Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych : XII Konferencja Naukowa; XVI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego

Data konferencji

19.09.2014

Miejsce

Wałcz, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa