Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza i ocena skutków ruchu pojazdu na kierowcę za pomocą symulatora jazdy typu Virtual Reality

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis and evaluation of the controlling effects of vehicles by drivers with the use of virtual reality driving simulator

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zachowanie kierowcy podczas jazdy
  • sygnały EEG
  • symulacja jazdy
  • interfejsy BCI
  • VR
EN
  • driving simulators
  • EEG signals
  • BCI interfaces
  • behavioral studies
  • VR
Streszczenie

PL Praca dotyczy oceny wpływu oddziaływania bodźców powodowanych eksploatacją pojazdu na możliwość wykonywania przez kierowcę podstawowego zadania - bezpiecznego prowadzenia pojazdu podczas niestandardowej eksploatacji. Eksponowanie człowieka na bodźce zewnętrzne, w tym bodźce hałasowe, drganiowe, wzrokowe oraz przyspieszenia i opóźnienia związane z jazdą w warunkach przekraczających standardową eksploatację, niesie ze sobą ryzyko wpływu zewnętrznych czynników fizycznych, a zwłaszcza tych o dużym natężeniu, na funkcjonowanie organizmu co przekłada się na bezpieczeństwo ruchu. Znajomość reakcji kierowcy w sytuacji ekspozycji na duże przyrosty bodźców zewnętrznych ma duże walory poznawcze. Niniejszą pracę skoncentrowano na badaniu wpływu obciążenia szybkozmiennymi bodźcami zewnętrznymi na możliwość wykonywania podstawowych czynności bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Wykorzystywana do niedawna głównie w medycynie, podczas kompleksowych badaniach neurofizjologicznych technologia odczytu zmian sygnałów, generowanych przez ludzkie fale mózgowe, a odczytywanych na powierzchni skóry głowy, ma w sobie ciągle bardzo duży i niewykorzystany potencjał. Przy wykorzystaniu urządzenia zwanego elektroencefalografem (EEG) zapisy fal mózgowych stały się możliwe do przeanalizowania, stąd też możliwa jest popularyzacja różnych sposobów wykorzystania tych informacji. Dostępne obecnie na rynku interfejsy BCI (ang. Brain-Computer Interface) umożliwiają za stosunkowo niską cenę, nawet nieprofesjonalnym użytkownikom korzystanie z potencjału jaki daje cyfrowa analiza fal mózgowych w czasie rzeczywistym. Stanowi to zachętę do wykorzystania tego typu interfejsów w budowie układów diagnostyki zachowań kierowców.

EN The paper presents basic information about car driving simulators and a review of exemplary solutions. Existing technical solutions were analyzed, and their most important features were indicated. The paper presents author proposal to build a research stand based on the use of VR technology potential. The functional model of the stand was presented, and the potential of using the proposed method was indicated. In addition, a model of signal and information flow was built, which allowed to specify the elements of the structure of the simulator, the choice of measured signals and the method of parameter registration. Signals were classified and the method of analysis was indicated. The method of performing tests and the principle of selecting the studied population have been described. At the end an exemplary result of pilot studies obtained during the research was presented. For this purpose, EEG signals were tested. A characteristic relation was found between the situation on the road, the driver's reaction, the correction of the situation, and the metering of changes introduced by the driver. This paper also presents selected results of tests, carried out on a selected group of people using a car driving simulator based on the VR technology. For the prepared test scenario, tests were conducted for a group of 31 people, different in terms of sex and age. In order to analyze the reaction, the behavior of the participants under study using the camera was recorded, and the activity of selected areas of the brain was evaluated using the BCI interface. The analyzed population of people was analyzed for the presence of behavioral analytics during the conducted research, and the reactions of electrical activity in the form of registered brain waves were done. Additionally, questionnaire research was carried out among the respondents, allowing to determine the suitability of the VR technology used in the aspect of realism of the observed sensations and reactions of the subjects.

Liczba stron

158

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1995

Katalog on-line

to2020500384

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Bożena Szczucka-Lasota

Miejsce

Katowice, Polska

Data

06.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Świderski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

16.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.10.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport