Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badania emisji zanieczyszczeń z kanalizacji deszczowej na terenach zurbanizowanych na przykładzie Łodzi

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Research on the pollutant emission from storm drainage system of urban areas on the example of Łódź city

Language

polish

Keywords
PL
  • Kanalizacja deszczowa
  • EPA SWMM
EN
  • Storm drainage system
  • EPA SWMM
Abstract

PL Wpływ jakości ścieków deszczowych na odbiornik ma istotne znaczenie dla jego fauny i flory. Polskie prawo określa maksymalne stężenie zawiesin ogólnych w ściekach opadowych kierowanych do odbiornika na poziomie 100 mg/dm3. W pracy przedstawione zostały wyniki badań stopnia zanieczyszczenia ścieków deszczowych emitowanych przez rzeczywisty system kanalizacji deszczowej. System ten został wyposażony w stanowisko pomiarowe złożone z przepływomierza oraz dwóch samplerów: na wylocie głównego kanału oraz na odpływie ze zbiornika retencyjno-sedymentacyjnego przed odpływem ścieków do odbiornika - rzeki Sokołówki. W celu określenia jakości i ilości ścieków deszczowych stworzono hydrodynamiczny model rzeczywistej zlewni. Do badań wykorzystano istniejącą zlewnię miejską – osiedle mieszkaniowe “Liściasta” zlokalizowane w północnej części Łodzi.

EN The effect of stormwater quality on the water receiver has a considerable influence for its aquatic wildlife. Polish law defines the maximum permissible total suspended solids concentration level in stormwater directed to the receiver as 100 mg/dm3. The dissertation presents the research results on pollution of stormwater emitted by the real storm drainage system. The drainage system has been equipped with a monitoring station consisted of a flowmeter and two samplers: at the main sewer outlet and the outflow from the storage-settling tank prior to the water receiver “Sokołówka”. In order to determine the quality and quantity of stormwater a hydrodynamic model of the real catchment has been created. In the study, an existing urban catchment area - a housing estate called "Liściasta", which is located in the northern part of the city of Lodz, has been used.

Number of pages

224

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 1871

On-line catalog

to20181013

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Kotowski

Place

Wrocław, Polska

Date

20.08.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Mrowiec

Place

Częstochowa, Polska

Date

20.08.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.12.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wodociągi i kanalizacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.