Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

ZK 2014 : konstrukcje metalowe : konferencja naukowo-techniczna

Data konferencji

2-4.07.2014

Miejsce

Kielce, Poland

Suchedniów, Poland

Rodzaj konferencji

krajowa

Publikacje (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS