Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości optyczne materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Optical properties of the Bi2ZnOB2O6 crystalline materials doped with rare earth ions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bi2ZnOB2O6
  • jony ziem rzadkich
  • luminescencja
  • materiały krystaliczne
EN
  • Bi2ZnOB2O6
  • rare earth ions
  • luminescence
  • crystalline materials
Streszczenie

PL Przedłożona rozprawa doktorska stanowi spójny tematycznie cykl siedmiu artykułów naukowych, prezentujących wyniki badań właściwości strukturalnych, oscylacyjnych oraz optycznych materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich (Pr3+, Nd3+, Er3+ oraz Yb3+). W ramach rozprawy doktorskiej zbadano monokryształy Bi2ZnOB2O6 aktywowane jonami Pr3+ i Nd3+, oraz proszki polikrystaliczne aktywowane jonami Pr3+, Nd3+, Er3+ i Yb3+/Er3+. Ponadto, otrzymano i zbadano kompozyty polimerowo-proszkowe Bi2ZnOB2O6:RE3+/PMMA (RE3+: Pr3+, Nd3+). Celem badań było określenie korzystnych właściwości strukturalnych, oscylacyjnych oraz optycznych, decydujących o możliwościach zastosowania badanych materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców. Badane materiały mogą mieć potencjalne zastosowanie, jako emitery światła, wzmacniacze optyczne oraz materiały laserowe na zakres widzialny i bliską podczerwień lub jako konwertery promieniowania.

EN The submitted doctoral dissertation is based on a thematically consistent series of scientific articles, which present results of investigation of the structural, vibrational and optical properties of crystalline materials Bi2ZnOB2O6 doped with selected rare earth ions (Pr3+, Nd3+, Er3+ and Yb3+). An important part of the study was devoted to Bi2ZnOB2O6 single crystals doped with Pr3+ and Nd3+ ions as well as polycrystalline powders activated with Pr3+, Nd3+, Er3+ and Yb3+/Er3+ ions. An important cognitive aspect of the dissertation was determination of favorable structural, vibrational and optical properties attractive from the point of view of applications of the investigated Bi2ZnOB2O6:RE3+ crystalline materials doped with lanthanide ions. Investigated materials may have potential use as light emitters, optical amplifiers, laser materials for the visible and near infrared range or as light converters.

Liczba stron

103

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1991

Katalog on-line

to2018998132

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Przemysław Dereń

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

02.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dominik Dorosz

Miejsce

Kraków, Polska

Data

21.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.12.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa