Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Komputerowo wspomagana migracja analogowych obwodów scalonych do nanometrowej technologii CMOS

Authors

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Inżynierii Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Computer aided migration of analog integrated circuits to nanometer CMOS technologies

Language

polish

Keywords
PL
  • algorytm Hooke'a-Jeevesa
  • migracja CMOS
  • optymalizacja
EN
  • Hooke-Jeeves algoirthm
  • CMOS migration
  • optmization
Abstract

PL W pracy przedstawiono autorskie rozwiązanie dotyczące zastosowania algorytmu Hooke'a-Jeeves'a w procesie migracji technologicznej analogowych obwodów CMOS w systemach wielordzeniowych i wieloprocesorowych. Proponowaną metodę skonfrontowano z popularnymi w wielu dziedzinach Algorytmami Genetycznymi. Oba algorytmy zaimplementowano w postaci programów komputerowych oraz połączono z komercyjnymi narzędziami tworząc system komputerowy wspomagający migrację analogowych obwodów scalonych do nanometrowej technologii CMOS. Wszystkie narzędzia zintegrowano przy użyciu autorskiego programu nanoStudio. Działanie narzędzia nanoStudio zweryfikowano migracją czterech analogowych układów CMOS pracujących w trybie prądowym o różnym stopniu zaawansowania: zwierciadło prądowe, konwerter przestrzeni barw, integrator, para filtrów piątego rzędu. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność i wydajność algorytmu Hooke'a-Jeeves'a w procesie migracji technologicznej analogowych układów CMOS.

EN The paper presents an original solution for the application of Hooke-Jeeves algorithm supporting the process of technology migration of the CMOS analog circuits in the multicore and multiprocessor systems. The proposed method was confronted with popular in many areas genetic algorithms by using dedicated analog circuit designs. Both algorithms were implemented in the computer programs and combined with the commercial tools to create a computer system to assist the migration of analog integrated circuits for nanometer CMOS technology. All tools are integrated in the original program named nanoStudio. The migration tools of nanoStudio were verified for four analog CMOS circuits working in the current mode of varying degrees of advancement: a current mirror, a color space converter, an integrator a filter pair. The results confirmed the effectiveness and efficiency of the Hooke-Jeeves algorithm in the process of technology migration of analog CMOS circuits.

Number of pages

120

OECD domain

computer sciences and computer science

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 1743

On-line catalog

to201680912

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Blakiewicz

Place

Gdańsk, Polska

Date

12.01.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Wawryn

Place

Koszalin, Polska

Date

26.01.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.02.2016

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: komputerowo wspomagane projektowanie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.