Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Temperatura i naprężenia termiczne w rurze wielowarstwowej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

126

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 110461/1; DrOIN 110461/2

Katalog on-line

to2002020328

Pierwsza recenzja

Andrzej Radowicz

Miejsce

Kielce, Polska

Data

20.03.1987

Język

polski

Druga recenzja

Zofia Sobczyńska-Kończak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

01.03.1987

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1987