Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Stateczność prętów cienkościennych zakrzywionych o profilu zamkniętym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

| [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

131

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 111672

Katalog on-line

to2002020331

Pierwsza recenzja

Michał Kleiber

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

06.10.1987

Język

polski

Druga recenzja

Janusz Schmidt

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.09.1987

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1987