Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju

Data konferencji

29-30.06.2015

Miejsce

Poznań, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa