Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

The VI International Symposium On Trends In Continuum Physics TRECOP'14

Data konferencji

4-7.05.2014

Miejsce

Poznań, Poland

Będlewo, Poland

Rodzaj konferencji

międzynarodowa