Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

8th International Conference on Computer Recognition Systems (CORES)

Data konferencji

25-27.05.2013

Miejsce

Wrocław, Polska

Rodzaj konferencji

międzynarodowa