Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Stateczność cienkościennych konstrukcji maszyn rolniczych z uwzględnieniem sił uogólnionych III rzędu

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

123

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 285

Katalog on-line

to99011275

Pierwsza recenzja

Włodzimierz Kęska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

26.02.1999

Język

polski

Druga recenzja

Michał Kleiber

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

11.02.1999

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

29.03.1999