Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

The Use of Evolutionary Algorithms in the Next-Generation Wireless Systems

Authors

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Radiokomunikacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w systemach łączności bezprzewodowej następnej generacji

Language

english

Keywords
EN
  • genetic algorithm
  • wireless channel
  • channel estimation
  • optimization
  • multi-user channel access
PL
  • algorytm genetyczny
  • kanał bezprzewodowy
  • estymacja kanału
  • optymalizacja
  • wielodostęp
Abstract

EN This dissertation discusses the use of GA for Multi-User Detection (MUD) purposes in a Multi-User Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) scenario. The author contributes a new detection approach to generate the initial GA population, which conceptually evokes the Successive Interference Cancellation (SIC) procedure: an initialization scheme uses the ZF outcome with respect to the strongest signal as a reference set of solutions to create new individuals, thereby giving an initial direction to a good search region. This novel directed initialization improves the performance of the GA driven MU-MIMO detector at no extra computational cost in comparison to the first ZF-GA solution. The second scope of this dissertation is the use of GA as a learning mechanism to improve the performance of an adaptive channel equalizer. A novel Uni-Cycle Genetic Algorithm (UCGA) is designed with the aim of working in real time. The proposed solution has the advantage of requiring only one generation per signalling interval, which reduces computational costs, significantly, when compared to other GA-driven channel equalizers.

PL Niniejsza praca dotyczy zastosowania algorytmu genetycznego do detekcji sygnałów w systemie łączności bezprzewodowej typu Multi-User MIMO (MU-MIMO). Autor przedstawia alternatywną metodą inicjalizacji populacji algorytmu genetycznego, która pod względem koncepcji wywodzi się z kręgu metod sukcesywnej redukcji interferencji: wszystkie osobniki populacji początkowej reprezentują wynik działania detektora ZF, ale tylko dla najsilniejszego sygnału. Taka inicjalizacja nadaje wyraźny kierunek działania algorytmu genetycznego – w stronę obszaru, w którym leżą pożądane rozwiązania problemu optymalizacyjnego. Jest to rozwiązanie, które poprawia działanie detektora w systemie MU MIMO bez wzrostu nakładów obliczeniowych względem poprzedniej propozycji autora, tj. detektora GA ZF. Dalsza część pracy została poświęcona wykorzystaniu algorytmu genetycznego jako narzędzia do adaptacji korektora kanału radiowego. Zaproponowane z myślą o działaniu w czasie rzeczywistym rozwiązanie, w którym na dany odstęp modulacji przypada tylko jedno pokolenie algorytmu genetycznego, pozwala znacznie ograniczyć nakłady obliczeniowe względem innych korektorów kanału wspomaganych algorytmem genetycznym.

Number of pages

118

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2264

On-line catalog

to2023998762

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Chołda

Place

Kraków, Poland

Date

13.01.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jarosław Sadowski

Place

Gdańsk, Poland

Date

07.12.2022

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

20.02.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.