Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

7th International Conference 'Bituminous Mixtures and Pavements' (ICONFBMP 2019)

Nazwa skrócona

PL ICONFBMP 2019

Data konferencji

12-14.06.2019

Miejsce

Thessaloniki, Greece

Rodzaj konferencji

międzynarodowa