Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowania nt. "Ciecze jonowe - od syntezy przez właściwości do aplikacji"

Data konferencji

1-3.07.2013

Miejsce

Poznań, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa