Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Diagnostyka uderzeniowa obiektów mechanicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Impact Diagnostics of Mechanical Objects

DE Die Stoßdiagnostik der mechanischen Systeme

Language

polish

Number of pages

192

Signature of printed version

DrOIN 125582

On-line catalog

to2002027401

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1996