Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

X Konferencja naukowo-techniczna „Elektroenergetyczne linie kablowe – stan obecny, nowe techniki”

Data konferencji

2-3.12.2015

Miejsce

Kołobrzeg, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa