM) // r913_2020

  Raport z badań
 • 24.
  VLSI Testing – Design for test part 2 / Jerzy Tyszer (WIiT) // r916_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 25.
  Opracowanie wyników badania lokalnych efektów termicznych pochodzących z procesów deformacji oraz propagacji pękania w złączach adhezyjnych metal – polimer poprzez zastosowanie termografii w podczerwieni / Leszek Różański (WBMiZ) // r915_2020

  Raport z badań
 • 26.
  Efektywne energetycznie przenoszenie obliczeń oraz alokacja zasobów dla architektury typu mgła / Hanna Bogucka (WIiT), Filip Idzikowski (WIiT), Paweł Kryszkiewicz (WIiT), Bartosz Bossy (WIiT) // r908_2020

  Raport z badań
 • 27.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mg. inż. Michała Fularza pt. „Architektury sprzętowo-programowe jako procesory kamer inteligentnych pracujących w sieciach automatycznego nadzoru” / Krzysztof Okarma // r926_2020

  Recenzja
 • 28.
  Zoptymalizowana pod kątem opóźnienia i energii sieć wirtualna typu mgła / Hanna Bogucka (WIiT), Filip Idzikowski (WIiT), Paweł Kryszkiewicz (WIiT), Bartosz Kopras (WIiT) // r909_2020

  Raport z badań
 • 29.
  Recenzja osiągnięcia dorobku naukowego dr inż. Olgierda Stankiewicza ubiegającego się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja / Krzysztof Ślot // r964_2020

  Recenzja
 • 30.
  Raport z badań temperatury mięknienia Vicata i identyfikacji przesłanych detali / Marek Szostak (WIM) // r896_2020

  Raport z badań
 • 31.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Świtalskiej pt.: „Badanie wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na wybór stylu zarządzania w instytucjach finansowych w Polsce” / Maciej Urbaniak // r975_2020

  Recenzja
 • 32.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Michała Maciejewskiego / Mirosław Wendeker // r921_2020

  Recenzja
 • 33.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Tomasza Garbowskiego / Piotr Konderla // r911_2020

  Recenzja
 • 34.
  Analiza wyników badań próbek polimer-metal otrzymanych nieniszczącymi metodami interferometrycznym / Ewa Stachowska (WBMiZ) // r898_2020

  Raport z badań
 • 35.
  Opracowanie nt. określenia warunków pomiarów mikrodefektów w próbkach badawczych z użyciem wibrometrii holograficznej oraz metodą shearografii / Franciscus Gerhardus Meijer // r910_2020

  Raport z badań
 • 36.
  Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Stanisława Jana Gawiejnowicza w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora / Eugeniusz Toczyłowski // r977_2020

  Recenzja
 • 37.
  Molecular dynamics of selected molecules in water solution / Wojciech Marciniak (WFT) // r891_2020

  Raport z badań
 • 38.
  Opinia o innowacyjności nt: „Technologia recyklingu trudno przetwarzalnych folii, w tym folii metalizowanych” / Marek Szostak (WIM) // r914_2020

  Opinia
 • 39.
  Określenie możliwości eksperymentalnych mikroskopii emisji wymuszonej pod kątem czułości oraz ograniczeń / Hanna Orlikowska (WFT) // r892_2020

  Raport z badań
 • 40.
  Recenzja wydawnicza monografii aut. Katarzyny Słuchockiej pt. Obiekt architektoniczny – dzieło sztuki / Wojciech Niebrzydowski // r890_2020

  Recenzja
 • 41.
  Ekspertyza dotycząca ustalenia konieczności dodatkowego mocowania płyt osłonowych na budynku nr 36 na Os. B. Śmiałego w Poznaniu / Józef Jasiczak (WILiT), Marcin Kanoniczak (WILiT) // r889_2020

  Ekspertyza
 • 42.
  Możliwości wykorzystania rozłączników SN do lokalizacji miejsca zwarcia w ciągach liniowych sieci średniego napięcia / Józef Lorenc (WIŚiE), Jerzy Andruszkiewicz (WIŚiE), Bogdan Staszak (WIŚiE), Bartosz Olejnik (WIŚiE), Adam Wiśniewski (WIŚiE) // r887_2020

  Raport z badań
 • 43.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Dariusza Szewczyka / Jerzy Bajkowski // r925_2020

  Recenzja
 • 44.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Dariusza Szewczyka / Stanisław W. Kruczyński // r924_2020

  Recenzja
 • 45.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Izabeli Piaseckiej / Wojciech Stanek // r905_2020

  Recenzja
 • 46.
  On the elicitation of indirect preferences in interactive evolutionary multiple objective optimization / Michał Tomczyk (WIiT), Miłosz Kadziński (WIiT) // r888_2020

  Raport z badań
 • 47.
  Opinia o innowacyjności projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnej technologii metalizowania elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego / Marek Szostak (WIM) // r917_2020

  Opinia
 • 48.
  Recenzja habilitacji Olgierda Stankiewicza. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Przetwarzanie i kompresja wielowidokowych sekwencji wizyjnych” / Władysław Skarbek // r963_2020

  Recenzja
 • 49.
  Recenzja ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Dariusza Szewczyka pt. „Badania niskoemisyjnego procesu spalania wysoko i niskokalorycznych paliw gazowych w wysokotemperaturowych komorach spalania urządzeń energetycznych” / Jarosław Bartoszewicz (WIŚiE) // r986_2020

  Recenzja
 • 50.
  Opracowanie z badań betonu budynku mieszkalnego przy ul. Kutrzeby w Pobiedziskach. Część 2. / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r895_2020

  Raport z badań
 • 51.
  1) Ekspertyza dotycząca stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej bunkra po opale zlokalizowanego w Poznaniu przy ul.Dolna Wilda 42 – 42 A-C. 2) Ekspertyza dotycząca stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej bunkra po opale zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Jerzego 15 – Czajcza 10 -11, 3) Ekspertyza dotycząca stanu technicznego żelbetowej płyty stropowej bunkra po opale zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej 102-106. / Józef Jasiczak (WILiT), Marcin Kanoniczak (WILiT) // r902_2020

  Ekspertyza
 • 52.
  Wzrost konkurencyjności firmy ŚwidMAN s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnych mobilnych technologii w standardzie 4K (Ultra HD) / Tomasz Grajek (WIiT), Sławomir Maćkowiak (WIiT) // r884_2020

  Opinia
 • 53.
  Moduł detekcji obiektów na scenie i segmentacji tła z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego / Rafał Staszak (WARiE) // r878_2020

  Raport z badań
 • 54.
  Opracowanie naukowo-techniczne zawierające opinię na temat programu naprawy uszkodzeń nawierzchni (warstw podbudowy wykonanej z mieszanki związanej cementem oraz mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej) oraz zabezpieczenia konstrukcji przed propagacją spękań odbitych. Dotyczy zadania: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117. / Mieczysław Słowik (WILiT) // r881_2020

  Opinia
 • 55.
  Opracowanie systemu sterowania zestawem robot mobilny wraz z manipulatorem oraz przeprowadzenie w stymulatorze testów opracowanego rozwiązania / Krzysztof Stężała // r879_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 56.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Iwony Mądrzak-Litwy na temat: „Synteza i zastosowanie alkilowych pochodnych 2,2’-bibenzimidazolu i benzimidazolu do ekstrakcji wybranych jonów metali” / Henryk Koroniak // r882_2020

  Recenzja
 • 57.
  System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania. Raport nr 1 / Paweł Rydzewski (WILiT), Agnieszka Płatkiewicz (WILiT), Andrzej Pożarycki (WILiT), Justyna Stróżyk-Weiss (WILiT), Maja Pożarycka (WILiT) // r880_2020

  Opinia
 • 58.
  Badania emisji w rzeczywistych warunkach eksploatacji (RDE) dwóch samochodów Toyota Prius Plug-in i Skoda Superb Plug-in, z uwzględnieniem zimnych rozruchów / Jerzy Merkisz (WILiT), Jacek Pielecha (WILiT), Karolina Kurtyka (WILiT), Kinga Skobiej (WIT) // r978_2020

  Raport z badań
 • 59.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Izabeli Piaseckiej / Agnieszka Merkisz-Guranowska (WILiT) // r901_2020

  Recenzja
 • 60.
  Graficzne opracowanie mapy systemu / Marcin Borysiewicz // r907_2020

  Raport z badań
 • 61.
  Opracowanie dodatkowej funkcjonalności w systemie / Łukasz Starościak // r899_2020

  Raport z badań
 • 62.
  Produkt 03. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Agnieszka Misztal (WIZ) // r900_2020

  Raport z badań
 • 63.
  Produkt 03. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Katarzyna Ragin-Skorecka (WIZ) // r906_2020

  Raport z badań
 • 64.
  Produkt 03. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Agnieszka Stachowiak (WIZ) // r904_2020

  Raport z badań
 • 65.
  Produkt 03. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane. / Hubert Wojciechowski (WIZ) // r903_2020

  Raport z badań
 • 66.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Izabeli Piaseckiej / Waldemar Kuczyński // r912_2020

  Recenzja
 • 67.
  Opracowanie prototypu układu sterowania głowicy technologicznej i opracowanie programów sterujących pracą mikrokontrolera / Dominik Rybarczyk (WIM), Tymoteusz Lindner (WIM), Daniel Wyrwał (WIM) // r868_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 68.
  Optymalizacja projektu mechaniki głowicy technologicznej pod względem funkcjonalności i technologiczności wytwarzania / Rafał Talar (WIM), Paweł Zawadzki (WIM) // r867_2020

  Raport z badań
 • 69.
  Wykonanie badań normy emisji spalin oraz opracowanie wyników dla katalizatora w normie Euro 6 / Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT), Andrzej Ziółkowski (WILiT), Łukasz Rymaniak (WILiT), Michał Dobrzyński (WILiT), Maciej Siedlecki (WILiT) // r992_2020

  Raport z badań
 • 70.
  Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora (zainstalowanego w SE Wielopole) z użyciem metody FDS oraz opracowanie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Marek Pyszka (WIŚiE) // r853_2020

  Raport z badań
 • 71.
  Kompresja wewnątrzobrazowa z wykorzystaniem głębokiego uczenia / Mateusz Lorkiewicz (WIiT) // r869_2020

  Raport z badań
 • 72.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Modelowanie elementów systemów magazynowania energii w pojazdach elektrycznych i układach współpracujących z odnawialnymi źródłami energii” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Leszka Kasprzyka / Andrzej Bień // r874_2020

  Recenzja
 • 73.
  Raport dla Fluenta AS Testy układu pomiarowego w atmosferze wodoru, etanu, metanu oraz ich mieszanek. / Rafał Ślefarski (WIŚiE), Michał Gołębiewski (WIŚiE) // r854_2020

  Raport z badań
 • 74.
  Opracowanie algorytmu sterowania hybrydowego ze sprzężeniem taktylno-wizyjnym / Piotr Kicki (WARiE) // r865_2020

  Raport z badań
 • 75.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty Skrzypiec pt.: „Dwuskładnikowe monowarstwy Langmuira i filmy Langmuira-Blodgett - morfologia, oddziaływania międzycząsteczkowe, właściwości lepkosprężyste” / Agnieszka Ewa Wiącek // r873_2020

  Recenzja
 • 76.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Ślosarczyk / Jan Deja // r923_2020

  Recenzja
 • 77.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Waldemara Woźniaka / Wojciech Gis // r876_2020

  Recenzja
 • 78.
  Implementacja zadania machine tending dla robota manipulacyjnego dla dwóch scenariuszy w środowisku zbliżonym do rzeczywistego / Krzysztof Walas (WARiE) // r861_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 79.
  Implementacja zadania machine tending dla robota manipulacyjnego dla scenariusza z modelem maszyny CNC w środowisku zbliżonym do rzeczywistych / Krzysztof Walas (WARiE) // r845_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 80.
  Opinia o zmianie systemu mocowania szyn / Marek Szostak (WIM) // r866_2020

  Opinia
 • 81.
  Opracowanie i implementacja systemu wykorzystującego optymalizację grafową do lokalizacji z wielu sensorów oraz testy na robocie mobilnym / Joanna Piasek (WI) // r859_2020

  Raport z badań
 • 82.
  Opracowanie koncepcji sterowania z modelem odwrotnym w procesie doboru regulatorów oraz minimalizacji pulsacji momentu elektromagnetycznego / Bogdan Fabiański (WE) // r860_2020

  Raport z badań
 • 83.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Ślosarczyk / Paweł Łukowski // r886_2020

