Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny"

Data konferencji

29-30.06.2017

Miejsce

Białystok, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS