Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

VIII Sympozjon Kompozyty , konstrukcje warstwowe

Data konferencji

26-29.10.2017

Miejsce

Wrocław - Różanka, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS