Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania kwantowania przewodności elektrycznej w przewodnikach metalowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

121

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 392

Katalog on-line

to2001009814

Pierwsza recenzja

Anna Cysewska-Sobusiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

30.05.2000

Język

polski

Druga recenzja

Krystyna Barbara Kostyrko

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.05.2000

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.07.2000