Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena skuteczności materiałowej wybranych faz cyklu produkcyjnego kształtowania butelek do napojów z PET i PLA

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Evaluating the material effectiveness of selected phases of the production cycle for shaping PET and PLA beverage bottles

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • butelki PET
  • butelki PLA
  • ocena cyklu życia (LCA)
  • opakowanie żywności
  • inżynieria produkcji
EN
  • PET bottles
  • PLA bottles
  • life cycle assessment (LCA)
  • food packaging
  • production engineering
Liczba stron

201

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1994

Katalog on-line

to2020500385

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Józef Kuczmaszewski

Miejsce

Lublin, Polska

Data

16.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Marek Macko

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

12.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.10.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna