Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Seria konferencji

International Congress on Combusion Engines

Nazwa

VII International Congress on Combusion Engines

Dodatkowa nazwa

PL VII Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych

Nazwa skrócona

EN PTNSS Congress - 2017

Data konferencji

27-29.06.2017

Miejsce

Poznań, Polska

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

http://www.congress.ptnss.pl/

Organizator

Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych http://www.ptnss.pl

Numery czasopism