Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raporty

 • -
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: rodzaj = wszystkie rodzaje, jednostka = wszystkie jednostki organizacyjne, raporty z lat 2014 - 2020, sortowanie według = daty raportu od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1520)

 • 1.
  Recenzja książki pt.: „Identyfikacja determinant rozwoju telekomunikacyjnych sieci sprzedaży z wykorzystaniem analizy sieciowej” autorstwa dr Łukasza Brzezińskiego, dr hab. inż. Piotra Cyplika prof. PP i dr hab. inż. Magdaleny Krystyny Wyrwickiej prof. PP / Maciej Urbaniak // r1378_2020

  Recenzja
 • 2.
  Opracowanie raportu z wpływu bioaugmentacji w procesach okresowych w ramach zadania WP2 / Anna Duber (WIŚiE) // r1407_2020

  Raport z badań
 • 3.
  Organizacja przepływu produkcji w przedsiębiorstwie z branży metalowej / Paulina Jackiewicz, Aleksandra Mendlik // r1411_2020

  Materiały dydaktyczne
 • 4.
  Wykonanie zintegrowanego systemu rozpoznawania znaczników i testy w warunkach zbliżonych do docelowych / Bartosz Ptak // r1409_2020

  Raport z badań
 • 5.
  Raport z badań styropianu według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu”. / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1404_2020

  Raport z badań
 • 6.
  Raport z badań wełny mineralnej według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy ściskaniu”. / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1405_2020

  Raport z badań
 • 7.
  Noise tests of new prototype of a smoke evacuator device SFR-Combi-US / Bartosz Jakubek (WIM), Roman Barczewski (WIM) // r1397_2020

  Raport z badań
 • 8.
  Obliczanie impedancji składowej zgodnej oraz impedancji składowej zerowej dla 12 linii napowietrznych o napięciu 110 kV, na podstawie których obliczone zostaną nastawy zabezpieczeń linii 110 kV. / Aleksandra Schött-Szymczak (WIŚiE) // r1396_2020

  Raport z badań
 • 9.
  Opracowanie algorytmu sterującego maszyną w celu dodoania możliwości regulacji czasu pozycjonowania początkowego przez serwis obsługowy, generowania informacji o ilości cykli pracy wykonywanych przez maszyną oraz o co najmniej przybliżonej wielkości powierzchni nałożonego, w czasie wykonywanej pracy, materiału tynkarskiego. / Jan Górecki (WIM), Krzysztof Wałęsa (WIM) // r1401_2020

  Kod źródłowy
 • 10.
  Opracowanie dodatkowego modułu maszyny w celu rozwiązania problemu związanego z przywieraniem tynku gipsowego do płyty zgarniająco-dociskającej / Krzysztof Wałęsa (WIM), Jan Górecki (WIM) // r1398_2020

  Dokumentacja techniczna
 • 11.
  Opracowanie układu sterowania posuwem pionowym zespołu roboczego maszyny poprzez doposażonie go w falownik / Jan Górecki (WIM), Aleksandra Biszczanik (WIM) // r1400_2020

  Kod źródłowy
 • 12.
  Recenzja dorobku i osiągnięcia naukowego dr inż. Łukasza Rymaniaka w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie: Nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie: Inżynieria lądowa i transport / Andrzej Świderski // r1408_2020

  Recenzja
 • 13.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Kubiaka na temat: „Ocena wpływu warunków syntezy aktywnych materiałów tlenkowych na ich właściwości fizykochemiczne i użytkowe” / Beata Podkościelna // r1399_2020

  Recenzja
 • 14.
  Wykonanie pomiarów elementu mufy / Bartosz Gapiński (WIM) // r1403_2020

  Raport z badań
 • 15.
  Implementacja zoptymalizowanego algorytmu rekonstrukcji wolumetrycznej z zarejestrowanych danych pola światła / Jakub Stankowski (WIiT) // r1395_2020

  Kod źródłowy
 • 16.
  Recenzja książki pt.: „Identyfikacja determinant rozwoju telekomunikacyjnych sieci sprzedaży z wykorzystaniem analizy sieciowej” autorstwa dr Łukasza Brzezińskiego, dr hab. inż. Piotra Cyplika prof. PP i dr hab. inż. Magdaleny Krystyny Wyrwickiej prof. PP / Ilona Jacyna-Gołda // r1393_2020

  Recenzja
 • 17.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Kubiaka pt.: „Ocena wpływu warunków syntezy aktywnych materiałów tlenkowych na ich właściwości fizykochemiczne i użytkowe” / Agnieszka Nosal-Wiercińska // r1389_2020

  Recenzja
 • 18.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Nykazy pt.: „Ocena emisji szkodliwych związków spalin podczas lotów samolotów akrobacyjnych” / Jacek Nowakowski // r1410_2020

  Recenzja
 • 19.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Wiktora Wyszywacza pt.: „Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w użytkowaniu bezzałogowych statków powietrznych” / Leszek Cwojdziński // r1402_2020

  Recenzja
 • 20.
  Skorelowanie mierzonych jednocześnie sygnałów fluorescencji i emisji wymuszonej. / Hanna Orlikowska (WIMiFT) // r1394_2020

  Raport z badań
 • 21.
  Strength and Stability thin walled non-standard channel beams/columns (DEVELOPMENT NR 3) / Piotr Paczos (WIM), Jakub Kasprzak, Paweł Jasion (WIM), Marcin Rodak (WIM), Aleksandra Pawlak (WIM) // r1374_2020

  Raport z badań
 • 22.
  Opracowanie opinii o innowacyjności technologii: „Innowacyjna metoda produkcji palet oraz mebli z palet wykonywanych z oczyszczonych i zdobionych drewnianych elementów" / Szymon Jacek Wojciechowski (WIM) // r1377_2020

  Opinia
 • 23.
  Zebranie danych rzeczywistych obiektów do uczenia sieci neuronowej i testy detektora naobrazach RGB podczas jazdy robota mobilnego. / Rafał Staszak (WARiE) // r1380_2020

  Raport z badań
 • 24.
  Moduł pamięci podręcznej do pobierania danych obrazowych z pamięci RAM / Olgierd Stankiewicz (WIiT), Krzysztof Wegner (WIiT) // r1375_2020

  Kod źródłowy
 • 25.
  Badania porównawcze eksperymentalnego wskaźnika tłumienia materiałów izolacji akustycznej / Paweł Komorski (WILiT), Tomasz Nowakowski (WILiT) // r1369_2020

  Raport z badań
 • 26.
  High resolution photoemission spectroscopy investigations at Elettra-Sincrotrone Trieste / Maciej Bazarnik (WIMiFT), Emil Sierda, Luca Bignardi // r1368_2020

  Raport z badań
 • 27.
  Opinia naukowo-techniczna dotycząca przebarwień występujących na chodniku wykonanym z betonowej kostki brukowej przy ulicy Sobieskiego w Puszczykowie - odcinek pomiędzy ulicami Klasztorną i Krańcową oraz na wysokości posesji nr 27 i 29 / Mieczysław Słowik (WILiT) // r1371_2020

  Opinia
 • 28.
  Wykonanie pomiarów i opracowanie wyników analizy geometrycznej i CT odlewów aluminiowych / Bartosz Gapiński (WIM) // r1376_2020

  Raport z badań
 • 29.
  „Program badań pod próbnym obciążeniem statycznym wiaduktu drogowego WD1 w ciągu obwodnicy Wrześni w Gutowie Małym" oraz „Wyniki badań pod próbnym obciążeniem statycznym wiaduktu drogowego WD1 w ciągu obwodnicy Wrześni w Gutowie Małym" / Arkadiusz Madaj (WILiT) // r1366_2020

  Opinia
 • 30.
  Recenzja monografii pod redakcją dr hab. inż. arch. Roberta Asta, prof PP pt.: "Arche & Psyche 6" / Augustyn Bańka // r1365_2020

  Recenzja
 • 31.
  Badanie zawartości wody w izolacji transformatora nr 3 (zainstalowanego w SE Wielopole z użyciem metod FDS, RVM i PDC) / Jarosław Gielniak (WIŚiE), Krzysztof Walczak (WIŚiE), Piotr Przybyłek (WIŚiE) // r1364_2020

  Raport z badań
 • 32.
  Projekt Smart Tags: raport z prac badawczych zrealizowanych w okresie marzec-wrzesień 2020 - Ekstraktor opisów produktów / Mikołaj Morzy (WIiT), Agnieszka Ławrynowicz (WIiT) // r1363_2020

  Raport z badań
 • 33.
  Badanie wibroakustyczne transformatora energetycznego (typu TORc 16000-110/A, nr fabryczny 67163194543) i sporządzenie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1359_2020

  Raport z badań
 • 34.
  Badanie zawartości wody w izolacji dwóch jednostek stanowiących autotransformator AT 2 (zainstalowanych w SE Połaniec z użyciem metod FDS, RVM i PDC) oraz opracowanie raportów z badań. / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1360_2020

  Raport z badań
 • 35.
  Projekt Smart Tags: raport z prac badawczych zrealizowanych w okresie marzec-wrzesień 2020 - Ontologia / Agnieszka Ławrynowicz (WIiT), Mikołaj Morzy (WIiT) // r1362_2020

  Raport z badań
 • 36.
  Sekwencyjne algorytmy trasowania z zadanej przez współrzędne geograficzne lokalizacji początkowej do zadanej przez współrzędne geograficzne lokalizacji końcowej oraz obliczenia macierzy odległości oraz macierzy czasów przejazdu między zadanym zbiorem lokalizacji początkowych, a zadanym zbiorem lokalizacji końcowych, wykorzystujących strukturę danych CCH / Tomasz P. Pawlak (WIiT), Sylwester Swat (WIiT), Maciej Antczak (WIiT) // r1352_2020

  Kod źródłowy
 • 37.
  The FEM Model of the Pump Made of Dielectric Electroactive Polymer Membrane / Jakub Kołota (WARiE) // r1358_2020

  Raport z badań
 • 38.
  recenzja wydawnicza monografii dr. inż. Przemysława Otamańskiego pt. Metrologiczne aspekty niskoczęstotliwościowych wahań napięcia w sieci elektroenergetycznej / Adam Kowalczyk // r1355_2020

  Recenzja
 • 39.
  Opinia dokumentacji projektowej zadania: Remont torowiska ul. Oszewskiego od ul. Wróblewskiego – zajezdnia Dąbie do pętli Biskupin wraz z przebudową sieci trakcyjnej we Wrocławiu / Julian Kominowski (WILiT), Jeremi Rychlewski (WILiT) // r1346_2020

  Opinia
 • 40.
  Projektowanie właściwości stopów tytanu typu beta metodami modyfikacji ich składu chemicznego i ich charakterystyka / Mieczysław Jurczyk (WBMiZ) // r1357_2020

  Raport z badań
 • 41.
  Badania porównawcze eksperymentalnego wskaźnika tłumienia materiałów izolacji akustycznej / Paweł Komorski (WILiT), Tomasz Nowakowski (WILiT) // r1347_2020

  Raport z badań
 • 42.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Andżeliki Krupińskiej pt.: „Analiza hydrodynamiki w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym” / Karol Prałat // r1353_2020

  Recenzja
 • 43.
  Weryfikacja prototypu urządzenia / Jarosław Selech (WILiT) // r1349_2020

  Raport z badań
 • 44.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Siedleckiego pt.: „Emisja cząstek stałych z silników pojazdów pozadrogowych z użyciem retrofittingu w rzeczywistych warunkach eksploatacji” / Marianna Jacyna // r1372_2020

  Recenzja
 • 45.
  Uniwersalny moduł kolejek FIFO z potwierdzaniem pakietowym / Krzysztof Wegner (WIiT), Olgierd Stankiewicz (WIiT) // r1345_2020

  Kod źródłowy
 • 46.
  Badania nad korekcją głębi i ulepszeniem techniki kodowania obrazów ruchomych 3DoF+360 – etap 4 / Marek Domański (WIiT), Adrian Dziembowski (WIiT), Dawid Mieloch (WIiT), Adam Grzelka (WIiT), Jakub Stankowski (WIiT) // r1342_2020

  Kod źródłowy
 • 47.
  Przygotowanie demonstracji w zakresie manipulacji guzikami / Kamil Młodzikowski // r1343_2020

