Processing may take a few seconds...

Conference

Name

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowa Jakość Zarządzania - New Quality 2017

Conference date

24-26.11.2017

Place

Kazimierz Dolny, Polska

Conference type

international

URL

http://konferencja.umcs.lublin.pl/new/

Organizer

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Wydział Ekonomiczny Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ Wydział Ekonomiczny Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą

Publications (2)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS