Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Nieliniowa stateczność płyt prostokątnych usztywnionych żebrami

Autorzy

| [ P ] pracownik

Promotor

| [ P ] pracownik

Recenzenci

| [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

125

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 110458

Katalog on-line

to2002020317

Pierwsza recenzja

Michał Kleiber

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

03.05.1987

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Ryżyński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

17.05.1987

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1987