Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

XVI Mižnar. nauk.-prakt. konf. aspirantìv, magìstrantìv ì studentìv m. Kiïv : Sučasnì problemi naukovogo zabezpečennâ energetyki

Data konferencji

24-27.04.2018

Miejsce

Kijów, Ukraina

Rodzaj konferencji

międzynarodowa