Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Właściwości optyczne materiałów krystalicznych Bi2ZnOB2O6 domieszkowanych jonami ziem rzadkich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Optical properties of the Bi2ZnOB2O6 crystalline materials doped with rare earth ions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bi2ZnOB2O6
  • jony ziem rzadkich
  • luminescencja
  • materiały krystaliczne
EN
  • Bi2ZnOB2O6
  • rare earth ions
  • luminescence
  • crystalline materials
Liczba stron

103

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

inżynieria materiałowa

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1991

Katalog on-line

to2018998132

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Przemysław Dereń

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

02.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dominik Dorosz

Miejsce

Kraków, Polska

Data

21.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.12.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria materiałowa Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa