Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Evaluation of Multiple Criterion Heuristic Algorithms for Multicast Connections in Packet Networks

Authors

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Ocena wielokryterialnych heurystycznych algorytmów rutingu rozgałęźnego w sieciach pakietowych

Language

english

Keywords
EN
  • algorithms
  • routing
  • multicast
  • QoS
PL
  • algorytmy
  • routing
  • multicast
  • jakość usług
Abstract

EN This thesis is devoted to the subject of the routing algorithms used in the telecommunications networks. The emphasis has been put on connecting groups of nodes accounting for multiple criteria. In the beginning, a mathematical model is presented. It is then used to describe several routing algorithms, including solutions proposed by the author. Other optimization techniques are presented as well, such as Lagrangian Relaxation, Branch and Bound technique, etc. The overview is followed by a report on simulation based experiments performed to compare different algorithms. The simulation report is complemented with the discussion on certain a priori assumptions and the results of preliminary computations. The main goal of the thesis was to propose new algorithms for solving routing problems for group communication subject to multiple optimization criteria. The secondary goal was to use novel techniques for the routing algorithms evaluation and comparison.

PL Rozprawa poświęcona jest tematowi algorytmów rutingu wykorzystywanych w sieciach telekomunikacyjnych. Szczególną uwagę poświęcono realizacji połączeń grupowych optymalizowanych względem wielu kryteriów. Na początku pracy przedstawiony został matematyczny model rozważanych problemów. Następnie został on wykorzystany do opisu różnych algorytmów rutingu, w tym rozwiązań zaproponowanych przez autora. Przy okazji omawiania algorytmów zostały również przedstawione techniki optymalizacyjne takie jak relaksacja Lagrangea, czy technika Branch and Bound. Po przeglądzie algorytmów rutingu przedstawiono wybrane wyniki badań, oraz omówienie obliczeń wstępnych. W pracy zaproponowano dwa nowe algorytmy rutingu, zademonstrowano ich jakość, oraz unikalne właściwości w serii eksperymentów. Zaproponowano róœnież adaptacyjną technikę definiowania parametrów eksperymentów, techniki drenażu zasobów w pomiarze efektywności algorytmów, oraz przeprowadzono eksperymenty w sieciach o dużej liczbie węzłów.

Number of pages

120

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1945

On-line catalog

to201990756

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jordi Mongay Batalla

Place

Warszawa, Polska

Date

25.05.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Walkowiak

Place

Wrocław, Polska

Date

05.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.10.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci telekomunikacyjne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.