Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

XXVII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : streszczenia referatów

Data konferencji

22-26.09.2015

Miejsce

Zakopane, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa

Numery czasopism