Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Statyka i kinematyka płaskich modeli ośrodka sypkiego

Autorzy

| [ P ] pracownik

Promotor

Recenzenci

| [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

109

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 96627

Katalog on-line

to2001009979

Pierwsza recenzja

Władysław Knabe

Język

polski

Druga recenzja

Jerzy Przystański

Miejsce

Poznań, Polska

Data

04.06.1981

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1981