Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Conferentia Chemometrica 2017

Data konferencji

3-6.09.2017

Miejsce

Gyöngyös, Hungary

Farkasmály, Hungary

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

https://www.chem.bg.ac.rs/vesti/1649/Conferentia_Chemometrica_2017--1st_circular.pdf