Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Dynamika cienkościennych konstrukcji nośnych maszyn rolniczych z uwzględnieniem sił uogólnionych III rzędu

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

159

Signature of printed version

DrOIN 315

On-line catalog

to00009423

First review

Włodzimierz Kęska

Place

Poznań, Polska

Date

01.09.1999

Language

polish

Second review

Andrzej Masłowski

Place

Warszawa, Polska

Date

17.09.1999

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.10.1999

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.