Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Właściwości optyczne materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Optical properties of the Bi2ZnOB2O6 crystalline materials doped with rare earth ions

Language

polish

Keywords
PL
  • Bi2ZnOB2O6
  • jony ziem rzadkich
  • luminescencja
  • materiały krystaliczne
EN
  • Bi2ZnOB2O6
  • rare earth ions
  • luminescence
  • crystalline materials
Abstract

PL Przedłożona rozprawa doktorska stanowi spójny tematycznie cykl siedmiu artykułów naukowych, prezentujących wyniki badań właściwości strukturalnych, oscylacyjnych oraz optycznych materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich (Pr3+, Nd3+, Er3+ oraz Yb3+). W ramach rozprawy doktorskiej zbadano monokryształy Bi2ZnOB2O6 aktywowane jonami Pr3+ i Nd3+, oraz proszki polikrystaliczne aktywowane jonami Pr3+, Nd3+, Er3+ i Yb3+/Er3+. Ponadto, otrzymano i zbadano kompozyty polimerowo-proszkowe Bi2ZnOB2O6:RE3+/PMMA (RE3+: Pr3+, Nd3+). Celem badań było określenie korzystnych właściwości strukturalnych, oscylacyjnych oraz optycznych, decydujących o możliwościach zastosowania badanych materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców. Badane materiały mogą mieć potencjalne zastosowanie, jako emitery światła, wzmacniacze optyczne oraz materiały laserowe na zakres widzialny i bliską podczerwień lub jako konwertery promieniowania.

EN The submitted doctoral dissertation is based on a thematically consistent series of scientific articles, which present results of investigation of the structural, vibrational and optical properties of crystalline materials Bi2ZnOB2O6 doped with selected rare earth ions (Pr3+, Nd3+, Er3+ and Yb3+). An important part of the study was devoted to Bi2ZnOB2O6 single crystals doped with Pr3+ and Nd3+ ions as well as polycrystalline powders activated with Pr3+, Nd3+, Er3+ and Yb3+/Er3+ ions. An important cognitive aspect of the dissertation was determination of favorable structural, vibrational and optical properties attractive from the point of view of applications of the investigated Bi2ZnOB2O6:RE3+ crystalline materials doped with lanthanide ions. Investigated materials may have potential use as light emitters, optical amplifiers, laser materials for the visible and near infrared range or as light converters.

Number of pages

103

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 1991

On-line catalog

to2018998132

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Przemysław Dereń

Place

Wrocław, Polska

Date

02.11.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dominik Dorosz

Place

Kraków, Polska

Date

21.10.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.12.2019

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.