Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania modelowe parametrów współpracy pierścienia tłokowego z cylindrem silnika spalinowego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

178

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 516

Katalog on-line

to2003029170

Pierwsza recenzja

Antoni Iskra

Język

polski

Druga recenzja

Stefan Żmudzki

Miejsce

Szczecin, Polska

Data

08.05.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.06.2002