  Recenzja
 • 84.
  RNA-Puzzles Round IV: 3D structure predictions of four ribozymes and two aptamers / Zhichao Miao, Ryszard Adamiak (WIiT), Maciej Antczak (WIiT), Michał J. Boniecki, Janusz M. Bujnicki, Shi-Jie Chen, Clarence Yu Cheng, Yi Cheng, Fang-Chieh Chou, Rhiju Das, Nikolay V. Dokholyan, Feng Ding, Caleb Geniesse, Yangwei Jiang, Astha Joshi, Andrey Krokhotin, Marcin Magnus, Olivier Mailhot, Francois Major, Thomas H. Mann, Paweł Piątkowski, Radoslaw Pluta, Mariusz Popenda, Joanna Sarzyńska, Lizhen Sun, Marta Szachniuk (WIiT), Siqi Tian, Jian Wang, Andrew M. Watkins, Jakub Wiedemann, Xiaojun Xu, Joseph D. Yesselman, Dong Zhang, Zhenzhen Zhang, Chenhan Zhao, Peinan Zhao, Yuanzhe Zhou, Tomasz Żok (WIiT), Adriana Żyła, Aiming Ren, Robert T. Batey, Barbara L. Golden, Lin Huang, David M. Lilley, Yijin Liu, Dinshaw J. Patel, Eric Westhof // r843_2020

  Raport z badań
 • 85.
  Eksperyment SHAPE i analiza danych. Przygotowanie do automatycznej normalizacji danych. / Julita Gumna, Katarzyna Pachulska-Wieczorek, Marta Szachniuk (WIiT) // r851_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 86.
  Process Query Language specification / Tomasz P. Pawlak (WIiT), Jędrzej Potoniec (WIiT) // r856_2020

  Raport z badań
 • 87.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Wróbla pt.: „Metoda kształtowania ergonomiczności ręcznych elementów sterowniczych dla osób starszych” / Zbigniew Wiśniewski // r855_2020

  Recenzja
 • 88.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Waldemara Woźniaka / Zbigniew J. Sroka // r883_2020

  Recenzja
 • 89.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Iwony Mądrzak-Litwy na temat: „Synteza i zastosowanie alkilowych pochodnych 2,2’-bibenzimidazolu i benzimidazolu do ekstrakcji wybranych jonów metali” / Władysław Walkowiak // r863_2020

  Recenzja
 • 90.
  Recenzja w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Agnieszki Ślosarczyk / Jacek Gołaszewski // r877_2020

  Recenzja
 • 91.
  Ocena dorobku habilitacyjnego dr inż. Mateusza Barczewskiego / Jerzy Myalski // r893_2020

  Recenzja
 • 92.
  Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólną nazwą: „Modelowanie elementów systemów magazynowania energii w pojazdach elektrycznych i układach współpracujących z odnawialnymi źródłami energii” oraz istotnej aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Leszka Kasprzyka / Maciej Sibiński // r875_2020

  Recenzja
 • 93.
  Pompa ciepła Calla Verde M 20 Comfort - opinia o innowacyjności / Robert Kłosowiak (WIŚiE), Wojciech Judt (WIŚiE), Bartosz Ciupek (WIŚiE) // r820_2020

  Opinia
 • 94.
  Recenzja osiągnięcia dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Olgierda Stankiewicza / Andrzej Czyżewski // r871_2020

  Recenzja
 • 95.
  Analiza Mobilnego Sprzętu Pomocniczego (MSP) z jego klasyfikacją oraz badania wstępne / Grzegorz M. Szymański (WILiT), Franciszek Tomaszewski (WILiT), Małgorzata Orczyk (WILiT), Paweł Komorski (WILiT), Tomasz Nowakowski (WILiT) // r802_2020

  Raport z badań
 • 96.
  Ekspertyza dotycząca ustalenia konieczności dodatkowego mocowania płyt osłonowych na budynku nr 37 na Osiedlu Bolesława Śmiałego w Poznaniu / Józef Jasiczak (WILiT), Marcin Kanoniczak (WILiT) // r844_2020

  Ekspertyza
 • 97.
  Implementacja globalnego systemu relokalizacji z użyciem głębokich sieci neuronowych w skalowanym systemie / Milena Molska // r837_2020

  Kod źródłowy
 • 98.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Budzyńskiej - Biernat pt. „Kształtowanie strategii międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw sektora żywnościowego Wielkopolski” / Waldemar Glabiszewski // r842_2020

  Recenzja
 • 99.
  Analiza parametrów jezdnych w warunkach rzeczywistych / Jerzy Merkisz (WILiT), Paweł Fuć (WILiT), Piotr Lijewski (WILiT) // r829_2020

  Raport z badań
 • 100.
  Budowa modułu automatycznego projektowania oraz przygotowania wytwarzania protez i ortez na bazie skanowania 3D z użyciem wybranych narzędzi CAD/CAM / Filip Górski (WIM), Wiesław Kuczko (WIM), Przemysław Zawadzki (WIM), Radosław Wichniarek (WIM) // r840_2020

  Raport z badań