Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System sterowania układu radialnego prowadzenia zestawów kołowych

Authors

Promoter

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN The control system of the radial steering of wheelsets

Language

polish

Keywords
PL
  • sterowanie radialne
  • wózek mechatroniczny
  • zestaw kołowy
  • pojazd szynowy
EN
  • radial steering
  • mechatronic bogie
  • wheelset
  • rail vehicle
Abstract

PL Praca przedstawia koncepcję systemu sterowania układem radialnego prowadzenia zestawów kołowych. W ramach pracy został dokonany przegląd istniejących rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem mechatronicznych systemów aktywnych. Na tej podstawie zostały wytypowane wybrane koncepcje obwodów pomiarowych, wykonawczych oraz kontrolerów dla systemu sterowania. Na bazie powyższych analiz opracowane zostało stanowisko badawcze, umożliwiające symulację pojazdu pracującego z układem radialnego prowadzenia zestawów kołowych. Zostały zweryfikowane praktycznie różne typy czujników, mających służyć jako źródło sygnału dla systemu sterowania. Przeprowadzono badania obwodu wyjściowego, które zakończyły się opracowaniem algorytmu sterowania tym obwodem. Została opracowana koncepcja wykorzystania prowadnika zestawu kołowego jako podstawowego źródła sygnału dla systemu sterowania, przeprowadzono szczegółowe badania różnych typów prowadników, zarówno teoretyczne, jak i badania laboratoryjne oraz poligonowe. Na podstawie przeprowadzonych badań została zaproponowana koncepcja systemu radialnego prowadzenia zestawów kołowych.

EN The subject of this study was the development of the concept of the control system for the radial guidance of the wheelsets. As a part of this study, an overview of existing solutions was made, with particular emphasis on mechatronic active systems. On this basis, concepts of measurement circuits for the control system have been selected. The concepts of executive circuits and controllers of the control system have been developed. On the basis of mentioned analyses, a specialized test stand has been created, enabling the simulation of a vehicle operating with the radial guidance system of wheelsets. On the test stand, different types of sensors were practically verified. Tests of the output circuit have been also carried out and resulted in the development of a detailed algorithm to control this circuit. As a part of the study, the concept of using a guiding shoe as the primary source of signal for the control system has been also developed. Detailed studies of various types of guiding shoes have been carried out, theoretical, as well as in the laboratory and field tests. On the basis of conducted research, the concept of a modular radial wheelset guiding system was proposed.

Number of pages

120

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2173

On-line catalog

to2022001512

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Grzegorz Domek

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

30.11.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Droździel

Place

Lublin, Polska

Date

21.12.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.02.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.