Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ konsolidacji na wybrane parametry geotechniczne kredy jeziornej i gytii

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

128

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 402

Katalog on-line

to2001009819

Pierwsza recenzja

Jan Jeż

Druga recenzja

Adam Niedzielski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.04.2001