Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Konstrukcja i badania zabezpieczeń ciśnieniowych zbiorników akumulujących ciepłą wodę

Authors

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Abstract

PL W pracy dokonano jakościowych i ilościowych analiz urządzeń zabezpieczających ciśnieniowe zbiorniki akumulacyjne ciepłej wody na przykładzie urządzeń instalowanych w wielu elektrycznych ogrzewaczach wody produkcji krajowej. Prace skoncentrowano na zagadnieniach najważniejszych ze względu na bezpieczeństwo użytkowników ogrzewaczy. Przede wszystkim przeanalizowane zostały zjawiska występujące w zbiornikach w czasie ich użytkowania oraz wytrzymałość tych zbiorników. Wyniki standardowych obliczeń wytrzymałościowych skonfrontowano z wynikami badań tensometrycznych i obliczeń numerycznych. Ten etap prac zakończono odpowiednimi wskazówkami dla producenta zbiorników. Dotyczą one określonych zmian konstrukcyjnych mających na celu poprawę jakości i niezawodności tych zbiorników. W następnej kolejności przeanalizowano i badano urządzenia zabezpieczające ogrzewaczy. Wyniki dokonanych analiz i badań wykorzystane zostały w trakcie opracowywania kilku nowych rozwiązań urządzeń zabezpieczających. Rozwiązania nowe przedstawione na rys. 4.45, 4.46, w zał. 23 i 25 zostały zaproponowane do wdrożenia w przemyśle. Politechnika Białostocka otrzymała zamówienie rządowe na opracowanie konstrukcji jednorazowego bezpiecznika termicznego w ramach tematu: "Miniaturowe ograniczniki temperatury". Autor dysertacji jest wykonawcą zamówienia. Metodyka badań i modele obliczeń mogą być zastosowane do opracowywania innych konstrukcji urządzeń zabezpieczających.

Number of pages

184

Signature of printed version

DrOIN 112009/1; DrOIN 112009/2

On-line catalog

to2002020336

First review

Andrzej Masłowski

Place

Warszawa, Polska

Date

26.06.1987

Language

polish

Second review

Tadeusz Pawlęty

Place

Poznań, Polska

Date

08.12.1987

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1987

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.