Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model mikropolarnego ośrodka sprężystego o strukturze dyskretnej

Autorzy

| [ P ] pracownik

Promotor

| [ P ] pracownik

Recenzenci

Język

polski

Liczba stron

69

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 65954

Katalog on-line

to00009477

Pierwsza recenzja

Andrzej Radowicz

Miejsce

Kielce, Polska

Data

01.02.1974

Język

polski

Druga recenzja

Henryk Zorski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

05.02.1974

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1974