Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

XXVI Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie

Data konferencji

26-29.06.2016

Miejsce

Wrocław, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa

Organizator

Wojskowy Instytut Medyczny

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej