Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie efektywności protokołów rutingu rozgałęźnego w przewodowych sieciach pakietowych

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Research of multicast routing protocols in packet wired networks

Language

polish

Keywords
PL
  • protokoły rutingu rozgałęźnego
EN
  • multicast routing protocols
Abstract

PL Rozprawa doktorska dotyczy ważnego obszaru badań sieci teleinformatycznych jakim są protokoły rutingu. W rozprawie szczegółowo omówiono protokoły i mechanizmy wykorzystywane do zapewnienia komunikacji grupowej w sieciach pakietowych opartych na protokole IP. Szczególną uwagę autor poświęcił protokołom rutingu rozgałęźnego, które stanowiły główny obszar badań przedstawionych w rozprawie. Pracę rozpoczyna obszerne omówienie stanu badań obejmujące m.in. model Multicast IP oraz przegląd protokołów rutingu rozgałęźnego opracowanych dla sieci IP. W kolejnych rozdziałach przedstawiono protokoły rutingu stosowane w sieciach produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem protokołów z rodziny PIM. Następne rozdziały zostały poświęcone propozycji nowego protokołu rutingu grupowego Lightweight Protocol Independent Multicast oraz obszernym badaniom symulacyjnym protokołów rutingu rozgałęźnego.

EN The thesis deals with an important area of research in data communication networks such as routing protocols. In the work the protocols and mechanisms used to provide group-based communications over IP-based packet-switched networks have been discussed. Particular attention was paid to the multicast routing protocols, which form the main scope of research presented at the work. The thesis begins with a comprehensive discussion of the state of the art including the Multicast IP model and the overview of the multicast routing protocols developed for IP networks, such as DVMRP, H-DVMRP, MOSPF, CBT, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, Bidirectional or Hierarchical PIM. The following chapters show the routing protocols used in production networks, with particular reference to the PIM protocols.The thesis describes also the proposal of the new Lightweight Protocol Independent multicast and results of the comprehensive simulation of the multicast routing protocols.

Number of pages

125

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1887

On-line catalog

to20181015

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Bęben

Place

Warszawa, Polska

Date

30.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Walkowiak

Place

Wrocław, Polska

Date

21.11.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.12.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: sieci teleinformatyczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.