Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kryształy Molekularne 2018

Data konferencji

3-7.09.2018

Miejsce

Łódź, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa

Organizator

Katedra Fizyki Molekularnej, Politechnika Łódzka