Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Workshop on Graph Spectra, Combinatorics and Optimization (WGSCO2018)

Nazwa skrócona

EN WGSCO 2018

Data konferencji

25-27.01.2018

Miejsce

Aveiro, Portugal

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

http://wgsco2018.web.ua.pt/

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS