Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

12th edition of the Metaheuristics International Conference (MIC 2017) and the XII Metaheurísticas, Algoritmos Evolutivos y Bioinspirados (MAEB 2017)

Nazwa skrócona

EN MIC/MAEB 2017

Data konferencji

4-7.07.2017

Miejsce

Barcelona, Spain

Rodzaj konferencji

międzynarodowa