Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Unbequeme Baudenkmale des Sozialismus

Data konferencji

15-17.03.2012

Miejsce

Berlin, Germany

Rodzaj konferencji

międzynarodowa