  Raport z badań
 • 48.
  Badania wytrzymałości połączeń opasek zbiorników – śruba kuta i śruba spawana / Piotr Paczos (WIM), Piotr Wasilewicz, Leszek Paetz (WIM) // r1337_2020

  Raport z badań
 • 49.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Andżeliki Krupińskiej pt.: „Analiza hydrodynamiki w rozpylaczach dwufazowych o przepływie zawirowanym” / Krystian Czernek // r1351_2020

  Recenzja
 • 50.
  Wykonanie pomiarów analizy geometrycznej odlewów aluminiowych / Bartosz Gapiński (WIM) // r1341_2020

  Raport z badań
 • 51.
  Wykonanie pomiarów i opracowanie wyników analizy geometrycznej i CT odlewów aluminiowych / Bartosz Gapiński (WIM) // r1344_2020

  Raport z badań
 • 52.
  Budowa biblioteki modeli 3D infrastruktury niskiego i średniego napięcia w środowisku wirtualnej rzeczywistości / Jakub Gapsa // r1340_2020

  Raport z badań
 • 53.
  Przygotowanie demonstracji w zakresie manipulacji probówkami / Bartłomiej Kulecki (WARiE) // r1390_2020

  Raport z badań
 • 54.
  Analiza możliwości zastosowania automatycznego układu regulacji pracującego w oparciu o analizator BCA-02 do poprawy parametrów energetyczno-emisyjnych kotłów małej mocy na paliwa stałe w warunkach rzeczywistej eksploatacji / Bartosz Ciupek (WIŚiE), Jarosław Bartoszewicz (WIŚiE), Radosław Jankowski (WIŚiE), Wojciech Judt (WIŚiE) // r1323_2020

  Raport z badań
 • 55.
  Badania wibroakustyczne robota aptecznego FABLOX firmy Alutec K&K Polska sp. j. ul. Sołecka 38, 62-020 Jasin. Etap 2: Wykonanie prac badawczych obejmujących badania wibroakustyczne robota aptecznego w zakresie zrobotyzowanego stanowiska do rozsortowywania i pobierania leków wyposażonego w jeden lub dwa mini przenośniki taśmowe oraz mały 6 osiowy robot o promieniu działania ok. 600 mm, a także układu przeładunkowego i wyładunkowego produktów leczniczych. / Wojciech Łapka (WIM) // r1336_2020

  Raport z badań
 • 56.
  Moduł strumieniowania danych z MIPI do pamięci eMMC / Olgierd Stankiewicz (WIiT), Hubert Żabiński (WIiT) // r1331_2020

  Kod źródłowy
 • 57.
  Badanie wibroakustyczne transformatora typu TORc 16000-110/A, nr fabryczny 66163194540 i sporządzenie raportu z badań / Jarosław Gielniak (WIŚiE) // r1329_2020

  Raport z badań
 • 58.
  Ekspertyza techniczna dotycząca oceny nośności stropu żelbetowego w halach nr 1 i nr 4 przy ul. Wołczyńskiej 18 w Poznaniu / Zdzisław Pawlak (WILiT), Maciej Przychodzki (WILiT) // r1328_2020

  Ekspertyza
 • 59.
  Metodyka wyznaczenia kosztów parkowania w mieście Toruń / Szymon Fierek (WILiT) // r1327_2020

  Ekspertyza
 • 60.
  Analiza literatury pod kątem aspektów społecznych w nowym ujęciu modelu przedsiębiorczości / Joanna Skąpska // r1333_2020

  Raport z badań
 • 61.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Nowickiego pt. „Feedback Linearization of Mechanical Control Systems” / Pierre Rouchon // r1325_2020

  Recenzja
 • 62.
  Sprzętowa implementacja algorytmu estymacji głębi - etap 2 / Krzysztof Wegner (WIiT), Hubert Żabiński (WIiT), Olgierd Stankiewicz (WIiT) // r1324_2020

  Kod źródłowy
 • 63.
  Badania systemu sterowania prostowarką / Andrzej Milecki (WIM), Dariusz Sędziak (WIM), Roman Regulski (WIM) // r1320_2020

  Raport z badań
 • 64.
  Opracowanie z badań betonu (dot. budowy PTBS, Poznań – Strzeszyn). Część 3 / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1385_2020

  Raport z badań
 • 65.
  Przeprowadzenie syntezy oraz identyfikacja nowych dikationowych cieczy jonowych z otrzymanych prekursorów oraz wyznaczenie aktywności fizykochemicznych / Damian Krystian Kaczmarek (WTCH) // r1321_2020

  Raport z badań
 • 66.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Grobelnej pt.: „Wpływ klimatu organizacyjnego na efektywność zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania” / Cezary Orłowski // r1354_2020

  Recenzja
 • 67.
  Ocena zasadności stosowania reaktora katalitycznego wraz z filtrem cząstek stałych do celów ograniczenia emisji substancji szkodliwych z kotłów co. na paliwa stałe. / Bartosz Ciupek (WIŚiE), Wojciech Judt (WIŚiE) // r1318_2020

  Raport z badań
 • 68.
  Badania doświadczalne podatnych węzłów zaczep – słup w regałach paletowych PHR (3 typy zaczepów) / Piotr Paczos (WIM), Piotr Wasilewicz, Mikołaj Smyczyński (WIM), Leszek Paetz (WIM) // r1312_2020

  Raport z badań
 • 69.
  Konsultacje oraz dobór parametrów procesu fotopolimeryzacji stosowanych do badań żywic fotoutwardzalnych / Agnieszka Marcinkowska (WTCH) // r1339_2020

  Raport z badań
 • 70.
  Raport z badań wytrzymałości na ściskanie pianobetonu z odwiertów rdzeniowych / Justyna Grzymisławska (WILiT) // r1388_2020

  Raport z badań
 • 71.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Siedleckiego pt.: „Emisja cząstek stałych z silników pojazdów pozadrogowych z użyciem retrofittingu w rzeczywistych warunkach eksploatacji” / Jarosław Mamala // r1335_2020

  Recenzja
 • 72.
  Resynteza herbicydowych cieczy jonowych / Juliusz Pernak (WTCH) // r1311_2020

  Raport z badań
 • 73.
  Opracowanie algorytmów estymacji współczynnika tarcia / Krzysztof Walas (WARiE) // r1307_2020

  Raport z badań
 • 74.
  Raport z prac prowadzonych w ramach umowy z PP nr 06/62/2019/48, związanej z realizacją projektu MNiSW nr 0042/DIA/2019/48 „Wykorzystanie mikroskopii emisji wymuszonej do obrazowania układów o bardzo niskiej wydajności fluorescencji, w szczególności wybranych komponentów modelowych błon biologicznych” / Hanna Orlikowska (WIMiFT) // r1308_2020

  Raport z badań
 • 75.
  Badania termoizolacji prototypu mebli ciągu wydawczego oraz ocena ich zapotrzebowania na energię / Tomasz Bernat (WILiT), Krzysztof Bieńczak (WILiT), Leon Bogusławski (WIT), Kasper Górny (WILiT), Tomasz Rochatka (WILiT), Arkadiusz Stachowiak (WILiT), Przemysław Tyczewski (WILiT) // r1306_2020

  Raport z badań
 • 76.
  Test of carbon materials for the negative electrode of lithium-ion capacitors (LICs) / Francois Beguin (WTCH) // r1309_2020

  Raport z badań
 • 77.
  The use of electrochemically activated carbons containing lithium salts for the pre-lithiation of negative electrodes. Determination of electrochemical parameters of lithium-ion capacitors (LICs) / Agnieszka Chojnacka (WTCH) // r1310_2020

  Raport z badań
 • 78.
  Badanie blach i rur kwadratowych / Bartosz Gapiński (WIM) // r1304_2020

  Raport z badań
 • 79.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr inż. Aliaksandry Liaushuka pt.: „Algorytm harmonogramowania procesów zachodzących w organizacji wspomagany systemami informatycznymi” / Leszek Mindur // r1332_2020

  Recenzja
 • 80.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Witolda Kasperkowiaka pt.: „Wpływ ryzyka na wybór formy internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce” / Nelly Daszkiewicz // r1322_2020

  Recenzja
 • 81.
  Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji. Zadanie nr 6. Konsultacje dotyczące realizowanego projektu w zakresie dotyczące zgodności podejmowanych prac z założeniami i normami. Etap 2. / Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1302_2020

  Raport z badań
 • 82.
  Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji. Zadanie nr 6. Konsultacje dotyczące realizowanego projektu w zakresie dotyczące zgodności podejmowanych prac z założeniami i normami. Etap 3 i 4. / Krzysztof Wandachowicz (WARiE) // r1303_2020

  Raport z badań
 • 83.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Witolda Kasperkowiaka „Wpływ ryzyka na wybór formy internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce” / Krystyna Poznańska // r1305_2020

  Recenzja
 • 84.
  Ocena pracy doktorskiej mgr Tomasza Frąsia „Metodyka zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw” / Waldemar Tarczyński // r1294_2020

  Opinia
 • 85.
  Opracowanie modułu chwytania obiektów z wykorzystaniem planowania ruchu ramienia i platformy mobilnej / Krzysztof Walas (WARiE) // r1301_2020

  Raport z badań
 • 86.
  Raport z badań oscylacyjnych przy zadanej amplitudzie odkształcenia i zadanej częstości oscylacji / Jacek Różański (WTCH) // r1293_2020

  Raport z badań
 • 87.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr Sebastiana Scholz „Badanie skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami przemysłowymi na przykładzie wybranych instalacji krańcowych” / Krzysztof Czyrka // r1300_2020

  Recenzja
 • 88.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Ilony Olsztyńskiej „Badanie zarządzania biomasą w gospodarce odpadowej i energetycznej Polski” / Marian Malicki // r1296_2020

  Recenzja
 • 89.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Grobelnej „Wpływ klimatu organizacyjnego na efektywność zespołów stosujących zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania” / Celina Olszak // r1295_2020

  Recenzja
 • 90.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Olgi Borowieckiej „Metodyka zarządzania pracą osób o wysokich kompetencjach w instytucjach publicznych” / Krzysztof Czyrka // r1299_2020

  Recenzja
 • 91.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Sebastiana Scholz „Badanie skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami przemysłowymi na przykładzie wybranych instalacji krańcowych” / Marian Malicki // r1297_2020

  Recenzja
 • 92.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Frąsia „Metodyka zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw” / Dorota Jelonek // r1298_2020

  Recenzja
 • 93.
  Recenzja pracy doktorskiej mgr Agnieszki Klembalskiej pt.: „Zarządzanie wiedzą w instytutach badawczych z wykorzystaniem cyfrowego repozytorium nauki” / Elżbieta Skrzypek // r1317_2020

  Recenzja
 • 94.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Nowakowskiego pt.: „Opracowanie metody oceny aktywności wibroakustycznej tramwaju w oparciu o pomiary przytorowe” / Jarosław Korzeb // r1334_2020

  Recenzja
 • 95.
  Opinia techniczna dotycząca płytek ceramicznych prasowanych na sucho, o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, przeznaczonych do wykładania podłóg i ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, Black Pupils Pol marki Tubądzin, położonych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojskowej 6/8A w Poznaniu / Maria Ratajczak (WILiT), Barbara Ksit (WILiT) // r1319_2020

  Opinia
 • 96.
  Pomiary przyspieszeń drgań wagonu kolejowego / Tomasz Nowakowski (WILiT), Paweł Komorski (WILiT), Bartosz Firlik (WILiT) // r1292_2020

  Raport z badań
 • 97.
  Opracowanie opinii „Nowa technologia precyzyjnego kształtowania blach cienkich o polepszonych właściwościach eksploatacyjnych” / Szymon Jacek Wojciechowski (WIM) // r1288_2020

  Opinia
 • 98.
  Opracowanie wyników badań dotyczących agregacji rankingów częściowych / Grzegorz Miebs (WIiT) // r1289_2020

  Raport z badań
 • 99.
  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Klembalskiej pt.: „Zarządzanie wiedzą w instytutach badawczych z wykorzystaniem cyfrowego repozytorium zasobów nauki” / Kazimierz Perechuda // r1316_2020

  Recenzja
 • 100.
  Recenzja wydawnicza monografii pod redakcją naukową Arkadiusza Borowca pt: „Wybrane problemy nauk o zarządzaniu i jakości” / Edward Kowal // r1291_2020

  Recenzja