Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

2017 International Conference on Structural, Mechanical and Materials Engineering (ICSMME 2017)

Nazwa skrócona

PL ICSMME 2017

Data konferencji

13-15.07.2017

Miejsce

Seoul, Republic of Korea

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

Tomy czasopism