Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wytwarzanie i właściwości nanokompozytów poli(chlorku winylu) z nanorurkami węglowymi (PVC/CNT)

Autorzy

Promotor

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Production and Properties of Poli(Vinyl Chloride) with Carbon Nanotubes Nanocomposites (PVC/CNT)

Język

polski

Liczba stron

218

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1796

Katalog on-line

to201680826

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Krzysztof Pielichowski

Miejsce

Kraków, Polska

Data

14.04.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Joanna Ryszkowska

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

30.03.2016

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.06.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa, w specjalności: modyfikacja i metody badań materiałów polimerowych