Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Konstrukcja i wykorzystanie multiplikatora naprężęń w pomiarach rentgenowskich stałych sprężystości faz w warstwie wierzchniej materiałów polikrystalicznych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

136

Signature of printed version

DrOIN 589

On-line catalog

to2004036227

First review

Tadeusz Bołd

Place

Gliwice, Polska

Date

03.06.2003

Language

polish

Second review

Jerzy Zielnica

Place

Poznań, Polska

Date

24.03.2003

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.07.2003

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.