Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Pomiarowy model transmisji promieniowania optycznego przez warstwy tkanek

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

103

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 817

Katalog on-line

to2006037643

Pierwsza recenzja

Konrad Domke

Miejsce

Poznań, Polska

Data

08.07.2005

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Zając

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.07.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.09.2005