Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Recykling odlewów z metalowych kompozytów nasycanych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Recycling of Castings of Saturated Metal Matrix Composites

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • odlewy metalowych kompozytów nasycanych
  • recykling
EN
  • castings of saturated metal matrix composites
  • recycling
Liczba stron

95

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 538

Katalog on-line

to2003029211

Pierwsza recenzja

Janusz Grabian

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

23.10.2002

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Modrzyński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.10.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2002