Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów"

Data konferencji

13-14.06.2017

Miejsce

Rosnówko k. Poznania, Polska

Rodzaj konferencji

krajowa