Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowa Jakość Zarządzania - New Quality 2017

Data konferencji

24-26.11.2017

Miejsce

Kazimierz Dolny, Polska

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

URL

http://konferencja.umcs.lublin.pl/new/

Organizator

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Wydział Ekonomiczny Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Wydział Ekonomiczny Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą